Postumt pris till chalmeristen Lars Pareto


I juni i år drabbades gruppen inom Software Engineering av en mycket svår och oväntad förlust, då Lars Pareto – en av de tongivande inom gruppen under lång tid – hastigt avled.
Ett par veckor innan Lars bortgång stod det klart att han tilldelas IT-fakultetens pedagogiska pris för 2013.
Under promotionshögtiden vid Göteborgs universitet den 25 oktober erhöll Lars Pareto priset postumt.
Lars Pareto var en energisk och inspirerande person och framgångsrik forskare, som med sin stora passion för utbildning och projektbaserad pedagogik blev mycket omtyckt bland sina studenter. Lars satte sin prägel på de internationella programmen inom Software Engineering and Management, där han under det som blev hans sista år också var programansvarig för kandidatprogrammet. Programmen är pedagogiskt innovativa och präglas av problembaserat lärande.

Skapade ny kurs med Ericsson
I samarbete med företaget Ericsson skapade Lars Pareto år 2006 kursen ”Model Driven Software Development”, där hälften av deltagarna på kursen var studenter och hälften var Ericssonanställda med chefsuppdrag. Lars införde också ett mentorprogram inom utbildningen år 2011. Samma år introducerades roboten NAO i utbildningen, vilken rönte stor popularitet bland studenterna. Ett utbildningssamarbete med företaget HP inleddes.

Prisbelönta studenter
År 2012 hade kandidatprogrammet Software Engineering and Management och dess pedagogik blivit så framgångsrikt att studentprojekten började synas utanför universitetsvärlden. Tidigt under 2013 tog ett studentteam från kandidatprogrammet, tillsammans med två andra program vid Göteborgs universitet och Chalmers, hem första pris i juniorversionen av Carolo Cup för autonoma bilar. I maj vann ett studentteam från samma program NASA App Challenge.

Drabbad av sjukdom
Lars Paretos utveckling av utbildningen med avseende på såväl pedagogik som industrisamarbete, som sin förmåga att få god tillströmning till programmen, resulterade i att han tilldelades IT-fakultetens pedagogiska pris för år 2013. Lars hann få tillkännagivandet i maj och glädjas åt detta innan han plötsligt drabbades av sjukdom.

Fick postumt pris
IT-fakultetens pedagogiska pris delades ut under universitetets promotionshögtid 25 oktober och fick i Lars frånvaro mottas av prefekten för institutionen för data- och informationsteknik, Jan Jonsson. Prispengarna skall enligt Lars Paretos egna anvisningar användas till de pedagogiska projekt som blivit signum för de båda programmen inom Software Engineering, samt till resestöd för masterstudenter som fått examensarbeten publicerade vid internationella konferenser.

Lars gärning lever vidare
Förlusten av Lars Pareto under försommaren 2013 blev ett svårt slag för oss som arbetade tillsammans med Lars, både inom akademin och näringslivet och för alla hans studenter – men hans gärning som mycket produktiv forskare och nytänkande pedagog lever vidare. Lars Pareto blev 47 år.

Text: Jan Jonsson och Catharina Jerkbrant
Foto: Michael Nystås

Fakta om IT-fakulteten >>>
IT-fakulteten består av universitetsverksamheten vid de två institutionerna data- och informationsteknik och tillämpad informationsteknologi. Bägge institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.
www.itufak.gu.se

Till minne av Lars Pareto – återpublicerad intervju från 2006
Lars Pareto var civilingenjör med examen i datateknik från Chalmers 1992. Han disputerade 2000 vid institutionen för data- och informationsteknik med avhandlingen ”Types for crash prevention”.
För att hedra minnet av Lars Pareto återpubliceras här en intervju som gjordes i samband med att den första kullen studenter utexaminerades från det banbrytande samarbetet med Ericsson i november 2006 >>>