Chalmersforskare spred kunskap under Vetenskapsfestivalen


I maj präglades Göteborg av forskning och kunskap under den årliga Vetenskapsfestivalen. Runt om i staden fanns möjlighet att under närmare en veckas tid ta del av det arbete som bedrivs vid lärosätena i Västra Götalandsregionen. Flera forskare från Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tog sig ut i folkvimlet för att diskutera allt från människans roll i fabriken till Big data och digitalisering och inte minst utvecklingsfrågor inom vården. Åhörarna fick också en spännande framtidsspaning på 3D-printade kroppsdelar och Google Glass.

Vetenskapsfestivalen 830x500

Under festivaldagarna tog flera forskare från Teknikens ekonomi och organisation tillfället i akt att få berätta om sina forskningsområden och diskutera dem med en intresserad allmänhet.

Blandad publik i Vetenskapsrouletten

En av dem som ville passa på att prata forskning med festivalbesökarna var Nina Edh, som doktorerar vid avdelningen Operations Management. För första gången deltog hon i Vetenskapsrouletten – ett arrangemang där de 42 gondolerna i Lisebergshjulet bemannas av varsin forskare som pratar om sitt specifika ämne. Vilken gondol besökarna hamnar i och vilket ämne de får prata om avgörs av slumpen.

Nina Edh selfie 250x300Hej Nina! Vad pratade ni om i din gondol?
– Vi diskuterade operatörens betydelse för svensk produktion, särskilt från ett produktionsstrategiskt perspektiv. Hur ser vi på operatörernas roll i organisationen – likställer vi dem med alla våra andra resurser eller ser vi dem som viktiga kunskapsbärare för långsiktig konkurrenskraft? Framför allt, utnyttjar vi verkligen all den kompetens som operatörerna har när vi hanterar vårt strategiarbete?

Vilka åkte rouletten tillsammans med dig?
– Det var en ganska blandad publik, allt från diskussionslystna pensionärer till virriga ungdomar.

Varför ville du medverka i Vetenskapsfestivalen?
– Det är ett forum där man som forskare når ut till en mycket bredare allmänhet än vad vi normalt gör. För mig personligen var det viktigt att testa hur jag kan presentera min forskning på ett populärvetenskapligt sätt, för totala främlingar, under en relativt begränsad tid.

Framtidsspaning, digitalisering och Big data

Logistikforskaren Per Olof Arnäs deltog i programrådet som har arbetat med innehållet till årets festival och han deltog själv i flera olika evenemang under festivaldagarna.

Per Olof Arnäs 250x300Hej Per Olof! Berätta om din hektiska festivalvecka!
– På torsdagen höll jag två sessioner på Bio Roy – en om Big data och en om transparens på nätet. Experter från akademi, näringsliv och offentlig förvaltning förgyllde kvällen med kunskap, åsikter och diskussioner. På fredagen intog jag scenen i Nordstan tillsammans med Paul Gatenholm, professor i bioploymerteknologi. Han skapar kroppsdelar i en 3D-printer och vi diskuterade bland annat framtiden då det blir möjligt att tillverka nya organ baserade på kroppens celler. På kvällen fortsatte vi på Bio Roy tillsammans med chalmersforskaren Mohammad Obaid, som pratade om en teknologisk uppgradering av människan och visade hur Google Glass kan användas. Under lördagen höll jag själv ett föredrag om hur transportbranschen utvecklas i och med digitaliseringen.

Vilka tror du var där och lyssnade?
– Alla möjliga! Det är det som är så kul med Vetenskapsfestivalen. Det finns ingen specifik målgrupp utan man måste anpassa budskapet så att vem som helst som inte är insatt i ämnet ändå förstår.

Vad sporrar dig att delta i Vetenskapsfestivalen?
– En av Chalmers huvuduppgifter är att förmedla kunskap till samhället som ju till stor del finansierar vår forskning. Och att det vi förmedlar är just kunskap och inte ogrundade påståenden baserade på pseudovetenskap är otroligt viktigt. Jag kommer definitivt att vara med även nästa år. Vem vet, en av åhörarna kanske är en framtida nobelpristagare?

Vårdforskning genomsyrade Nordstan

Under en av festivaldagarna tog Susanne Gustavsson, Svante Lifvergren och Erik Olsson från Centre for Healthcare Improvement (CHI) plats i strålkastarljuset på scenen i Nordstan där de höll föreläsningen Mer vård för pengarna.

Susanne GustavssonNursing Director/PhD student Skaraborg HospitaHej Susanne! Vad handlade föreläsningen om?
– Vi är alla tre på ett eller annat sätt verksamma inom sjukvården samtidigt som vi doktorerar på Chalmers och arbetar vid CHI som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Till största delen forskar vi på olika förbättringsprojekt som pågår inom sjukvården. Vi presenterade några av projekten som handlar om operationsköer, närsjukvård, cancervård och barn- och ungdomssjukvård.

Vad hade ni för publik på Nordstan?
– Jag tror att många olika personer kom för att lyssna. Dels människor i allmänhet som blev intresserade när de gick förbi eller hade läst om föreläsningen i Vetenskapsfestivalens program, dels yrkesverksamma personer från hälso- och sjukvårdssektorn. Några kollegor från Chalmers fanns också på plats!

Vilket är det viktigaste skälet till att medverka i Vetenskapsfestivalen?
– Det är viktigt att sprida information om den forskning vi bedriver så att vi förmedlar kunskap och skapar samhällsengagemang för viktiga forskningsfrågor.

Vetenskapsfestivalen

Följ oss på Twitter
Nina Edh
Per Olof Arnäs
Susanne Gustavsson
Teknikens ekonomi och organisation

Text: Caroline Örmgård och Annica Eijlinder
Bild: Per Olof Arnäs och Jan-Olof Yxell

One comment

  1. Pingback: Chalmersforskare spred kunskap under Vetenskapsfestivalen | Innovationskontor V