Ökande intresse för ChalmersdagenFler besökare än förra året och köer till seminarierna.
Projektledaren Bodil Obrelius Hallberg summerar en mycket lyckad upplaga av Chalmersdagen.
– De första var på plats redan innan vi hunnit öppna, berättar hon.
Chalmersdagen i kårhuset på campus Johanneberg är årets i särklass största marknadsföringsinsats för högskolans grundutbildningsprogram. Montrarna är fulla med programkataloger, påsar och pennor, och bemannade av studenter, studievägledare och en och annan programansvarig – taggade med svar när ungdomarna kom laddade med frågor.
Hela dagen gick det även att lyssna på presentationer och föreläsningar om Chalmers stora utbildningsutbud.
– Seminarierna var oerhört välbesökta. Vi har nästan vuxit ur lokalerna, det är svårt att få plats med alla som vill, säger Bodil Obrelius Hallberg.

Chalmerister berättade

I Motionshallen berättade Stina Månsson, Johan Rebnér, Armin Azhirnian och Lina Olsson om livet som chalmerist. I Scaniasalen talade Josefine Edstrand och industridoktoranden Gustav Sandin om sina karriärval. Josefine har pluggat Affärsutvecklling och entreprenörskap och tog sin examen 2010. Hon arbetar nu på byggjätten Peab.
Gustav är civilingenjör i teknisk fysik med examen från 2009. Han är nu verksam som industridoktorand på institutionen för kemi- och bioteknik och delar sin tid mellan Chalmers och forskningsinstitutet SP i Borås.
Även de tre rundvandringarna på campus var mycket populära. Där ingick besök i en äkta studentlägenhet och besök på teknisk design-studenternas årliga utställning.

Fler besökare än 2013
Bodil Obrelius Hallberg bedömer att Chalmersdagen i år lockade omkring 1 500 besökare, en ökning med några hundra jämfört med förra året. Några regelrätta mätningar görs inte, utan siffrorna är en uppskattning utifrån antalet utdelade program, trängsel på seminarierna och inlämnade utvärderingar.
– Det skulle aldrig gå att mäta antalet besökare på något bra sätt. Kårhuset har tre olika entréer och vi kan aldrig skilja mässbesökare från vanliga chalmerister, förklarar Bodil Obrelius Hallberg.

Busslaster med ungdomar
Många långväga besökare noterades – från orter som Rönneshyttan, Alvesta och Moheda. Busslaster med ungdomar kom bland annat från Småland. Bodil Obrelius Hallberg konstaterar också att omdömena i utvärderingsenkäterna är genomgående positiva.
– Jag är jättenöjd. Allt flöt på bra och både besökare och monterpersonal verkade väldigt nöjda. Vi hade inte förväntat oss någon ökning av antalet besökare eftersom ungdomskullarna minskar överlag sett, säger hon.

Text: Michael Nystås
Foto: Torgil Störner

Läs tidigare artikel om Chalmersdagen >>>
www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Dags-for-arets-storsta-besoksdag.aspx

Läs mer om Gustav Sandin >>>
www.chalmers.se/chem/SV/amnesomraden/kemisk-miljovetenskap/personal/gustav-sandin

chalmersdagen_2014i chalmersdagen_2014h chalmersdagen_2014g chalmersdagen_2014f chalmersdagen_2014e chalmersdagen_2014d chalmersdagen_2014c chalmersdagen_2014b