Nobelpristagaren Michael Levitt gästar ChalmersProfessor Michael Levitt, en av 2013 års Nobelpristagare i kemi, kommer till Göteborg och ger en gästföreläsning på Chalmers den 9 juni.
Michael Levitt tilldelades Nobelpriset i kemi tillsammans med Arieh Wershel och Martin Karplus.
De fick priset för att ha lagt grunden till de kraftfulla program som numera används för att förstå och förutspå kemiska förlopp.
Föreläsningen äger rum på engelska.

Michael Levitt föreläser under rubriken ”Birth and future of multi-scale modeling of macromolecules”.
Här berättar han med egna ord om innehållet:

The development multiscale models for complex chemical systems began in 1967 with publications by Warshel and Levitt recently recognized by the 2013 Nobel Committee for Chemistry.  The simplifications used then at the dawn of the age of computational structural biology were mandated by computers that were almost a billion times less cost-effective than those we use today.  These same multiscale models have become increasingly popular in application that range from simulation of atomic protein motion, to protein folding and explanation of enzyme catalysis.  In this talk I describe the origins computational structural biology and then go on to show some of the most exciting current and future applications.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet.

Textbearbetning: Michael Nystås
Foto: Linda Cicero, Stanford University

Fritt inträde, begränsat antal platser, obligatorisk anmälan.

Anmäl dig här >>>

Michael Levitt: Birth and future of multi-scale modeling of macromolecules
Tid: 9 juni 2014, kl 15.00-16.30
Plats: RunAn, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1