Tre belönas med jämställdhetspris


mkw_lmartensson_800px
Chalmeristerna Emma Olofsson och Johanna Ask belönas med Jan-Eric Sundgrens pris för årets jämställdhetsinsats.
De delar priset med arkitektstudenternas genusgrupp.
Priset delades ut av vicerektor Maria Knutson Wedel och Lena Mårtensson, ordförande för studentkårens sociala enhet, den 30 april.
Priset för årets jämställdhetsinsats instiftades av Chalmers förre rektor Jan-Eric Sundgren, och delades i år ut för åttonde gången. Det är bara studenter som kan få priset, men både studenter och anställda kan nominera kandidater, ”som på ett kreativt sätt under året har inspirerat till jämställdhet på ett praktiskt plan”.
Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen, tycker att det är en viktig utmärkelse:
 Positiva förebilder är mycket viktiga i allt förändringsarbete och detta pris har som avsikt att lyfta fram sådana förebilder och praktiska tydliga åtgärder bland studenterna, säger hon.

Tre pristagare
Det var också Maria Knutson Wedel som presenterade pristagarna inför en stor åhörarskara på Teknologgården:
 Årets vinnare är tre stycken. De har alla på ett strukturerat sätt arbetat med jämställdhetsfrågan och lyft den till diskussion. De har arbetat på olika sätt och på olika nivåer, från det enskilda klassrummet till nationellt i Sverige, sa hon.

Att ständigt ifrågasätta
Därefter kallades de hedrade pristagarna upp på scenen för att ta emot blommor och diplom.
Emma Olofsson är student på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och belönas med 2 500 kronor för sitt arbete:
 Emma har arbetat på kursnivå och där ständigt väckt frågan om jämställdhet på föreläsningar. Hon har stått på sig för att ge sina kursare och våra lärare en rejäl tankeställare. Emma får priset för att kunna fortsätta att ständigt ifrågasätta och hjälpa oss att bli bättre, sa Maria Knutson Wedel.

Blåste liv i jämställdhetskommittén
Johanna Ask pluggar på civilingenjörsprogrammet i automation och mekatronik. Hon belönas också med 2 500 kronor:
 Johanna utnyttjar befintliga strukturer för att kunna påverka och arbeta med jämlikhetsfrågor. Hon har väckt liv i ett uppdrag som legat på is, studentkårens jämlikhetskommitté. Hon har visat ett engagemang och ett driv för att utveckla kårens arbete med jämlikhet, sa Maria Knutson Wedel.

Den tredje pristagaren var många
En viss munterhet spred sig i publiken när det var dags för årets tredje mottagare av Jan-Eric Sundgrens pris – Genusgruppen på Arkitektstuderandesektionen. En efter en stegade medlemmarna upp på scenen i en ström som aldrig tycktes ta slut. Det var en styrkedemonstration:
 Hur många arkitektstudenter finns det egentligen? skojade Maria Knutson Wedel innan hon tillsammans med Lena Mårtensson delade ut diplom och blommor till den glada gruppen.
Genusgruppen belönas med 5 000 kronor för sitt arbete:
 De har arbetat strukturellt på en ännu högre nivå, och jobbat på ett nytt sätt med frågan i hela Sverige. Genusgruppen har anordnat temadagar med genusdiskussioner och gett jämställdhetsfrågan utrymme. De får priset för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete, sa vicerektorn.

Text och foto: Michael Nystås