Viktoria Sundquist i rampljuset på Stålbyggnadsdagen


Stålbyggnadsinstitutet, en branschorganisation som samlar företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen, arrangerade nyligen sitt årliga event Stålbyggnadsdagen på Nacka Strandsmässan. På plats bland 250 deltagare fanns chalmersforskaren Viktoria Sundquist för att prata leverantörssamverkan och vilka möjligheter det kan tillföra byggbranschen. Baserat på underlag från den egna forskningen lyfte Viktoria fram aspekter som kortare projekttider och högre kvalitet som några av de positiva effekterna av långsiktiga leverantörsrelationer.

Viktoria Sundquist 170x220Hej Viktoria, du höll nyligen ett föredrag på Stålbyggnadsdagen, berätta om evenemanget!
– Stålbyggnadsdagen arrangeras en gång om året av Stålbyggnadsinstitutet. Det är delvis en mässa så flera utställare fanns på plats och det hölls många föreläsningar och diskussioner om utmaningarna inom stålbranschen.  I år slog man deltagarrekord med 250 besökare på plats!

Ditt föredrag Utökad samverkan med leverantörer – en outnyttjad möjlighet i byggbranschen var mycket populärt, vad handlade det om?
– Köpta varor och tjänster svarar i regel för tre fjärdedelar av byggföretagens kostnader, vilket innebär att inköp blir en mycket viktig fråga. Byggföretag har en tendens att konkurrensutsätta leverantörerna i varje enskild affär och varje enskilt projekt. Man har stor tilltro till konkurrensutsatt upphandling och starkt fokus på det enskilda projektet, på så vis undviker man att bli beroende av enskilda leverantörer. Jag redogjorde för de positiva effekter man faktiskt kan få av fördjupade relationer med en leverantör – det kan handla om ökad produktivitet, kortare projekttider, högre kvalitet och bättre utnyttjande av resurser. Men snabbare anpassningar, kunskapsutbyte, mer erfarenhet och delade framtidsförväntningar är också värdefulla resultat av den typen av leverantörsrelation. Ett exempel som jag presenterade handlade om min forskning på ett västsvenskt byggföretag som har övergett konkurrensutsatt upphandling och nu arbetar med några få leverantörer i alla projekt i en del av sin verksamhet. Jag beskrev hur de genomförde förändringen och vilka konsekvenser det fick.

Hur relaterar föredraget till din forskning?
– Föredraget knyter an till ett forskningsprojekt som heter Hållbart samhällsbyggande i världsklass som Sveriges Byggindustrier har initierat. Jag ingår i projektet tillsammans med flera kollegor från min avdelning Industriell marknadsföring. Det empiriska material som finns med i min doktorsavhandling är hämtat direkt från byggindustrin, exempelvis från det västsvenska byggföretaget.

Vad diskuterades mer på Stålbyggnadsdagen?
– Diskussionerna handlade bland annat om statliga byggherrar som ställer krav på byggnadsinformationsmodellering (BIM) – en arbetsmetod där information om byggarbetet samlas in och visualiseras i varje skede i byggprocessen. Man pratade också om brandkrav på stora byggnader, tips till den som ska certifiera sin verksamhet och hur certifieringsarbete skapar förutsättningar för förbättringar i verksamheten. Från och med den 1 juli 2014 måste alla aktörer som levererar stål i någon form till byggen vara certifierade – därför blev det en flitig diskussion om innebörden av certifiering och vad det kan ge för mervärde.

Annars, vad händer framöver?
– Jag ska skriva klart min doktorsavhandling, disputera och därefter planerar jag att fortsätta min bana som forskare med fokus på transportinköp och byggindustri.

 

Fakta
Viktora Sundquist är verksam vid Avdelningen för industriell marknadsföring på Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers.

Viktoria Sundquist