Nya e-böcker lyfter framtidens energifrågorNu kommer den tredje volymen i Chalmers e-bokserie om energi.

Samtidigt uppdateras de två tidigare utgåvorna med nytt material.
”Även om det fortfarande finns gott om hinder att passera och fallgropar att undvika, är inte framtiden utan hopp”, skriver Björn Sandén, biträdande professor i miljösystemanalys och huvudredaktör för bokserien, i ett förord.
Under samlingsnamnet ”Systems Perspectives on…” har hittills tre volymer utkommit, den tredje lanseras alldeles nu i dagarna. I hela trilogin medverkar 70 forskare som skrivit sammanlagt 44 kapitel. Merparten av författarna är verksamma på Chalmers, men här finns även forskare från andra svenska högskolor och universitet, och från lärosäten i Norge, Holland och Österrike.
– Arbetet med e-böckerna har utvecklats till ett unikt samarbete över disciplingränser på Chalmers. Under skrivandet har vi haft seminarier där kapitlen diskuterats. Under vägen har vi insett att vi har mycket att lära av varandra, så vi själva blev vår första målgrupp. Böckerna har även använts i undervisning av studenter, säger Björn Sandén.

Lovade att analysera tekniken
Bokserien finansieras av styrkeområde Energi, som ser den som ett av sina viktigaste projekt. Bakgrunden är den ansökan om strategiska forskningsmedel inom området energi som Chalmers gjorde för flera år sedan. Där lovade man att inte enbart forska fram ny teknik, utan även att analysera tekniken utifrån dess vidare betydelse i samhället:
– I sådana teknikbedömningar ingår ett brett spektrum av studier från analyser av miljöpåverkan av enskilda tekniker till studier av hur olika lösningar passar in i större tekniska och ekonomiska system och vilka politiska styrmedel som kan krävas för tekniken skall slå igenom. Sådan kunskap kan inte fastställas en gång för alla utan förändras i takt med att samhället förändras. Därför bestämde vi oss för att göra en produkt som också är en process och som kan utvecklas med tiden. Resultatet blev en serie med levande e-böcker – ”evolving ebooks”. Jag har haft glädjen att som huvudredaktör få leda projektet, säger Björn Sandén.

Började 2012
Det började 2012 med en bok om systemperspektiv på bioraffinaderier:
– Den tar upp frågor hur världens biomassa bäst kan användas för att ersätta fossila bränslen i energi-, material- och kemitillämningar. Boken har uppdaterats två gånger och kommer nu ut i sin tredje upplaga, berättar Björn Sandén.

Förra året kom uppföljaren om systemperspektiv på elektromobilitet:
– Den boken tar upp en mängd aspekter på vad som skulle krävas för att öka andelen eldrift bilar och tunga fordon, och vad en sådan övergång skulle kunna föra med sig. Boken uppdaterades i år och kommer nu i sin andra upplaga.

Och nu i maj släpps den tredje boken som handlar om elproduktion från förnybara energikällor. I boken ställs frågan om all icke-förnybar energi kan ersättas med förnybar och utreder problem och möjligheter med mer förnybar el i elnäten.

Gratis på Chalmers hemsida
De tre e-böckerna finns fritt tillgängliga att ladda ner i flera format på Chalmers hemsida. De går också att läsa online. Böckerna är skrivna på engelska, och vänder sig alltså bland annat till forskare och studenter, men tonen är populärvetenskaplig för att även kunna passa en intresserad allmänhet:
– En tredje viktig målgrupp är de som professionellt sysslar med dessa frågor i industrin och på myndigheter, säger Björn Sandén.

Svenska utgåvor 2015
Nästa år hoppas Björn Sandén att kunna ge ut kortversioner av böckerna på svenska för att nå en ännu bredare publik.

Text: Michael Nystås
Illustrationer: Linus Wiklander
Foto: Peter Widing

Läs mer och ta del av e-böckerna:
www.chalmers.se/en/areas-of-advance/energy/cei/Pages/Systems-Perspectives.aspx

Läs tidigare nyhet om e-bokserien:
www.chalmers.se/sv/institutioner/ee/nyheter/Sidor/nya-utgavor-i-framvaxande-e-bokserie-.aspx

Läs mer om styrkeområde Energi:
www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi

 

 

Renewable_Power_2014_L_ny_566x800 Electromobility_2014_566x800