Fortsatt finansiering för CBI


Nu får Center for Business Innovation (CBI) fem miljoner kronor av VINNOVA, finansiering som varar fram till juni 2016. Pengarna ska som tidigare gå till industrinära forskning om ledning och organisering av innovation. Centrumföreståndaren Sofia Börjesson är hedrad över det fortsatta förtroendet.

120327  Sofia Börjesson Foto: Sofia Sabel

Hej Sofia! CBI får nu fortsatt stöd från VINNOVA, vad innebär det för er?
– Det innebär att vi har fortsatt förtroende vilket självklart är väldigt roligt, hedrande och stimulerande! Vi har fått finansiering fram till juni 2016 och det ger oss en god möjlighet till vidare forskning i våra projekt.

Vilka satsningar kommer ni att göra?
– Vi fortsätter arbetet med våra befintliga projekt och att vara en arena för nyttiggörande av den forskningen. Fem miljoner kronor är fantastiskt och vi ska framförallt använda dem till att bedriva fördjupad forskning inom ett par av våra projekt där vi har etablerade industrirelationer.  Inom CBI är vi idag sex seniora forskare och fyra doktorander och detta är ett mycket välkommet anslag för oss alla!

Vilka är de största utmaningarna inom ert forskningsområde?
– Vårt kunskapsområde, ledning och organisering av innovation, är under framväxt vilket betyder att det finns ett stort behov av kunskap och stöd inom industrin. När man som vi på CBI arbetar med forskning i nära samverkan med näringslivet är den stora utmaningen att göra ”både och” – det vill säga både generera värde och samtidigt publicera forskningen. Vi tror emellertid starkt på det direkta nyttiggörandet där vi genom själva forskningsarbetet skapar värde hos de företag som medverkar. Det är en utmaning men samtidigt det som gör forskningen spännande.

Center for Business Innovation

Bild: Sofia Sabel