Chalmersforskare studerar innovation på andra sidan jorden


Innovationskonferens, entreprenörslabb, forskarkontakter och Melbourne Cricket Ground var några av sakerna chalmersforskarna Anna Yström och Susanne Ollila fick ta del av i Australien under en vecka i början av december. Med sig hem fick de inspiration till fortsatt arbete med forskning och utbildning, men också många funderingar på varför australiensarna de träffade på vittnade om en stor okunskap om och skepsis gentemot innovation, kreativitet och entreprenörskap.

Anna och Sanne 690x330

Hej Anna och Susanne! Hur kommer det sig att ni åkte till Australien?
– Det huvudsakliga syftet med resan var att delta vid en konferens i Melbourne anordnad av ISPIM (The International Society for Professional Innovation Management), men även att träffa några av våra kontakter vid University of Technology Sydney och University of Melbourne.

Berätta om konferensen!
– Den var intressant för oss eftersom den riktar sig till praktiker inom både myndigheter och näringsliv och cirka 300 deltagare fanns på plats. Konferensen har ett tydligt fokus på innovation och management och på senare år har man haft teman kring öppen innovation och innovationssamarbeten – vilket passar vår forskning. Konferensmiddagen var en trevlig tillställning på anrika Melbourne Cricket Ground, där vi fick gå en guidad tur på arenan före middagen. Vi fick bland annat höra att det står 240 000 personer i kö för att få medlemskap i klubben, vilket låter helt absurt för oss som inte är insatta i sporten.

Höll ni själva något föredrag?
– Anna presenterade vårt gemensamma paper Anything goes? Characterizing open innovation collaboration in empirical research som handlar om att hitta ett språk för att beskriva olika former av interorganisatoriska samarbeten. Idag är det mycket som ryms inom begreppet ”öppen innovation”, och det finns ett behov av att vara lite mer nyanserad än att bara säga att allt handlar om samarbete. I vissa fall är det snarare nätverkande man eftersträvar, i andra fall kanske det är samskapande mellan olika aktörer. Att hitta tydligare skillnader kan hjälpa till att klargöra förväntningar på vad de olika parterna ska bidra med och hur man kan leda dem för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Detta är ett av de spår vi arbetar med inom vår forskargrupp Managing in Between (MIB).

Sanne och Jochen 200x300Ni besökte även University of Technology Sydney (UTS), vad gjorde ni där?
– Vi träffade forskaren Jochen Schweitzer som driver U-lab, där masterstudenter arbetar i innovativa projekt tillsammans med olika samhällsaktörer och Sydney stad. Det finns många likheter med utbildningen som bedrivs vid Chalmers entreprenörskola så det var väldigt spännande att höra deras tankar. Vid UTS har entreprenörskapskurserna ett tydligt designtänk och vi kan säkert inspireras till att utveckla vårt eget masterprogram Business Design and Entrepreneurship.

Vilka intryck tar ni med er från Australien?
– Flera av de australienska konferensdeltagarna beskrev en okunskap om och skepsis gentemot innovation, kreativitet och entreprenörskap. Kurser med ordet innovation i titeln lockar tydligen få studenter eftersom kunskap om innovation inte leder till arbete, kreativitet förknippas med trädkramning i solnedgången och entreprenörskap är helt enkelt inte något man studerar. I våra öron lät det som överdrifter men många uttryckte en genuin oro för Australiens usla position beträffande innovativitet och hur det påverkar landets framtid. Som innovationsforskare blir man nyfiken och vill fortsätta diskussionen. Det lilla vi hann uppleva av Australien som land gav också mersmak. Det blir helt klart fler resor dit!

Knöt ni några nya kontakter där ni ser möjlighet till framtida samarbeten?
– Vi nätverkade med många spännande personer, Jochen Schweitzer på U-lab var såklart en av dem. Vi kommer att samarbeta inför en konferens i Sydney 2015. Sedan träffade vi också en hel del svenskar på konferensen, framförallt en forskargrupp från Luleå tekniska universitet som tittar på öppen innovation och samarbeten inom processindustrin och vi för diskussioner med dem om möjliga samarbeten.

Vad händer härnäst inom MIB då?
– Vi har fått många förfrågningar om forskningssamarbeten, vilket känns väldigt roligt och blir ett kvitto på att vi syns och hörs både inom och utanför Chalmers och att många tycker att området är spännande och relevant. Kamilla Kohn Rådberg, som också ingår i MIB, har nyss startat ett stort projekt för att utveckla Chalmers arbete med kunskapstriangeln som hon ska driva under 2014.

Susanne Ollila

Anna Yström

Bilder: Privat