Hetaste uppsatserna gör upp i Bachelor’s Challenge 2014I studenttävlingen CTK Bachelor’s Challenge (BC) den 23 maj är det orden som räknas.

Nio finalister pitchar sina kandidatuppsatser inför en namnkunnig jury som lockat tunga namn från det lokala näringslivet och Chalmers.
”BC är en tävling som fokuserar på det viktiga samarbetet mellan akademi och näringsliv”, säger Christoffer Mårtensson från arrangerande kårbolaget Chalmers Teknologkonsulter (CTK).
Bachelor’s Challenge avgörs i år för tredje året. Det är en tävling av studenter för studenter, som syftar till att uppmärksamma kvalitén i kandidatarbeten och examensarbeten utförda under tredje året på Chalmers. Under våren har de nio bästa uppsatserna valts ut.
Dessa tävlar mot varandra i finalen och gör upp om en prissumma på totalt 84 000 kr, fördelat på tre kategorier: Innovation & Advancing Technology, Green Initiative & Sustainable Development, Organizational Development & Process Improvement.
Temat för årets tävling är hur bidragen kan skapa nyttiggörande för individer, organisationer, samhälle eller näringsliv.

Här är de nio finalisterna:
Kategori Innovation & Advancing Technology
– Lastbärande implantat: Med hjälp av nytänkande tillverkningsmetod erläggs en grund för framtida forskning i utvecklandet av ett implantat som kan förbättra livskvalitén för många människor.
– Spinntronik: Hur kan elektronens kvantmekaniska spinn förmedla information genom transport i materialet grafen?
– Algoritm till försöksplanering: Utveckling av en snabb och snart patenterad algoritm som skapar optimala komplementära försöksplaner för asymmetriska flernivåproblem.

Kategori Green Initiative & Sustainable Development
– Koldixoidneutral fordonsgas: Nya hållbara energikällor har undersökts och testats på labbskala samt utvärderats för användning som biobränsle inom nuvarande och framtida industri.
– Hemicellulosa: Genom extraktion och kemisk modifiering av hemicellulosa framställa en ny generation av plaster.
– Vindkraftverk: Med hjälp av reglerteknik har ett Savoniuskraftverks verkningsgrad förbättras för att kunna bli en produkt tillgänglig för fattigare delar av världen.

Kategori Organizational Development & Process Improvement
– Visualisering i byggprojektering: En statushanteringsmodell har utvecklats för att i 3D visualisera projekteringens framdrift i ett byggprojekt och därmed underlätta kommunikation mellan alla aktörer.
– Exsert i inkontinensskydd: En uttagbar, så kallad exsert, har tagits fram till befintliga inkontinensskydd för att underlätta arbetssituationen för vårdgivare samt förbättra komfort och värdighet för vårdtagare.
– Effektivisering av produktion: Arbetet visar hur det går att effektivisera och utöka leveranskapaciteten i en fabrik utan tunga investeringar.

Inspirationsföreläsning och mingel
CTK Bachelor’s Challenge 2014 arrangeras av Chalmers Teknologkonsulter och presenteras i samarbete med AB Volvo, ÅF och Innovationskontor Väst.
– Förutom intressanta presentationer med inblick i framtidens teknik kommer Thomas Hordern från Volvo Group Headquarters att ge en inspirationsföreläsning. Under dagen kommer det också vara mingel så det finns chans för studenter att mingla med studenter och näringsliv, samt en chans för näringsliv/akademi att träffa branschkollegor, säger Christoffer Mårtensson.

Fem personer stark jury
En fem personer stark jury kommer att bedöma de nio bidragen och välja ut vilka som får dela på prissumman på 84 000 kronor: Camilla van den Boom, strategikonsult och forskare på TU Eindhoven, Nicklas Steorn, senior sustainability advisor på ÅF, Jan-Ove Östensen, SVP Advanced Technology & Research på Volvo Trucks, Johan Karlberg, executive director, nordics – automotive, industrial equipment & transportation på Accenture, samt Johan Carlsten, vicerektor på Chalmers med ansvar för näringslivsrelationer och innovationssystem.

Finalen startar klockan 13.30 i hörsalen RunAn i Chalmers kårhus på campus Johanneberg. Det går bra att anmäla att man kommer till final@bachelorschallenge.se fram till och med den 19 maj.

Text: Michael Nystås
Foto från 2013 års final: Anton Dahlström