Vill hitta snabbare väg mot hållbar utveckling


Det är svårt för små företag att tjäna pengar på att arbeta miljöinriktat. Det hävdar Marcus Linder i sin doktorsavhandling där han har tittat på lönsamheten för små svenska miljöteknikbolag och undersökt möjligheter och problem för företag som vill utveckla affärsmodeller som värnar om miljön. Marcus menar att det starka driv för att nå vinst som finns hos många företag är smart att använda som ett verktyg när man vill försöka arbeta för minskade miljöproblem.

Marcus Linder 690x500

Att hitta en snabbare väg till hållbar utveckling är viktigt för Marcus och det är så han i slutändan hoppas att hans forskning ska påverka samhället. Även om avhandlingen visar att det är svårt för företag att tjäna pengar på miljöinriktade erbjudanden så är han noga med att poängtera att väletablerad forskning pekar på att det ofta är en ordentlig formulering av själva problemet som är det viktigaste steget mot att hitta en lösning. Marcus förhoppning är att avhandlingen blir en del av en lösning genom att den formulerar en del av problemet – att många små miljöinriktade företag idag inte lyckas fånga tillräckligt mycket av värdet de skapar.

– Även om jag sett en hel del svårigheter så finns det också många lönsamma exempel. Jag är bland annat övertygad om att det kommer vara mycket lönsamt för företag som på ett smart sätt är tidigt ute med att designa sina produkter och kundrelationer för effektiv återanvändning och återproduktion. De sluter alltså sina materialflöden med cirkulära affärsmodeller och då ökar den ekonomiska effektiviteten och miljön värnas, menar Marcus.

Vill engagera beslutsfattare

För att nå dit vill han påverka företagsledare. Kanske måste också politiska beslutsfattare engageras i frågan. Studien av lönsamhet hos miljöteknikbolagen kan enligt Marcus ha viss relevans för den riskkapitalfond för miljöteknikbolag som regeringens IT- och energiminister Anna-Karin Hatt nyligen har föreslagit.

– Om målet med fonden är att skapa ekonomisk avkastning så bör man nog ta sig en funderare kring vilka sorts bolag man ska investera i, som jag påpekar i min avhandling så är många miljöteknikbolag inte så lönsamma. Å andra sidan tror jag inte att man kan ta för givet att målet med sådana investeringar är ekonomisk lönsamhet, utan det handlar kanske snarare om att satsa offentliga medel för att styra samhället i en viss riktning, påpekar Marcus.

Svårt att räkna på affärsmodellen

Han berättar att det finns en problematik i att cirkulära affärsmodeller ofta är svåra att utvärdera på förhand och det innebär en högre risk för företagen än att satsa på traditionella affärsmodeller.

– Jag har undersökt möjligheterna för entreprenörer att proaktivt utvärdera cirkulära affärsmodeller och det visar sig ofta vara svårt. Detta är en av de första förklaringarna till varför vi hittills inte har sett fler företag satsa på cirkulära affärsmodeller, hävdar Marcus.

Ska skriva bok och rädda världen

Att hans forskning är viktig fick Marcus ett kvitto på redan tidigare i år då han tilldelades ett miljöforskningsstipendium på 100 000 kronor från Renova. Stipendiet används nu för att skriva en bok som handlar om cirkulära affärsmodeller och riktar sig till företagsledare.

– Boken kommer på ett lättsmält sätt sammanställa forskningsresultat från hela världen som handlar om ekonomiska möjligheter och svårigheter med cirkulära affärsmodeller, berättar Marcus.

Dessutom ger han sig nu in i ett nytt forsningsprojekt tillsammans med kollegan Mats Williander som är verksam vid Center for Business Innovation (CBI) på Chalmers samt vid forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT.

– Samtidigt som jag skriver boken ska jag försöka rädda världen tillsammans med Mats. Vi ingår i en forskargrupp, som Viktoria Swedish ICT nu sparkar ingång, som ska fokusera på att praktisk implementation av cirkulära affärsmodeller hos etablerade företag. Det ska bli väldigt spännande att få vara med och påverka svenska företag att både öka sin konkurrenskraft och minska miljöpåverkan, säger han.

 

Fakta
Marcus Linder arbetar vid avdelningen för innovationsteknik vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Han är även verksam vid forskningscentrumet Center for Business Innovation. Den 4 oktober kl. 13.15 presenterade han sin doktorsavhandling Capturing value from green offers – an examination of environmental differentiation and economic performance.

Marcus Linder

Regeringen startar ny grön investeringsfond

 

Foto: Bettina Linder