Ny film om tjänstedesign inom vården


Nyligen släppte Stiftelsen Svensk industridesign (SVID) en film om design för bättre hälsa. I filmen diskuteras praktiska exempel på hur utförande av tjänster kan designas tillsammans med patienter. Susanne Gustavsson, doktorand vid Industriell kvalitetsutveckling och Centre for Healthcare Improvement (CHI) på Chalmers samt chefsjuksköterska på Skaraborgs sjukhus, medverkar och berättar om en modell för förbättringsarbete i vården som har testats på Skaraborgs sjukhus.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Hej Susanne, vad handlar filmen om?
– Den tar upp praktiska exempel på hur man inom offentlig verksamhet har designat utförande av tjänster tillsammans med kunder, i mitt fall handlade det om kunder i form av patienter vid Skaraborgs sjukhus.

Vilka är målgruppen?
– Filmen riktar sig till verksamhet inom vård och omsorg. Den är tänkt att användas som inspiration till att låta patienter/brukare vara delaktiga i tjänsteutformningen.

Vad tar du upp i filmen?
– Jag pratar om att vi på Skaraborgs sjukhus har testat en modell för förbättringsarbete där patienter och närstående inbjudits att medverka. Förbättringsarbetet blir därmed upplevelsebaserat, grundat på intervjuer och dialoger med anhöriga och vårdpersonal med koppling till barndiabetes. Det innebär delaktighet i det löpande förbättringsarbetet av vårdsystemet och inte bara den egna vården och behandlingen. På sikt tror jag att detta kan komma att påverka patientens roll och att den maktstrukturen som finns idag mellan patient och vårdpersonal kan komma att få en mer positiv riktning.

Vad händer härnäst inom din forskning?
– Just nu arbetar jag med att analysera intervjuer från två förbättringsprojekt där patienter varit involverade. Båda är genomförda på Skaraborgs sjukhus, det ena är inom neonatalvård och det andra inom barndiabetes. Det är intressant att ta reda på vad inom kvalitetsområdet som är viktigt för patienter och närstående att lyfta fram då de får möjlighet att delta i förbättringsarbete tillsammans med vårdpersonal. Nästa steg är att genomföra intervjuer med personer som varit metodstöd i förbättringsprojekt där både vårdpersonal och föräldrar deltagit. Jag vill fånga deras känsla av hur det är att stötta den här typen av projekt – vilka fördelar, nackdelar, svårigheter och framgångsfaktorer de upplevt.

Se filmen på Youtube
Mer om filmen på SVIDs hemsida
Susanne Gustavsson
Följ Susanne på Twitter

One comment

  1. Pingback: Nyttiggörande genom film på YouTube | Innovationskontor V