Nya projekt igång på Chalmers entreprenörskola


entreprenorskolan 690x330

I början av september startade projektåret vid Chalmers entreprenörskola då 32 masterstudenter drog igång arbetet med att driva innovationsbaserade företag tillsammans med externa idépartners från både näringsliv och akademi. Den inledande fasen handlar till stor del om att våga ge sig ut på marknaden och identifiera potentiella kunder och tillsammans med dem arbeta vidare på företagsidén och göra den hållbar.

Årets projekt spänner över ett flertal teknikområden och de elva grupperna sitter i en gemensam lokal på Chalmers för att på så vis kunna utveckla idéerna tillsammans och hjälpa varandra att våga ta nästa steg.

Under året skriver studenterna också ett personligt examensarbete där de reflekterar över sin entreprenöriella resa.

Läs mer (på engelska) på Chalmers entreprenörskolas webbplats om hur arbetet inför det kommande året har dragit igång och om de olika projekten

/Viktor Brunnegård, marknadsföringsansvarig vid Chalmers entreprenörskola

Foto: Encubator