Chalmerister tog hem Svenska embeddedprisetMasterstudenterna Vito Di Fonzo och Shwan Ciyako belönas med Svenska embeddedpriset 2013, som delas ut av branschorganisationen Svensk Elektronik, tidningen Elektronik i Norden och Mälardalens högskola.
De får priset för sitt examensarbete som genomförts vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, på Chalmers.
Vito Di Fonzo och Shwan Ciyako tog emot sin utmärkelse under en ceremoni på konferensen Embedded Conference Scandinavia den 4 november.
Till vardags studerar de på masterprogrammet Embedded Electronic System Design. För sitt examensarbete, ”Venus Sensing and Controlling System”, belönas de nu med 50 000 kronor, plakett, diplom och ära.

Vito Di Fonzo och Shwan Ciyako har utvecklat ett multisensorsystem för kontinuerlig och beröringsfri mätning och styrning i bioreaktorer för biologiska processer. Det mäter beröringsfritt parametrar som pH, syrehalt, koldioxidhalt och temperatur i vätskor och kan användas för arbete med biologisk vävnad och organ. Systemet är speciellt lämpat för biovetenskapliga studier.
Handledare för examensarbetet har varit Peter Enoksson, professor i mikrosystem, och Cristina Rusu, docent vid forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i Göteborg.

Delas ut för elfte året
Svenska embeddedpriset, Swedish Embedded Award, delades i år ut för elfte gången. Som vanligt delades priset ut i tre kategorier: ”Enterprise” för bästa
bidrag från svenska företag, ”Student” för bästa bidrag från studenter vid svenska högskolor och ”Micro/Nano”, för bästa bidrag som innehåller mikromekanik (företag eller student).

Uppmuntrar till smarta lösningar
Embeddedpriset delas ut till årets bästa konstruktioner inom embeddedteknik. Priset är instiftat för att lyfta fram och visa på elektronikens oändliga möjligheter, samt stimulera och uppmuntra till mer och fler smarta lösningar. Konstruktionerna spänner över allt från industritillämpningar till kommunikation och medicinsk elektronik. Kravet är att bidragen ska innehålla inbyggd intelligens och vara kommersiellt intressanta. Priset är instiftat för att stimulera och uppmuntra kreativa tillämpningar av embedded technology.

Foto: Göte Fagerfjäll

Mer information om chalmeristernas arbete och pris >>>
Professor Peter Enoksson, mikro- och nanosystemgruppen, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers, peter.enoksson@chalmers.se, 031-772 18 68

Mer information om Svenska embeddedpriset >>>
www.embeddedpriset.nu