Ann-Sofie Sandberg får Gustaf Dalén-medaljen 2014Chalmeristen Ann-Sofie Sandberg (K73), professor i livsmedelsvetenskap, med inriktning mot biologisk processteknik, på Chalmers, belönas med Chalmersska Ingenjörsföreningens Gustaf Dalén-medalj 2014.

Hon får utmärkelsen för sina framstående vetenskapliga insatser inom livsmedelsområdet, som framgångsrikt bidragit till att stärka Chalmers varumärke som högskola och som internationellt framstående forskningsmiljö.
Ann-Sofie Sandberg utbildade sig till civilingenjör på Chalmers, och disputerade år 1982 vid avdelningen för klinisk nutrition, medicinska fakulteten i Göteborg, där hon blev teknologie doktor. Hon rekryterades därefter till Chalmers, där hon har byggt upp närings- och livsmedelsforskningen. I dag hör hon till världens ledande och mest citerade forskare inom sitt forskningsområde.

Etablerat starka band
Ann-Sofie Sandberg har under många år samarbetat med olika forskargrupper vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och därigenom etablerat starka band mellan den tekniska och medicinska forskningen i Göteborg.
Forskare inom vitt skilda medicinska discipliner har deltagit i detta samarbete. Resultat av denna samverkan är många gemensamma publikationer för Chalmers och Sahlgrenska akademin, liksom gemensamma externa forskningsbidrag och disputationer, där doktoranden haft handledare från båda dessa lärosäten.

Fisk och hälsa
Hennes forskning omfattar biologisk processteknik för att förbättra näringsegenskaper och fysiologiska effekter av livsmedel och livsmedelskomponenter. Arbetet har inneburit att utveckla analysmetoder för att studera biotillgänglighet av näringsämnen och bioaktiva komponenter med positiv hälsoeffekt. Under senare år har Ann-Sofie Sandberg fokuserat på forskning kring fisk och hälsa i relation till bioaktiva komponenter och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

Breddat kontaktytorna
Ann-Sofie Sandberg har haft en rad ledande förtroendeposter vid Chalmers. I alla dessa positioner har hon målmedvetet arbetat för att bredda kontaktytorna mellan den tekniska och livsvetenskapliga forskningen, inte minst den medicinska. Ann-Sofie Sandberg har genom sina täta vetenskapliga kontakter med Sahlgrenska akademin på ett unikt sätt stärkt banden mellan de två forskningsaktörerna i Göteborg. Hon har bidragit till att nutrition och ”functional foods” blivit ett av regionens styrkeområden.

Föregångare för jämställda forskningsmiljöer
Ann-Sofie Sandberg har varit en föregångare att skapa jämställda forskningsmiljöer där hennes forskningsområde och gruppering varit en ledstjärna för många forskningsledare vid Chalmers. I Chalmers strävan mot jämställda forskningsmiljöer har hon bidragit genom eget agerande, och genom att vara ett föredöme.

Stor erfarenhet från styrelser och expertgrupper
Ann-Sofie Sandberg har stor erfarenhet av arbete i styrelser, vetenskapliga råd och expertgrupper, och har ett omfattande samarbete med livsmedelsindustrin. Hon är invald i Ingenjörs- och Vetenskapsakademin, och hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin. Hon har också engagerat deltagit i Universeums styrelse för att stärka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik.

Ann-Sofie Sandberg tog emot Gustaf Dalén-medaljen vid en ceremoni i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens vårmöte den 3 maj.

Text och textbearbetning: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell

Kontakt >>>
Vid frågor angående medaljen/medaljören kontakta Mats Bergh, Gustaf Dalén-kommittén, på tel. 031-772 4130 eller 0708-16 74 94, mats.bergh@johannebergsciencepark.com.
Vid övriga frågor kontakta Inger Berntsson, Chalmersska Ingenjörsföreningens kansli, på tel. 031-772 4780, avancez@cing.chalmers.se

Mer om Chalmersska Ingenjörsföreningen >>>
Chalmersska Ingenjörsföreningen är en förening för alla som har examen från Chalmers tekniska högskola. Föreningen är sedan 1907 den sammanhållande länken för chalmerister över hela världen. För att hedra nobelpristagaren, uppfinnaren och Chalmersingenjören, Gustaf Dalén, har föreningen sedan 1950 utdelat Gustaf Dalén-medaljen till personer med examen från Chalmers för förtjänstfulla verksamheter, som bygger på Chalmers kompetensområden. Gustaf Dalén är ett verkligt föredöme genom att denne representerar allt det som dagens Chalmers och chalmerister strävar efter. I år är det den 47:e medaljen som delas ut. Under årens lopp har medaljen gått till många olika kategorier av personer – de senaste omfattar en arkitekt, en professor, och två industriledare.
www.cing.chalmers.se