Forskningsanslag blev inspirerande japanresa


Chalmersforskaren Violeta Roso fick nyligen 14 000 kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att åka på konferens och studiebesök i Japan. På plats i Nagoya och Tokyo träffade hon många likasinnade forskare och upptäckte möjligheter för nya samarbeten, samtidigt som hon inspirerades av hur ett land med över 127 miljoner invånare kan ha en så väl fungerande logistik.

Violeta 690x800

Hej Violeta, du fick nyligen ett anslag på 14 000 kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att åka på konferens och studiebesök i Japan. Hur var det?
– Det var en fantastisk upplevelse! Både konferensen och studiebesöket var intressanta och jag träffade bland annat forskare som studerar områden som relaterar till min forskning om torrhamnar, alltså hamnar som förbinds med en inlandsterminal med hjälp av järnväg, där containrar kan lämnas in på samma sätt som direkt till hamnen. Jag skapade nya kontakter för eventuella samarbeten och fördelen med att medverka på konferenser är dessutom att man ofta får feedback på sitt arbete och hur man kan förbättra det.

Berätta om anslaget och varför just du fick det!
– Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gick under kategorin ”jubileumsanslaget” som ger bidrag till unga forskares resor till vetenskapliga konferenser och kurser. Jag kände att jag ville prova att medverka vid en ny konferens, så i våras när jag fick ett call for papers från International Symposium on Marketing, Logistics and Business som arrangeras i Nagoya bestämde jag mig genast för att skicka in en artikel – och den kom med! Att jag fick anslaget tror jag kan ha att göra med att jag har ett miljöperspektiv och fokus på nyttiggörande i min forskning.

Under konferensen presenterade du din artikel, vad handlar den om?
– Artikeln heter Barriers to innovative logistic practices. Den belyser att det finns många lyckade logistiska koncept i vissa länder eller hos vissa företag men de flesta sprids inte vidare, i artikeln försöker jag utreda varför.

Du gjorde även ett studiebesök?
– Jag var på Tokyo University of Marine Science and Technology där jag träffade professor Yutaka Watanabe som forskar på intermodala transporter och sjöfart. Han berättade om universitets verksamhet, visade mig runt på campus och vi fick tillfälle att diskutera olika möjligheter för framtida samarbete.

Vilka är dina starkaste intryck från resan?
– Japan är ett land med över 127 miljoner invånare och det verkar som att logistiken fungerar utmärkt. Tåg, tunnelbana, lunchköer – allt! Jag frågar mig givetvis hur ett land med så många invånare kan lyckas så bra med logistiken. Underbart och inspirerande!

Violeta Roso

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse