Anna Yström kör podcast i Sveriges Ingenjörers julkalender


Varje dag under december månad öppnar Sveriges Ingenjörer en podcast-lucka i sin julkalender och presenterar ”dagens ingenjör”. I år finns chalmersforskaren Anna Yström bakom en av luckorna. Själv tror hon att hon blev utvald efter att hennes doktorsavhandling fått bra spridning i sociala medier tidigare i höstas. Anna utlovar en kort och koncis beskrivning av sin forskning om ledarskap i öppna innovationsmiljöer när podcasten sänds den 6 december.

Anna Yström vinter 690x330

Hej Anna! Du twittrade häromdagen om att du är med i en podcast bakom en av luckorna i Sveriges Ingenjörers julkalender, vad handlar podcasten om?
– Den handlar om ledarskap i öppna innovationsmiljöer och bygger till stor del på min avhandling som jag försvarade tidigare i år.  I podcasten reflekterar jag på ett populärvetenskapligt sätt över det jag såg och tänkte på under de fyra år som jag arbetade med avhandlingen. Jag beskriver bland annat hur jag tycker att ledarskap behöver förändras, både i praktiken och i teorin, för att kunna använda den potential som finns i öppna innovationssamarbeten. Så för den som inte orkar läsa hela avhandlingen finns det snart möjlighet att få en förhållandevis bra bild av innehållet genom att istället lyssna på min podcast i tio minuter.

Det är alltså ”dagens ingenjör” som befinner sig bakom luckorna hela vägen fram till årsskiftet, hur utsågs du till en av dem?
– Jag vet inte exakt varför jag blev utvald men jag anar att det har att göra med att min avhandling och disputation marknadsfördes ganska bra i sociala medier och således fick stor spridning genom mina olika nätverk.  När Sveriges Ingenjörer kontaktade mig var det just med upplägget att jag skulle berätta om min forskning, även om det fanns utrymme att prata om annat också om jag ville.

Vad var det roligaste med att vara med i podcasten?
– Jag tycker att det här är ett kul sätt att kunna sprida mina forskningsresultat. I min forskargrupp Managing In-Between arbetar vi dagligen med nyttiggörande direkt i forskningen tillsammans med de företag och organisationer som vi samarbetar med – men på det här sättet kan man nå ut till en bredare publik. Det var också en rolig utmaning att försöka kommunicera vad vi gör och kommer fram till på ett lättförståeligt sätt utan att för den sakens skull trivialisera forskningen. För mig som gillar att ha kontroll i vardagen tyckte jag att detta var ett ypperligt tillvägagångssätt eftersom det var enkelt att göra omtagningar under inspelningen om något blev fel, vilket något såklart alltid blir!

På tal om julkalender och jul, vad tror du blir årets julklapp?
– Om jag får önska istället för att gissa så skulle jag önska att årets julklapp var tid. Tid är den mest generösa gåva man kan ge. Om någon lägger ner en timme av sin dyrbara tid på att exempelvis koka marmelad, göra julkolor eller snickra en ram till fotografier – så är det de mest värdefulla gåvorna för mig!

Fakta
Anna Yström är verksam vid avdelningen för Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (MORE) vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Podcasten kommer att publiceras på Sveriges Ingenjörers hemsida den 6 december.

Sveriges Ingenjörers hemsida
Mer om Anna Yströms forskning
Följ Anna Yström på Twitter

One comment

  1. Pingback: Chalmerister talar ut i julpodd | Chalmeristbloggen