Chalmeristbloggen minns Lars Pareto: IT-universitetet i vågat kurssamarbete med Ericsson


ÅTERPUBLICERAD NYHET FRÅN 2006. TILL MINNE AV LARS PARETO (1966-2013):

Det började som en vild idé från Ericssons Anna Börjesson vid juletid 2005:

Varför kan inte IT-universitetet ordna en fempoängskurs i modelldriven utveckling tillsammans med oss?
I november 2006 examinerades 16 Ericsson-anställda och 15 studenter från IT-universitetet på kursen.
IT-universitetets tekniskt drivna studenter hade slagits ihop med Ericssons erfarna chefer och projektledare.
– Det var ett ambitiöst projekt. Alla som först hörde om det skakade på huvudet, säger Lars Pareto, kursansvarig på IT-universitetets utbildningsprogram Software Engineering and Management.

Lars Pareto trodde först att Anna Börjesson blivit galen. I den tuffa kravlistan fanns moment av programmering i C++, men också av kunskaper om realtidssystem, projektorganisation och objektorienterad analys och design.
– Den här listan kan du skicka direkt till jultomten, tänkte jag, berättar han.
Men Lars Pareto och IT-universitetet antog utmaningen.
Och i september 2006 startade den nya kursen med en kick-off på Ericsson.
Pareto har haft kursansvaret tillsammans med Miroslaw Staron (till höger på bilden ovan), programledare för SEM. Miroslaw har genomfört kursens olika föreläsningsdelar, medan Pareto formulerat problem och projektuppgift.
Lars vill gärna lyfta fram lärarkollegan Thomas Arts insats för att lotsa kursen genom det administrativa systemet vid Göteborgs universitet.
– Kursen passade inte riktigt in i vårt gamla system, och stötte på väldigt mycket administrativa komplikationer. Thomas Arts gjorde ett jättejobb med att få igenom kursplanen, ett arbete som jag själv faktiskt backade på först för att jag tyckte det var för mycket regelbyråkrati, berättar Lars Pareto.

Nya former för lärande
Anna Börjesson (till höger på bilden ovan) berättar att förutom att öka deltagarnas kunskaper om modelldriven utveckling, var ett kursmål att studera nya former för lärande.
– Ofta står läraren framme och talar om för studenterna, sen får studenterna lära sig lite i olika grupparbeten och sen går man tillbaka till läraren och får mer information, säger hon.
Hela kursen kulminerade i en välbesökt demo på IT-universitetet i november 2006, där Lars Pareto bland annat vecklade ut några av de tusen sidor med diagram som kursdeltagarna producerat under hösten.
Projektuppgiften gick ut på att skapa en gemensam systemmodell för ett telefonisystem.
– Den  skulle innehålla all funktionalitet från knapp till radiovåg som behövs för att man ska kunna ringa Fröken Ur. Målscenariot var att vi ska kunna slå numret till Fröken Ur och få henne att säga vad klockan är, säger Pareto.
Vad var det svåra i den här uppgiften?
– Det svåra är att kunna följa den här telekomstandarden på 1 200 sidor. Det är inte svårt att starta en bil heller, men om man går ner till förbränningsmotortekniken och hur det verkligen fungerar så är det rätt mycket som ska göras. Det är samma här, även om det inte är så lätt att se det i en sån här demo, säger Pareto.

Helt nytt sätt att tänka
Miroslaw Staron förklarar att kursen lär ut ett helt nytt sätt att tänka:
– Man använder modeller tydligt redan från början. Det gör att det inte finns så mycket att koda, säger han.
Lars och Miroslaw är överens om att samarbete med näringslivet har mycket stor betydelse för IT-universitetet:
– IT-universitetets ambition är att ligga i framkant vad gäller den teknik som industrin använder i dag. Därför är det här väldigt viktig feedback för hur vi styr vår undervisning. Ett sånt här nära samarbete ger oss en anledning till kommunikation utöver att sitta på ett halvtimmesmöte en gång i halvåret, säger Lars Pareto.
– Det visar också att vår undervisning och forskning är väldigt tillämpliga på industrin just nu, säger Miroslaw Staron.
Och samarbetets stora betydelse betonades också av Ericssons mjukvaruchef Thomas Andersson, som var på plats under demonstrationen.
– Det här är väldigt viktigt för oss. Våra kursdeltagare blir nu fanbärare in i vår organisation för att driva igenom det här nya arbetssättet, säger han.
Ericssons enhet för utveckling av basstationer, Design-Centred Base Stations, ligger på Lindholmen, och har 500 anställda. Härifrån fick chefer och projektledare söka IT-universitetets nya kurs. Deltagarna handplockades sedan av enhetsledningen.
Urvalsprocessen var stenhård.

Nöjda kursdeltagare
En av kursdeltagarna från Ericsson var Martin Edofsson. Han tycker att samarbetet har fungerat mycket bra.
– Den här kursformen har varit jättebra. Vi på Ericsson får lära känna IT-universitetets studenter och se vad de kan. Sen är kursinnehållet naturligtvis viktigt för oss. Vi kommer att kunna prata om modellbaserad utveckling internt på ett helt annat sätt framöver, säger Martin.
Christian Sandén läser tredje året på Software Engineering and Management. Under den sista intensiva arbetsveckan fungerade han som projektledare.
– Jag såg kursen som en möjlighet att knyta kontakter, träffa folk från industrin och utbyta idéer. Vi har varit på studiebesök på Ericsson, kikat in i deras labb och fått se häftiga grejer. Det har varit en stor bonus med kursen, plus allt vi har lärt oss, säger Christian.

Paradigmskifte
Lars Pareto hoppas att man till kommande år ska kunna locka deltagare från fler företag till kursen. Då kan man också anpassa projektuppgiften efter vilka industrikopplingar man har.
– De flesta företag har börjat titta på de här nya teknikerna, även om Ericsson har hunnit väldigt långt. Industrin genomgår nu ett paradigmskifte, som innebär väldigt stora utbildningsbehov. Vår kurs är ett led i den rörelsen, säger Lars Pareto.
IT-universitetets program Software Engineering and Management har genom åren fått mycket uppmärksamhet för sitt fokus på problembaserat lärande, som går som en röd tråd genom de flesta kurserna. Lärarna håller sig här något mer i bakgrunden och föreläser inte enbart.
– Det är en kontrast mot traditionell undervisning. Det är studenterna och problemet i sig som leder till inlärning. I den här kursen har vi tagit ytterligare ett steg, genom att vi blandar personer med industribakgrund och våra tredjeårsstudenter, säger Lars Pareto.

Text och bild: Michael Nystås
??????????????????????????????? ???????????????????????????????

One comment

  1. Pingback: Postumt pris till chalmeristen Lars Pareto | Chalmeristbloggen