Stora gatuarbeten vid ChalmersUnder våren startar stora gatuarbeten vid Chalmers entré på campus Johanneberg.

Det innebär att Aschebergsgatan/Guldhedsgatan stängs av för biltrafik från maj till december samt att hållplatsen vid Chalmersplatsen tillfälligt flyttas en bit upp i backen.

Arbetet påbörjas i maj och kommer att innebära att hållplatsen vid Chalmers får separata busshållplatser för ett smidigare flöde i kollektivtrafiken. Samtidigt kommer det att pågå arbeten för att ge bättre framkomlighet under Egnahemsbron.

Under perioden då dessa arbeten pågår flyttas chalmershållplatsen en bit mot Guldheden. Den tillfälliga hållplatsen kommer inte att vara tillgänglighetsanpassad. Närmaste tillgänglighetsanpassade hållplatser är Kapellplatsen eller Wavrinskys plats.

Arbetena innebär också att Aschebergsgatan/Guldhedsgatan mellan Kapellplatsen och Wavrinskys plats stängs av för biltrafik från 1 maj till 1 december 2014. Även spårvagnstrafiken kommer periodvis att påverkas, se datum nedan.

För ytterligare information hänvisar vi till goteborg.se/vagarbeten.

Text: Maria Lindqvist

Viktiga datum
1/5 kl. 18.00 stoppas all biltrafik mellan Wavrinskys plats och Kapellplatsen, vilket innebär att genomfart via Sven Hultins gata inte är möjlig
1/5-4/5 tillfällig avstängning av kollektivtrafik
5/5 påbörjas ombyggnation av hållplatsen vid Chalmersplatsen
18/5- 18/8 finns provisorisk hållplats vid Chalmersplatsen, denna hållplats är ej tillgänglighetsanpassad. Närmaste tillgänglighetsanpassade hållplatser är Kapellplatsen eller Wavrinskys plats
21/7-18/8 stoppas all kollektivtrafik utanför Chalmersplatsen
2/12 biltrafiken släpps återigen på mellan Wavrinskys plats och Kapellplatsen