Anna Yström får Wallanderstipendium


Chalmersforskaren Anna Yström får nu Wallanderstipendiet på 1,5 miljoner för att arbeta vidare med sin forskning om ledarskap i öppna innovationsmiljöer. Stipendiet innebär tre års finansiering som möjliggör fortsatt akademisk karriär och meritering. Förutom arbete i forskargruppen Managing In-Between (MIB) vid Chalmers, hoppas hon också få tillfälle att vara verksam i andra forskarmiljöer genom samarbeten med universitet i både Paris och Milano.

Anna Yström 830x400

Grattis Anna, du har fått Wallanderstipendium! Hur känns det?
– Jag känner mig väldigt glad, vilken ära det är att få ett sådant fint stipendium! Beskedet kom när jag och min kollega Susanne Ollila var på arbetsresa i Australien i mitten av december, och det blev en perfekt avslutning på den resan och på ett händelserikt år där jag bland annat hunnit disputera.

Vad innebär stipendiet för dig?
– Det är en härlig bekräftelse på att den forskning jag arbetat med hittills har varit värdefull och att det finns intresse och vilja att den ska fortsätta, att det finns potential för fler praktiska och teoretiska bidrag. För mig personligen innebär det en chans till en akademisk karriär och fortsatt meritering mot att bli docent, vilket kanske inte hade varit möjligt utan den här finansieringen.

Vilka satsningar kommer du nu att kunna göra?
– Jag ska fördjupa och bredda min forskning inom ledning av öppen innovation, som också var huvudämnet för min doktorsavhandling. Det blir även fortsatt arbete i forskargruppen MIB, där vi studerar ledning i komplexa, inter-organisatoriska sammanhang. Planen är att utforska nya miljöer och inte bara stanna här på Chalmers. Jag har sedan länge ett samarbete med forskare vid det franska universitetet Mines ParisTech som jag ser fram emot att fördjupa. Jag för också diskussioner med Politechnico di Milano i Italien om ett framtida gemensamt forskningsprojekt. Just nu känns det som det finns många spännande möjligheter!

Hur mycket finansiering får du och hur länge räcker det?
– Jag får nästan 1,5 miljoner kronor fördelat på tre år som huvudsakligen ska bekosta min forskningstid. Utöver det hoppas jag kunna fortsätta undervisa i de kurser inom Organisational Behavior som jag är engagerad i, men kanske även utveckla något nytt. Även om pengar inte längre är det största bekymret så blir ju tid lätt en bristvara när ambitionerna är högt ställda!

Mer om Anna Yströms forskning
Hör Anna Yström berätta om sin forskning i Sveriges Ingenjörers podcast
Följ Anna Yström på Twitter