Fredrik, Dina och Magnus är årets pedagogiska pristagare2013 års pedagogiska pristagare brinner för sina ämnen, prioriterar verklighetsanknytningen i undervisningen och satsar på att ge studenterna fler praktiska moment i utbildningen.
Den 7 december mottog de Chalmers pedagogiska pris i hörsalen RunAn av vicerektor för grundutbildning, Maria Knutson Wedel.

Fredrik Olindersson, programansvarig för sjökaptensprogrammet, uppmärksammas för sitt arbete med att utveckla sitt program i samarbete med studenter, lärare och näringsliv. Han har tydliggjort kopplingen mellan ämnena genom lärsekvenser, som går som ”röda trådar” genom programmet. Det handlar exempelvis om miljö, sjösäkerhet och kommunikation, ämnen som numera är integrerade i ett flertal av programmets kurser.
Varför har du satsat på detta?
– Jag har velat få studenterna att se helheten och hur de olika ämnena kompletterar varandra. Det ställs höga krav på delarna i utbildningen, och jag har tillsammans med lärarna på programmet jobbat med att tydligöra delarnas betydelse för programmet och utbildningen i sin helhet.
Under Fredriks tid som programansvarig har studenterna också fått större möjligheter till praktiska moment. När det saknades lärarresurser för att kompensera studenter som hade missat passen med fartygssimulatorn, så skapades ett system för studentledd simulatorträning. På detta sätta kan studenterna få praktiska färdigheter på hög nivå, vilket utgör en god förberedelse inför kommande yrkesliv.

Dina Petranovic Nielsen, docent i systembiologi vid institutionen för kemi- och bioteknik får Chalmers pedagogiska pris för sin utveckling av kursen molekylärbiologi och sina engagerande undervisningsmetoder. I sin kurs guidar hon studenterna från konkret till abstrakt kunskap. Hon fokuserar på studenternas lärande och eftersträvar ömsesidigt utbyte i undervisningen, eftersom hon ser dem som möjliga framtida kollegor. Dina uppmärksammas också för sina undervisningsmetoder, som handlar om återkoppling i och utanför klassrummet och om att skapa dialog i olika former.
Vad kännetecknar en bra lärare enligt dig?
– En bra lärare är inställd på att arbeta hårt, eftersom alla förberedelser som undervisningen kräver tar mycket tid. Man behöver också brinna för sitt ämne och för undervisning, och tycka att det är givande. Jag gör mitt bästa för att de ska bli goda ambassadörer för ämnet och vetenskapen, berättar Dina.

Magnus Evertsson, biträdande professor vid institutionen för produkt- och produktionsutveckling, får priset för sitt arbete med kursen Maskinelement, där han aktivt kopplar samman kursens lärandemål, undervisningsaktiviteter och examination.
Magnus ger många exempel utifrån sin erfarenhet i industrin i sin undervisning. Kursens knappt 70 lärandemål är tydligt kopplade till konstruktionsövningar, som bygger på verkliga case. Dessa syftar till att träna studenterna för industrirelevanta sammanhang. Att Magnus själv har varit med och gjort de saker han beskriver i teorin, ger Magnus en trovärdighet, som uppskattas av studenterna.

God ingenjörskonst genom CDIO-principen
Sedan slutet av 90-talet använder sig Magnus av CDIO-principen, som en inramning för att utbilda goda ingenjörer. CDIO står för Conceive — Design — Implement — Operate, och är en inriktning för att studenterna ska omsätta teori i praktik. Magnus Evertsson menar att studenter idag ofta saknar praktisk erfarenhet att tillämpa på maskinområdet, på grund av att man ofta inte försöker laga saker som går sönder.
– Maskiner som tillverkas idag håller ofta bara några år, och så köper man nytt. Jag ser det som högskolans roll att bidra till att skapa bättre produkter och att lära studenterna hur man kan göra det, berättar Magnus.

Seminarium på KUL-konferensen i januari 2014
Fredrik, Dina och Magnus fick också frågan om goda råd till kollegor gällande undervisning. Sammanfattningsvis handlade deras svar om att jobba aktivt med lärandemål och lärsekvenser, samt se till att dessa är förankrade i det tänkta tillämpningsområdet. Ytterligare tips var att samarbeta med kollegor (programråd eller lärarlag) i metod- och kursutveckling och att sätta sig in i dagens studenters perspektiv.

Vill du höra mer om de tre pristagarnas arbete? Missa då inte deras seminarium på KUL-konferensen den 15 januari.

Text: Carolina Eek Jaworski
Foto: Jan-Olof Yxell