Givna sanningar utmanas i monteringsfabriken


Christian Finnsgårds forskning har fått Volvo Powertrain att bygga om slutmonteringen i sin fabrik i Skövde mer än en gång. Han har också kommit fram till att returförpackningar inte alltid är det bästa att använda – varken ur miljö- eller kostnadsperspektiv. Även konventionen om att det är billigare att skicka komponenter i storpack får sig en känga.

Christian Finnsgård 690x330
Christian har undersökt hur monteringsstationer i fabriker får tillgång till material och hur flödena ser ut från det att leverantörerna levererar komponenter till dess att komponenterna monteras av en montör. Alla företag han samarbetat med har varit snabba att ta till sig de resultat som har presenterats under arbetets gång. Volvo Powertrain i Skövde har till och med använt sig av forskningsresultaten när de byggt om slutmonteringen i sin fabrik.

– Efter den första studien agerade de väldigt snabbt på det vi hade kommit fram till. Det blev som en snöboll som kom i rullning och hela fabriken har faktiskt byggts om flera gånger efteråt. Att få en sådan respons är oerhört motiverande, menar han.

Det viktigaste resultatet av Christian forskning visar på hur gränssnittet mellan flöden av komponenter och montering påverkar prestandan i systemen för materialförsörjning och montering. Han har utvecklat två modeller – en för att kartlägga och visualisera materialflöden och en som jämför valet av förpackning sett ur ett perspektiv med fokus på materialflöde.

– Jag är särskilt nöjd med att vi har kunnat koppla ihop miljöaspekter och kostnad i förpackningsmodellen. Den kombinationen tror jag gör att företag kan överväga förändringar som man kanske annars skulle bortse ifrån. Det är nya resultat som jag hoppas kan få ordentlig inverkan, säger Christian.

Utmanar givna sanningar
Delar av forskningsresultaten går emot vissa vedertagna sanningar. En sådan vanlig, förutfattad mening är att det alltid är bättre att använda förpackningar som man kan använda flera gånger, alltså returförpackningar. Christian visar nu att det inte stämmer, varken ur ett miljö- eller kostnadsperspektiv.

– Jag utmanar några konventioner, förklarar Christian. Exempelvis hävdar man ofta att det är billigare att skicka komponenter i större förpackningar vilket inte alltid stämmer. Man ska förstås ta hänsyn till kraven som monteringssystemen har, men också att tänka på att processer som tas fram för att jämka ihop olika delar av ett flöde kan leda till ökade kostnader och miljöpåverkan för hela flödet.

Läs hela artikeln hos Teknikens ekonomi och organisation >>

Om Christian Finnsgård >>

Foto: Caroline Örmgård