@NinaEdh sprider sin forskning via Twitter


Bygga nätverk, träffa likasinnade, omvärldsbevaka och inte minst nå ut med den egna forskningen till allmänheten. Det är några av de absolut största fördelarna med att vara aktiv på Twitter enligt Nina Edh som doktorerar vid Chalmers. För henne är Twitter ett självklart och roligt verktyg i forskarvardagen. Att snabbt kunna följa OS i Sotji är förstås också ett plus.

Nina Edh 400x500Varför twittrar du Nina?
– Framförallt för att jag tycker att det är roligt och ett av de bästa verktygen för att förmedla mina tankar och idéer och vad jag gör om dagarna. Jag twittrar också för att delta i de diskussioner som konstant tar fart på Twitter och för att komma i kontakt med människor som jag annars kanske inte träffar.

Vad tycker du är det bästa med Twitter?
– Det är ett av de enklaste och mest givande sätten att bygga nätverk, både privat och professionellt. Dessutom är det ett enkelt sätt att ta del av vad som händer i världen, på många olika områden, samtidigt. Jag kan exempelvis tipsa om att det är det absolut snabbaste sättet att följa OS om man inte har tillgång till TV.

Hur kan man som forskare dra nytta av Twitter?
– Dels kan man komma i kontakt med andra forskare som är intresserade av samma ämne. Dels kan man följa de större nationella och internationella diskussionerna. Dessutom är det en del av nyttiggörandet – ett sätt att nå ut till allmänheten med den egna forskningen och verksamheten på Chalmers.

Vilka är dina bästa tips för forskare som vill komma igång och twittra?
– Fundera på vad syftet med ditt twitterkonto är. Vill du skilja på privat och professionellt, vill du fokusera på en särskild sakfråga – vem är det du representerar? Var generellt försiktig med hur du uttrycker dig, det finns ett antal tweets som har uppmärksammats i media där människor av olika anledningar har uttryckt sig klumpigt. Tänk på hur du använder hashtagar. Bli inte stressad av att du förmodligen bara hinner läsa några få procent av ditt flöde, det går inte att hinna med allt. Försök även att twittra regelbundet.

Du arbetar också just nu med ett projekt som handlar om sociala medier, berätta!
– Vi är en projektgrupp som arbetar på uppdrag av EurOMA, en internationell organisation inom operations management. Med hjälp av deras styrelse tar vi fram en strategi för sociala medier som ska ta fart i samband med en stor konferens som arrangeras i Palermo i juni. Just nu arbetar vi med att granska nyttan med olika kanaler och hur de bäst kan användas för att passa ihop med EurOMAs övergripande strategi. Twitter är naturligtvis en av de kanaler vi utvärderar där dessutom många forskare inom operations management redan är aktiva.

Fakta
Nina Edh är doktorand vid avdelningen Operations Management på institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers. Hennes forskning fokuserar på implementeringsprocessen av produktionsstrategier i små och medelstora företag.  Nina är kopplad till Chalmers styrkeområde Produktion.

Följ @NinaEdh på Twitter
Mer om Nina Edh
Mer om EurOMA

Foto: Selfie av Nina Edh