Anna Yström får 100 000 kronor till forskning i Milano


Varje år delar Hans Werthén fonden vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ut ett tjugotal stipendier till yngre personer för att de ska kunna bedriva vetenskapligt arbete eller studier i en utländsk miljö under ett år. Chalmersforskaren Anna Yström, som ingår i forskargruppen Managing In-Between (MIB) får nu 100 000 kronor som ska användas till ett samarbetsprojekt med Politecnico di Milano och ge henne möjlighet att tillbringa mer tid på plats i Italien.

Anna Y830x400

Hej Anna, du har tilldelats 100 000 kr från Hans Werthén fonden, hur känns det?
– Det känns väldigt roligt att IVA och Hans Werthén fonden tycker att den forskning jag gör är viktig att satsa på. Som ung forskare är det en skön känsla att få en sådan här ansökan beviljad, det bygger upp självförtroendet!

Vilka satsningar kommer du nu att kunna göra?
– Stipendiet är till för att stödja ett samarbetsprojekt som jag har startat tillsammans med Stefano Cirella från Politecnico di Milano som också kommer vara gästforskare vid MIB fram till 2015. Stipendiet innebär att jag kommer kunna tillbringa mycket mer tid på plats i Italien, där jag numera även är associerad forskare vid just Politecnico di Milano. Stipendiet kommer täcka en del av de extrakostnader som uppstår när man pendlar mellan två olika forskarmiljöer.

Du och Stefano ska titta på kreativt klimat i science parks i Sverige och Italien, vilka skillnader tror du ni kommer se?
– Jag vill helst inte spekulera innan vi har data att utgå ifrån, men min hypotes är ändå att man troligtvis arbetar på lite olika sätt i respektive science park i de olika länderna och att man till och med har olika syften med att ens ha en science park. Det ska bli väldigt spännande att titta närmare på detta och faller det väl ut så kan ju vår undersökande studie vara utgångspunkt för en större, bredare studie om hur science parks egentligen arbetar med att erbjuda och stimulera ett kreativt klimat för de som är verksamma där.

När inleder ni arbetet?
– I början av juni reser jag och Susanne Ollila, som är forskningsledare för MIB, till Milano för att dels undervisa i Organizational Behavior för studenter på Politecnico di Milano, dels konkretisera min och Stefanos studie och ha ett uppstartsmöte med den italienska science park som vi ska samarbeta med.

 

Fakta
Anna Yström är teknologie doktor vid avdelningen MORE på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Hennes forskning handlar om ledning av öppna innovationssamarbeten.

Anna Yström
Hans Werthén fonden
MIBs webb
Anna Yström på Twitter
Politecnico di Milano