Innovationsintresserade på årets CBI-dag


CBIdagen 2013 700x330 (1)

CBI-dagen är ett årligt återkommande event där forskningscentrumet Center for Business Innovation (CBI) presenterar och diskuterar frågor från sina forskningsområden. Under årets CBI-dag som hölls på Chalmers den femte november, diskuterade praktiker från industrin innovationsutmaningar och innovationsförmåga tillsammans med representanter från CBI.

– I år hade vi systematiskt innovationsarbete som tema och vände oss specifikt till storföretag för att lyfta fram deras innovationsutmaningar. Vi presenterade pågående forskning från tre av våra projekt, berättar Sofia Börjesson, föreståndare på CBI och tillsammans med kollegan Maria Elmquist värd för årets CBI-dag.

Frågor som togs upp under dagen var vad innovationsförmåga är och hur man kan arbeta systematiskt med att utveckla den förmågan. Sofia och Maria diskuterade resultat från sitt eget projekt om innovationsförmåga i storföretag.

– Lisa Carlgren på CBI presenterade ett projekt om design thinking och hur det som metod och arbetssätt kan vara ett av många sätt att arbeta med att utveckla innovationsförmåga, säger Sofia.

Ett annat projekt som presenterades satte miljö och hållbarhet i fokus. Marcus Linder och Mats Williander, verksamma vid både CBI och Viktoria Swedish ICT, förklarade hur en miljövänlig affärsmodell kan se ut och vara lönsam.

– Vi var cirka trettio personer där gästerna från industrin framför allt kom från stora industriella företag som alla på ena eller andra sättet arbetar med dessa frågor. Dagen var väldigt stimulerande och givande, säger Sofia.

Center for Business Innovation

CBIdagen 2013 (8)

CBIdagen 2013 (10)

CBIdagen 2013 (2)

CBIdagen 2013 (3)

CBIdagen 2013 (4)

CBIdagen 2013 (5)

CBIdagen 2013 (6)

CBIdagen 2013 (7)

CBIdagen 2013 (9)

CBIdagen 2013 (11)