Transportbranschens problem kan lösas i realtid


På nittiotalet låg logistik- och transportbranschens visioner före den tekniska utvecklingen, men idag är det tvärtom. Att man inte lyckades hänga med i digitaliseringen gör att yrkesverksamma inom branschen nu står inför flera svåra utmaningar. Framförallt handlar det om att frångå standardiserade lösningar och få all data som finns i systemen att synkas i realtid. Om detta och mycket mer pratade chalmeristen Per Olof Arnäs på mässan IT Solutions Expo där IT-branschens senaste trender och nyheter stod i fokus.

Per Olof Arnäs 830x500

På mässan pratade du om olösta problem inom logistik och transport. Vilka är de?
– En stor del av logiken i branschen bygger på standardiserade lösningar och storskalig drift, vilket är effektivt om det utförs på ett bra sätt. Exempel på vanliga lösningar är sortering efter postnummer och fasta tidtabeller. Det finns fördelar med den typen av metoder men de innebär samtidigt att man riskerar att nonchalera kundernas individuella krav. Med dagens teknik är det möjligt att i högre grad ta höjd för dessa krav samtidigt som effektiviteten befinner sig på samma nivå eller till och med ökar. Branschen måste lära sig hantera data i realtid, något som man brukar försöka undvika så långt det går.

Vilka utmaningar medför detta?
– Jag ser tre svåra utmaningar som kommer att kräva samarbete, inte bara mellan flera vetenskapsdiscipliner utan också mellan olika branscher och andra aktörsgrupper. Den första handlar om att i realtid kunna samla in data från transportsystem som består av flera olika aktörer och komponenter såsom fordon, företag, förare, gods och infrastruktur. Alla producerar data som för det mesta inte finns i digital form och det kräver dessutom att organisationer måste börja dela sina data med varandra. Den andra utmaningen handlar om att, också helst i realtid, kunna behandla och analysera datamängderna för att skapa beslutsunderlag. Här är visualisering ett viktigt verktyg för att öka förståelse och kunskap. Den tredje, och största, utmaningen är att i realtid ha förmåga att utnyttja det beslutsunderlag som arbetas fram. En återkoppling till det fysiska systemet behövs, beslut måste fattas och åtgärder genomföras med kort varsel.

Varför blev det så svårt att hänga med i digitaliseringen i slutet på nittiotalet?
– Branschen präglas av stora investeringar, hög omsättning av kapital och låga vinstmarginaler. De flesta har vare sig tid eller råd att satsa på forskning och utveckling som inte lönar sig på kort sikt. Många digitaliseringsprojekt som påbörjades för runt tio år sedan havererade, mycket på grund av omognad hos både transport- och IT-företag. Det fanns en enorm tilltro till teknologin på den tiden, inte bara inom logistik- och transportbranschen. Sedan dess har IT-utvecklingen skett i ett rasande tempo. Visst har branschens digitalisering också tuffat på, men inte alls i samma takt.

Hur ska ni göra för att komma ikapp?
– Vi måste samla rätt aktörer från både akademi, näringsliv och myndigheter, som tillsammans kan utveckla ett systemperspektiv. Någon måste göra jobbet och jag tror att vi inom akademin kan spela en viktig roll genom att samla medverkande med olika kompetens och bakgrund som är villiga att tillsammans med oss bedriva den nödvändiga forskningen inom området.

Vilka områden är främst i behov av lite mer 2010-tal?
– Alla! Framförallt behöver vi ändra vår syn på information som rör frakt. Det är tyvärr alltför vanligt att man fortfarande använder pappersmetaforer. Begrepp som ”digital fraktsedel” eller ”statusmeddelande” är i grunden baserade på ett gammalt system bestående av pappersdokument. Genom att istället fokusera på digital information blir begrepp som ”avsändare”, ”mottagare” och ”dokumentoriginal” utbytta mot ”informationsägare”, ”prenumerant” och ”läsrättigheter”. Alltså mer anpassade till ett liv på internet än i ett dokumentskåp.

Vilka verktyg och hjälpmedel kan IT-sektorn bidra med?
– Sensorteknologi, smart datalagring, ”Big data”-analys och molnbaserade tjänster där flera aktörer kan samverka. Vi behöver både hård- och mjukvara men också tjänster. Mycket av det finns redan idag och används framgångsrikt i andra branscher.

Vad tar du med dig från mässan som det hetaste just nu?
– Det som diskuteras absolut mest var säkerhet. I kölvattnet efter Edward Snowdens avslöjanden fokuserades det mycket på hur vi kan se till att hålla digital information säker.

 
Per Olof Arnäs presentation på Slideshare
Mer om ämnet i ett inlägg på bloggen Logistikfokus