Chalmers sticker ut i granskning av utbildningarResultatet av Universitetskanslersämbetets stora granskning av svenska teknik- och ingenjörsutbildningar är nu offentliggjort.
Chalmers sticker ut i utvärderingen, med mycket hög kvalitet på 16 av 45 utbildningar. Ingen av civilingenjörsutbildningarna får omdömet bristande kvalitet.
– En av de utbildningar som sticker ut i den här fantastiska floran av resultat är vår femåriga utbildning i kemiteknik. Där får både kandidat-, master- och civilingenjörsdelarna omdömet mycket hög kvalitet. Det är extra roligt, eftersom arbetsmarknaden är god för dessa grupper, och vi behöver utbilda fler kemister i Sverige. Jag hoppas att det här resultatet leder till att fler väljer en utbildning inom kemi, säger Chalmers vicerektor för grundutbildningen, Maria Knutson Wedel.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har precis avslutat den mest omfattande utvärderingen av högre utbildning som gjorts hittills. Kvaliteten på drygt 360 teknik- och ingenjörsutbildningar har utvärderats. De har sedan fått ett av tre omdömen; mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Chalmers intar särställning
Enligt UKÄ intar Chalmers en särställning med sina positiva resultat. Sex av de 19 svenska civilingenjörsutbildningar som får omdömet mycket hög kvalitet finns vid Chalmers.
”Ett sannolikt skäl till framgången är att Chalmers tekniska högskola har haft en klar idé om Bolognareformen och konsekvent anpassat sina utbildningar inom ramen för den”, skriver de sex ordförandena i UKÄ:s bedömargrupper i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Av de granskade svenska utbildningarna bedöms 14 procent ha mycket hög kvalitet och 56 procent hög kvalitet, medan 30 procent har bristande kvalitet. Motsvarande siffror för Chalmers del är 36 procent med mycket hög kvalitet, 60 procent med hög kvalitet och 4 procent med bristande kvalitet.

Duktiga studenter, engagerade lärare
Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen på Chalmers, säger att det är väldigt glädjande att Chalmers har så många duktiga studenter, och så många engagerade lärare som hjälper dem att nå examensmålen.
Och hon lyfter fram flera positiva delresultat:
– En av de utbildningar som sticker ut i den här fantastiska floran av resultat är vår femåriga utbildning i kemiteknik. Där får både kandidat-, master- och civilingenjörsdelarna omdömet mycket hög kvalitet. Det är extra roligt, eftersom arbetsmarknaden är god för dessa grupper, och vi behöver utbilda fler kemister i Sverige. Jag hoppas att det här resultatet leder till att fler väljer en utbildning inom kemi, säger Maria Knutson Wedel.

Yrkesutbildningarna når målen
Andra positiva delresultat som hon nämner är att alla Chalmers yrkesutbildningar når målen, och att det allra nyaste högskoleingenjörsprogrammet bedöms hålla mycket hög kvalitet – den utbildningen inom ekonomi och produktionsteknik har bara funnits i några år.

Två masterprogram får omdömet bristande kvalitet
Två utbildningar på Chalmers har fått omdömet bristande kvalitet; masterutbildningarna inom datateknik och informationsteknik.
– När vi ser på resultaten i detalj, visar det hur svårt det trots allt är att genomföra Bolognareformen, säger Maria Knutson Wedel. Alltså att utforma en femårig utbildning som leder till tre olika examina. Men vi ser samtidigt att kandidat- och civilingenjörsdelarna inom samma utbildningar får omdömena hög eller mycket hög kvalitet. Därför tvivlar vi inte på att vi kan komma tillrätta även med masterdelarna. Dessutom kan vi ju hämta inspiration från andra chalmersutbildningar som har lyckats på alla nivåer.

Nu börjar arbetet med att analysera alla resultat i detalj, för att sedan vidta åtgärder i de fall där det behövs. Lärosätena har ett år på sig att åtgärda de utbildningar som har fått omdömet bristande kvalitet.

Text: Johanna Wilde
Foto: Oscar Mattsson, Peter Widing och Jan-Olof Yxell

Resultaten för Chalmers >>>
Utbildning och omdöme:
Automation och mekatronik, kandidat: Hög
Maskinteknik, kandidat: Hög
Teknisk design, kandidat: Hög
Bioteknik, kandidat: Mycket hög
Kemiteknik, kandidat: Mycket hög
Kemiteknik med fysik, kandidat: Mycket hög
Datateknik, kandidat: Mycket hög
Informationsteknik, kandidat: Hög
Elektroteknik, kandidat: Hög
Teknisk fysik, kandidat: Mycket hög
Samhällsbyggnadsteknik, kandidat: Hög
Arkitektur och teknik, kandidat: Hög
Industriell ekonomi, kandidat: Hög
Maskinteknik, master: Mycket hög
Teknisk design, master: Mycket hög
Bioteknik, master: Hög
Kemiteknik, master: Mycket hög
Energi- och miljöteknik, master: Mycket hög
Datateknik, master: Bristande
Informationsteknik, master: Bristande
Elektroteknik, master: Hög
Teknisk fysik, master: Hög
Automation och mekatronik, master: Hög
Samhällsbyggnadsteknik, master: Hög
Industriell ekonomi, master: Hög
Designingenjör, högskoleingenjör: Hög
Maskiningenjör, högskoleingenjör: Hög
Kemingenjör, högskoleingenjör: Hög
Dataingenjör, högskoleingenjör : Hög
Elektroingenjör, högskoleingenjör: Hög
Mekatronikingenjör, högskoleingenjör: Hög
Byggingenjör, högskoleingenjör: Hög
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör: Mycket hög
Maskinteknik, civilingenjör: Mycket hög
Teknisk design, civilingenjör: Mycket hög
Bioteknik, civilingenjör: Mycket hög
Kemiteknik, civilingenjör: Mycket hög
Kemiteknik med fysik, civilingenjör: Hög
Datateknik, civilingenjör: Hög
Informationsteknik, civilingenjör: Mycket hög
Automation och mekatronik, civilingenjör:    Hög
Elektroteknik, civilingenjör: Mycket hög
Teknisk fysik, civilingenjör: Hög
Väg och vatten, civilingenjör: Hög
Industriell ekonomi, civilingenjör: Hög

Läs Universitetskanslersämbetets pressmeddelande med resultaten för alla högskolor >>>
www.uk-ambetet.se/nyheter/entredjedelavteknikochingenjorsutbildningarnahallerintemattet.5.575a959a141925e81d17e0.html

Läs Universitetskanslersämbetets debattartikel i Göteborgs-Posten >>>
www.gp.se/nyheter/debatt/1.2156976-dags-att-rensa-i-mangfalden-av-teknikutbildningar

Fakta om utvärderingen >>>
Universitetskanslersämbetet granskar all högskoleutbildning utifrån hur studenterna, och därmed utbildningen, når de examensmål som är formulerade i högskoleförordningen. Utvärderingarna genomförs alltid av en grupp kolleger, en så kallad peer review, med representanter från akademin, yrkeslivet och studenter. För de 364 teknikutbildningarna vid 24 lärosäten som granskningen omfattat har drygt 200 bedömare varit inblandade, varav nästan hälften har varit professorer. Över 4 000 examensarbeten har granskats.
De utbildningar som har fått omdömet bristande kvalitet får nu sina examenstillstånd ifrågasatta. De berörda universiteten och högskolorna har ett år på sig att åtgärda bristerna. Om bristerna kvarstår efter uppföljningen om ett år förlorar lärosätet sitt examenstillstånd.

En kommentar

  1. Pingback: Ett bra år för Chalmeristbloggen | Chalmeristbloggen