Livechatt om ny centralstation slog deltagarrekord


I samband med att Göteborgs- Posten (GP) publicerade hans debattartikel om Gårda centralstation som ett alternativ till Västlänken, ville tidningen att Mats Lundqvist skulle livechatta med läsarna om ämnet. Chatten fullkomligen exploderade av deltagare som ville diskutera förslaget, komma med glada tillrop men också debattera nackdelar med en flyttad station.mats räcke

Hej Mats! Din chatt på GP om fördelarna med att bygga en ny centralstation i Gårda lockade rekordmånga. Varför var intresset så stort?
– Även om Västlänken säkert funnits ett tag i folks medvetande, så är det först på senare tid som allmänheten verkligen börjat få upp ögonen för denna fråga. Sannolikt är det trängselskatten som gör att många undrar vad som ligger bakom. Ju mer folk lär sig om Västlänken, desto mer ifrågasättande verkar många bli.

Vad går förslaget med en centralstation i Gårda ut på?
– Genom en modern station i Gårdaberget och över E6 erbjuds så gott som alla resenärer snabbare transporter. Detta gäller fjärrtåg, pendeltåg, spårvagn och buss, inklusive byten mellan dem. Kostnaden för att bygga Gårda C beräknas bli hälften av vad Västlänken skulle kosta. Västlänken är dessutom bara en pendeltågsslinga som missar att förbättra lokaltrafiken.

Hur kommer det sig att du är så engagerad i detta?
– Det var särskilt två samtal med olika kollegor för ett par år sedan som triggade igång mina funderingar. Det ena samtalet handlade om att Gårda/Olskroken ju ligger mycket mer centralt än centralstationen om man ser till staden Göteborg och regionen som helhet. Den andra diskussionen hade jag med en kollega som varit involverad i västsvenska paketet där han hävdade att allt nu var beslutat och irreversibelt. De innovativa tankarna om Gårda C presenterades på GP Debatt i februari förra året och sedan dess har jag försökt sätta mig in i frågan på djupet.

Vad tror du krävs för att politikerna ska anamma förslaget?
– Det måste till mer folklig opinion. Infrastrukturbeslut är dock väldigt svåra att göra demokratiska, trots att det rör sig om oerhörda summor. I min artikel och i chatten debatterades beslut fattade för 13 år sedan och som är genomförda tidigast om 14 år. Det är komplext att förstå men trängselskatten och stundande folkomröstning öppnar i alla fall upp för möjligheten att få till en ändring.

Vad blir nästa steg?
– Responsen på förslaget har varit överväldigande positiv. Det räcker att ett politiskt parti öppnar upp för alternativet ”Ja till trängselskatt, nej till Västlänk och ja till Gårda C” så ändrar sig läget genast. På så vis motiverar man en officiell utredning av Gårda C. Det är mycket beklagligt att man aldrig har utrett någon total flytt av centralstation till exempelvis Gårda!

Hur tyckte du det var att livechatta med GPs läsare?
– Det var en helt ny upplevelse – väldigt intensivt men samtidigt oerhört positivt. Chatt är ett mycket spännande medium som i det här fallet var ett väldigt bra komplement till debattartikeln. Jag chattar gärna igen men helst inte varje dag…

Läs chatten hos GP >>


Fakta: Mats Lundqvist är biträdande professor i entreprenörskap. Han bedriver utbildning och forskning vid avdelningen MORE på institutionen Teknikens ekonomi och organisation.

Om Mats Lundqvist >>

Foto: Fotograf Oscar Mattsson

En kommentar

  1. Pingback: Andreas trivs bäst med många bollar i luften | Chalmeristbloggen