Johanna Svensson summerar ett intensivt år för Chalmers StudentkårByggplaner för fritidsområdet i Härryda, förberedelser inför den nya läsårsindelningen, utvecklingen av de två campusen och mottagningsperioden.
Samt en kritisk granskning i Göteborgs-Posten, som lett till ett fördjupat samarbete mellan högskolan och kåren.
Chalmers Studentkår har lagt ett intensivt år bakom sig med många stora utmaningar.
– Det roligaste är att få vara med och långsiktigt påverka hur det kan bli så attraktivt som möjligt att plugga på Chalmers, säger kårordförande Johanna Svensson.
Upprustningen av fritidsanläggningen vid Sandsjön i Härryda klubbades och projekterades under 2013 och innebär bland annat att C.S.-bastun och Sportstugan renoveras, och att ett helt nytt hus byggs på området.
– Det är fullbokat nästan varje helg, men vi har tidigare mest underhållit och inte gjort så mycket för att utveckla anläggningen för att fler ska kunna utnyttja den. På campus är det svårt att bygga ut och få plats med alla sociala arrangemang. Därför satsar vi omkring 20 miljoner kronor för att se till att få något riktigt bra att erbjuda studenterna i Härryda, säger Johanna.
Byggstart är planerad till vintern 2014.

Nytt grepp om campusfrågorna
Under året har kåren påbörjat arbetet med att utveckla servicen till sina medlemmar på campus Lindholmen. En undersökning har genomförts där studenterna själva fått säga vad de saknar i utbudet och vad som skulle kunna öka deras trivsel:
– Vi har tagit fram en handlingsplan som gäller för tre år framöver, och det handlar till exempel om hur man skulle kunna förbättra kårhuset, mat- och lunchalternativ och vilka utrymmen för att umgås socialt på kvällar och helger som ska finnas.
Just campusfrågorna har studentkåren tagit ett nytt grepp på. Det har lett till ett ökat engagemang och en tydligare syn på campusutvecklingen:
– Det är stora frågor inom högskolan och vi vill se till att vi har en medvetenhet i vad vi tycker och vad vi vill. Det är stora beslut som påverkar många människor framåt i tiden. Vi vill att studenterna ska sättas i första rummet på de områden som handlar om utbildning och studiesociala aktiviteter, förklarar Johanna.

Ny läsårsindelning påverkar
Läsåret 2014/2015 får Chalmers en ny läsårsindelning på 40 veckor istället för nuvarande 36, en förändring som kåren noggrant bevakar.  Under året deltog man i konsekvensdiskussioner inom högskolan och såg över sin egen verksamhet:
– Det är viktigt att se till att det blir så bra som möjligt för alla. Hur kommer omläggningen att påverka alla våra kåraktiva när jullovet försvinner, till exempel? Vissa projekt har kunnat genomföras eftersom studenter lagt mycket planeringstid på jullovet. Vi har också tittat på hur mottagningen kan komma att påverkas.

Granskning fördjupade samarbetet
Johanna Svensson lyfter även fram den journalistiska granskning som publicerades i Göteborgs-Posten i våras. Den uppmärksammade artikelserien om alkoholkulturen på Chalmers fick den positiva effekten att kårens samarbete med högskolan fördjupades och förbättrades:
– Från kårens sida har vi känt att vi har fått ett starkare samarbete och en ökad dialog med högskolan när det gäller de sociala frågorna, säger hon.
Den årliga studentmottagningen är en fråga som engagerat Johanna Svensson och kåren. Hon vill att den ska utvecklas och bli ännu bättre:
– Vi jobbar medvetet med att få en så bra mottagning som möjligt som vi alla på Chalmers kan vara stolta över. Kårledningen kommer proaktivt att fortsätta med att utveckla mottagningen och stärka upp, hjälpa och stötta alla de andra kommittéer som lägger ner otroligt mycket tid och engagemang på mottagningen.

Stiftelseremissen viktig fråga
När Johanna Svensson tillträdde sommaren 2013 tog hon över flera viktiga frågor från sin företrädare Daniel Langkilde. En sådan fråga på dagordningen var remissvaret på regeringens betänkande om högskolestiftelser. Studentkåren var med och förberedde högskolans remissvar, och lämnade dessutom in ett eget svar genom samarbetsorganet Sveriges förenade studentkårer (SFS).
– Vårt ställningstagande är att det är väldigt bra som vi har det på Chalmers och att vi vill vara kvar som stiftelsehögskola. Men det har varit mycket diskussioner bland annat med andra studentkårer som inte alltid haft samma åsikt som vi.
Johanna Svensson ser positivt på att kåren fått lämna avtryck både i högskolans svar på remissen och i svaret via SFS:
– Det är många som har sagt att det är viktigt att höra både vårt och högskolans svar i och med att vi är så unika, säger hon.

Engagemang och utveckling
Men vad är det som får studentkårens ordförande att orka upp en gråtrist måndagsmorgon? Vilka drivkrafter har hon?
– Det jag själv tycker är kul är utvecklingsarbetet och det starka engagemang jag möter varje dag. Att få chansen att långsiktigt påverka hur det kan bli så attraktivt som möjligt att plugga på Chalmers. Vi vill vara en guldkant i tillvaron och se till att studenterna har det bra – att det sociala livet vid sidan av studierna blir bra och roligt.
Johanna Svensson ser också en viktig uppgift i att förmedla vad studenterna kan lära sig genom att engagera sig i kårlivet:
– Vad kan du få ut av att engagera dig i Chalmers Studentkår, vad ger det för extra värden och vad får du med dig för praktisk livserfarenhet egentligen ifrån det? Det är någonting vi trycker på väldigt starkt. Jag tycker att engagemanget är det finaste med studentkåren. Det finns så många som engagerar sig en så stor del av sin fritid för att göra det bättre och roligt för andra studenter på Chalmers, säger Johanna.

Text: Michael Nystås
Foto: Mattias Alm, CFFC.se

En kraftigt förkortad version av den här intervjun publiceras i Chalmers årsberättelse 2013. Intervjun gjordes i januari 2014.

2 comments

  1. onkelzeke

    Tack för trevlig artikel!
    Det är många frågor jag känner igen sedan 1965 men det är också mycket nytt, och framför allt i mycket större skala. Fortsatt lycka till,, Johanna och dina medarbetare!
    Och tack, Michael, för engagerad bevakning och presentation!

    Svante (kårordf. 1965)