Dags att söka Energiförbättring Västs stipendiumV-teknolog i trean eller fyran? Eller masterstudent inom energi  och miljö? Brinner du för solenergi?
Då kan du söka Energiförbättring Västs stipendium på 20 000 kronor senast den 21 mars 2014.
Stipendiet bygger på en donation från chalmeristen Johan Ahlgren (V83), som grundade Mölnlyckeföretaget Energiförbättring Väst AB 1991.
– Vi valde att ta fram det här stipendiet i samarbete med Chalmers för att kunna bidra till ett energisnålt byggande med bibehållen inomhuskomfort för de boende. Stipendiet är också ett personligt tack för Chalmers betydelse för min egen karriär och utveckling, och därmed även för mitt företag och vår personal. Chalmers har skapat en ytterst viktig plattform i mitt liv, säger Johan Ahlgren.

Cajsa Lindström tog emot det första energistipendiet när det utlystes 2012:
– Att få ett sådant här stipendium är jätteroligt. Eftersom jag fick stipendiet utifrån mitt intresse för energieffektivisering känns det extra roligt. Det ger en verkligen en knuff att fortsätta mot sina mål och förhoppningar, sa hon i samband med prisutdelningen som ägde rum på Restaurang Kometen i Göteborg.

På bilden längst upp gratuleras Cajsa till stipendiet av donatorn Johan Ahlgren. I årets kommande första nummer av Chalmers magasin finns en stor intervju med Johan Ahlgren, där han berättar mer om sina bevekelsegrunder.

Förra året gick stipendiet till V-teknologen och chalmeristen Jonas Lundgren.

Årets stipendium är öppet för ansökningar fram till och med den 21 mars 2014.

Text: Michael Nystås
Foto: Energiförbättring Väst AB

Läs mer om Cajsa Lindström >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2012/06/20/cajsa-lindstrom-far-helt-nytt-energistipendium

Läs mer om Jonas Lundgren >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2013/08/23/jonas-lundgren-far-energiforbattrings-stipendium

Läs mer om Energistipendiet och hur du ansöker >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/chalmers-vanner/stipendier/Sidor/Energistipendiet-Energif%C3%B6rb%C3%A4ttring-V%C3%A4st-AB.aspx

Läs mer om Energiförbättring Väst AB >>>
www.efvab.se

Läs mer om fundraising på Chalmers och hur du kan bidra >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/fundraising