Mobila vårdteam gör äldrevården bättre och billigare


Mobila vårdteam kan minska vårdkonsumtion hos äldre med hela 90 procent. Det visar ett utvecklingsprojekt i Västra Skaraborg som Svante Lifvergren, chalmersforskare och utvecklingschef på Skaraborgs Sjukhus, har studerat under tio år. Samtidigt ledde modellen med mobila vårdteam till en mycket tydlig lindring av de mest besvärande symtomen hos patienterna.

Svante LifvergrenSvante har under en tioårsperiod studerat olika utvecklingsprojekt i Västra Skaraborg där ambitionen har varit att utveckla närvården för äldre. Förutom fallet med det mobila vårdteamet har han också undersökt hur idéer från kvalitetsutvecklingsområdet har använts för att förbättra sjukhusvården på Skaraborgs Sjukhus mellan åren 2006 och 2008.

– Jag studerade 22 projekt vars syfte var att förbättra resultat och säkerhet i vårdprocesserna kring patienterna. Det visade sig att 75 procent av projekten nådde sina mål, vilket är en unikt hög siffra. Effektiviteten ökade också vilket ledde till en nettobesparing på cirka 400 000 kronor per projekt, förklarar Svante.

Nätverk ska skapa värde för patienten

Hans forskning visar på möjliga och framgångsrika modeller för vård av äldre patienter med flera sjukdomar. Det handlar framförallt om att satsa på åtgärder som förhindrar att personer insjuknar i många kroniska sjukdomar, men även att patienter som redan är kroniskt sjuka får det stöd de behöver för att förebygga försämring och ytterligare sjukhusvård.

– Vi måste organisera nätverk för att skapa värde för patienten och möjliggöra en vård som är bättre utformad för att ta hand om patienter med flera kroniska sjukdomar. Det kan handla om att den försämrade patienten får tillgång till en kontaktperson, ett mobilt team som stöttar i hemmet eller en reservplats på sjukhus. När tillståndet har stabiliserats kan patienten återgå till vård som hanteras av kommun och primärvård som övervakar patienten så att vederbörande inte hamnar i riskzonen för att bli sämre igen, säger Svante.

SKL uppmärksammar resultaten

Han hoppas att modellen ska sprida sig till fler vårdsystem och breddas så att den även kan användas i vård av yngre patienter med kroniska sjukdomar. För att nå dit måste politiker och chefer inom hälso- och sjukvården lyssna, och några som redan gjort det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– De har uppmärksammat våra resultat och kommer strax innan jul att publicera en oberoende rapport om utvecklingen av närsjukvården i Västra Skaraborg för att sprida information om vårdmodellerna, berättar Svante.

Läs hela artikeln hos Teknikens ekonomi och organisation

Bild: Jan-Olof Yxell