Tre nya hedersdoktorer på ChalmersNobelpristagaren Andre Geim är en av 2014 års nya hedersdoktorer på Chalmers tekniska högskola.
Han har bland annat haft stor betydelse i det chalmersledda arbetet för ett europeiskt forskningsflaggskepp om grafen – Graphene Flagship. Han utses tillsammans med Kristy B Arbogast och Simon Tavaré.
Trion tar emot sina utmärkelser i samband med den högtidliga doktorspromotionen i Göteborg den 10 maj.

Kristy B Arbogast
Dr. Kristy B Arbogast, University of Pennsylvania, USA, utses till hedersdoktor för sitt arbete med att utveckla det multi-disciplinära forskningsfältet barnsäkerhet och i det utgöra en samlande kraft och brobyggare för internationella forskare, företag och myndigheter. Hon har med sitt starka gränsöverskridande engagemang inom området bidragit till nydanande förståelse för skademekanismer och skyddsåtgärder för barn i fordon.

Kristy B Arbogast är en internationellt mycket välkänd och respekterad forskare  och co-director vid Center for Child Injury Prevention Studies (CChIPS) samt Engineering Core Director vid Center for Injury Research and Prevention (CIRP), två centrum vid The Children’s Hospital of Philadelphia. Hon är även medlem i den verkställande kommittén i styrelsen för The Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM) i USA. Hennes forskningsintressen sträcker sig över ett brett område och innefattar säkerhet i fordon för barn i alla åldrar. Med en bas som ingenjör bryggar hennes forskning över från medicinsk klinisk och experimentell verksamhet till provningsverktyg och kravsättning av fordon.

Kristy B Arbogast är sedan 2009 engagerad som internationell samordnare och rådgivare i barnsäkerhetsklustret vid fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers. Hon har starkt bidragit till ökad internationalisering och hjälpt till att sätta Safers barnsäkerhetsforskning på den globala agendan. Förutom att ha fungerat som extern handledare i flera avhandlingsarbeten på Safer har hon samordnat en serie mycket framgångsrika workshoppar som samlat den internationella forskningseliten inom området.

Andre Geim
Professor Andre Geim, University of Manchester, Storbritannien, utses till hedersdoktor för sina insatser inom två nya forskningsfält: grafen och geckotejp. Grafen är det snabbast växande forskningsområdet inom fysik och nanovetenskap. Det var för banbrytande experiment på grafen som Andre Geim och Konstantin Novoselov tilldelades Nobelpriset i fysik 2010. Geckotejp bygger på att efterlikna så kallad van der Waals-växelverkan i biologiska nanostrukturer och har resulterat i nya biomimetiska material med användning exempelvis inom sjukvården.

I dag handlar Andre Geims forskning främst om grafen och andra tvådimensionella material.  Han har en lång lista av publikationer i de högst rankade vetenskapliga tidskrifterna, som exempelvis Science och Nature. Geim har tolv artiklar med över 1 000 citeringar vardera, varav den mest citerade artikeln har drygt 12 000 citeringar. Hans priser och hederspositioner inkluderar Mott Prize (2007), Fellow of the Royal Society (2007), Europhysics Prize (2008) och många fler. Han adlades 2012 av Drottning Elizabeth II.

Andre Geim har flera kontakter med Chalmers som bland annat underlättat att vi i ett tidigt skede kunde hämta in kunskap om mekanisk exfoliering av grafen. Dessa tidiga kontakter, inklusive ett Linné-kollokvium under hösten 2007, möjliggjordes delvis tack vare att chalmersforskaren Avgust Yurgens och Andre Geim känner varandra väl från den gemensamma studietiden i Moskva. Från sommaren 2010 har Andre haft stor betydelse i det chalmersledda arbetet för ett europeiskt forskningsflaggskepp om grafen – Graphene Flagship. Hans kontakter har öppnat många dörrar och hans stöd för Chalmers arbete har varit ovärderligt. Andres insats i den viktiga hearingen i Bryssel i slutskedet av ansökningsprocessen var en betydande faktor till Chalmers fördel. Han fortsätter vara en central, ledande figur inom forskningsflaggskeppet som ordförande för projektets strategiska råd.

Simon Tavaré
Professor Simon Tavaré utses till hedersdoktor för sin framgångsrika forskning om matematiska och statistiska modeller och analysmetoder inom populationsgenetik och cancerepidemiologi. På ett föredömligt och målmedvetet sätt har han stöttat yngre matematiska, datalogiska och statistiska forskares engagemang inom bioinformatik och beräkningsbiologi.

Simon Tavaré är uppvuxen i England och doktorerade i statistik på University of Sheffield. Fram till sekelskiftet var hans huvudsakliga arbetsplats University of Southern California, Los Angeles, där han hade en professur med biomatematisk inriktning delad mellan matematikinstitutionen och ett biologiskt institut. Under det senaste decenniet har han varit drivande i uppbyggandet av bioinformatisk infrastruktur och biostatistisk forskning inom Cancer Research UK Cambridge Institute. Sedan något år leder han institutet med ett par hundra forskare uppdelade på ett 20-tal forskargrupper. Han är Fellow of the Royal Society.

I samband med starten av Chalmers biosatsning och det sydvästsvenska akademiska forskningskonsortiet Swegene var Simon en värdefull medlem i utvärderingsgruppen respektive den rådgivande styrgruppen. Han var också rådgivare till SSF-satsningen på tillämpad matematik vid Chalmers, Gothenburg Mathematical Modelling Centre, och har besökt Göteborg ganska regelbundet under hela 2000-talet. För två år sedan var han en uppskattad innehavare av Chalmers Jubileumsprofessur.

Fakta om Chalmers hedersdoktorer >>>
Hedersdoktorat vid Chalmers tekniska högskola ges som ett erkännande för en mycket framstående och djupgående yrkesprestation med anknytning till Chalmers ämnesmässiga kompetensområden. Det bör även sedan tidigare finnas ett kontaktnät mellan den som utnämns till hedersdoktor och Chalmers. Det är fakultetsrådet som utser hedersdoktorer vid Chalmers. Hedersdoktoratet delas ut vid promotionen varje år, som 2014 äger rum den 10 maj.

Tidigare års hedersdoktorer >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/akademiska-hogtider/promotion/hedersdoktorer/Sidor/default.aspx