Storföretagens innovationsarbete gynnas av design thinking


Nu disputerar Lisa Carlgren med sin avhandling om hur företag kan utveckla sin innovationsförmåga med hjälp av design thinking, ett koncept som bygger på idén att inspireras av hur designers tänker, arbetar och angriper problem. Lisa har tittat närmare på sex stora internationella företag och intervjuat anställda om hur de tolkar konceptet, hur de anser att design thinking används på det egna företaget och på vilket sätt de upplever att det påverkar företaget.

Lisa Carlgren 690x330

– När man arbetar med design thinking handlar det om att vara öppen för okonventionella idéer, inte ta problem för givna och experimentera med olika lösningar. Men också om att arbeta visuellt med skisser och modeller och att involvera kunder aktivt. Lärande och arbete i tvärfunktionella team är centralt, förklarar Lisa.

Hon berättar att design thinking ofta beskrivs som en dunderkur för företag som vill bli mer innovativa, men att det inte finns några tidigare studier av hur det faktiskt används och vad som händer då. Tillsammans med chalmerskollegorna Maria Elmquist och Ingo Rauth har hon genomfört ett flertal intervjuer på sex stora internationella företag.

– Alla företagen i studien såg på design thinking på olika sätt och därmed användes det också på olika vis. Ibland uppfattades det som ett sätt att tänka, som en kultur, som normer som kan styra arbetet – men också som en konkret process eller ett antal verktyg, säger Lisa.

Ett företag med lång erfarenhet av design thinking

Ett av företagen som studerats är Kaiser Permanente, ett stort sjukvårdsföretag i Kalifornien som har tio års erfarenhet av att arbeta med design thinking som ett inslag i innovationsarbetet. Det var även ett av de första företagen som arbetade tillsammans med IDEO, en designfirma i Silicon Valley som är starkt förknippad med design thinking.

– För tio år sedan hade Kaiser Permanente inget strukturerat innovationsarbete alls. De inledde då ett samarbete med IDEO för att lära sig deras sätt att arbeta med innovation. Man satte samman ett innovationsteam som skapade en innovationsprocess som delvis byggde på design thinking. I varje projekt utforskar teamet vad vårdpersonalen, patienterna och de anhöriga har för behov. Baserat på det underlaget arbetar de intensivt med analogier, brainstorming, att bygga prototyper och spela rollspel – detta gör man tillsammans med en större tvärfunktionell grupp där ett antal olika aktörer involveras. Till slut väljer man ett par idéer som testas, först i liten skala och senare i större experiment där effekterna av de nya arbetssätten mäts. På så sätt kombineras design thinking med metoder för kontinuerlig förbättring, berättar Lisa.

Läs hela intervjun hos Teknikens ekonomi och organisation