Marika får praktisera ett år i LondonChalmeristen Marika Källman belönas med 2014 års Anders Wall-stipendium för ett års praktik på Svenska Handelskammaren i London.

Marika Källman studerar till civilingenjör inom industriell ekonomi på Chalmers med en master i Intellectual Capital Management.
– Det handlar bland annat om hur man värderar immateriella tillgångar och skyddar innovationer hos både företag och universitet, förklarar Marika, som kom i kontakt med ämnet under sina två år på Chalmers entreprenörskola.

I dagarna reser hon till Nicaragua för sitt examensjobb. Där ska hon delta i ett gemensamt forskningsprojekt med deltagare från Kanada, Sverige och Nicaragua som tillsammans byggt upp en biobank för cancerforskning. Marika ska studera hur forskningsresultaten kan hanteras i form av immateriellt kapital och utforma en typ av affärsmodell för att skydda dem vid en kommersialisering.
– Forskningsinnovationer kan annars resultera i dyra mediciner som folk i fattigare länder ändå inte har råd att köpa, säger hon.

Internationella relationer har alltid intresserat Marika. I högstadiet gick hon en internationell linje med många olika nationaliteter bland eleverna och där undervisningen till största del bedrevs på engelska. Som nationell koordinator för Iaeste (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), en ideell organisation för internationella praktikutbyten, deltog hon i flera internationella konferenser. Hon ingick själv i ett praktikutbyte i Vitryssland.
– Det har lärt mig att kommunicera, förhandla och hitta konsensus över nationsgränser och kulturskillnader, berättar hon.

Framtidsplanerna präglas av ett internationellt perspektiv, där hon kan kombinera sina kunskaper inom teknik, ekonomi och språk.
– Jag skulle gärna ha ett jobb med strategiskt ansvar för ett nystartat företag som vill expandera utomlands. FN eller UD lockar också, gärna med internationella utvecklingsprojekt där man kan göra långsiktig skillnad även med små medel. Men den stora drömmen är att bli diplomat.

Marika Källman har även varit aktiv inom Nova 100, Sveriges främsta talangnätverk för studenter, och Unga Aktiesparare. Dessutom har hon svart bälte i ju-jutsu!

Foto: Privat

För ytterligare information, kontakta:  
Cari Hildebrand, pressansvarig Anders Walls Stiftelse, tel. 070-6057906

Anders Walls Stiftelse
Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut drygt 50 miljoner kronor till ett 350-tal stipendiater. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni, som består av tidigare Wall-stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.