Chalmerister blir lärarvikarier i nytt kårbolagHallå där, Kristoffer Persson på Chalmers Studentkårs Kunskapssupport, som lanseras nu.
Vad är det för något?
– Det är ett nytt initiativ från Chalmers studenter, med målet att höja intresset för studier och fortsatt lärande bland Göteborgs högstadie- och gymnasieungdomar. Genom att anställa, utbilda och hyra ut chalmerister som lärarvikarier vill vi sprida våra teknologers ämneskunskaper och passion för lärande. Vi tror att vi på så sätt kan vara en kraft som inspirerar unga och får fler att välja ingenjörsspåret. Samtidigt är det en fantastisk möjlighet för chalmerister till ett utvecklande och flexibelt extrajobb, där man även får vara en del av en ungdomlig och omfamnande organisation, säger Kristoffer.

Vilka är målgruppen?
– På kundsidan riktar vi oss mot Göteborgs högstadie- och gymnasieskolor. Vi kommer undervisa i matematik, NO-ämnena och teknik, och vi kommer undervisa på alla typer av program, så förkunskaperna i till exempel matematik kommer variera. Det ser vi som en rolig utmaning.
Vad gäller chalmerister tycker vi det är roligast om vi kan få till en härlig spridning bland de olika programmen och människor med olika bakgrund. Hittils har vi haft en relativt god spridning i anmälningarna, både vad gäller bakgrund och kön.
– De kraven vi ställer på våra anställda är att man har läst minst 15 högskolepoäng matematik, samt att man talar svenska. Utöver det kravet exkluderar vi ingen, vi tror att alla kan vara med och hjälpa till och vi bjuder även in alla till att göra det. Vi har fått in en hel del anmälningar från kvinnliga chalmerister, vilket vi tycker är kul. Det kan förhoppningsvis få en inspirerande effekt i klassrummen, så att fler unga tjejer blir intresserade av ingenjörsyrket, förklarar Kristoffer Persson.

Vilken funktion får de personer ni hyr ut? Vad ska de göra, helt enkelt?
– Kort och gott kommer vi gå in i Göteborgs klassrum som lärarvikarier, där vi tar hand om lektioner där läraren inte kan närvara. Vi har ett internsystem där man anger vilka tider man kan tänka sig att arbeta den kommande veckan. När en rektor lägger en bokning matchas detta mot de som har anmält sig som tillgängliga. Det finns aldrig några krav på att man måste ta på sig en bokning, och på så sätt är det ett väldigt flexibelt extrajobb. Dock försöker vi bygga en kultur och organisation som bygger på tillit och glädjen i att ställa upp för varandra. Innan man börjar undervisa erbjuder vi en internutbildning i pedagogik och ledarskap för lärarvikarier, i samarbete med Chalmers. Den är inriktad mot praktikfall som lätt kan uppstå i ett klassrum, så att våra vikarier ska känna sig trygga när de väl står ute i klassrummen. Samtidigt bygger vi plattformar som möjliggör ständigt lärande och utbyte av erfarenheter.
– Vi vill understryka att vi är en ung organisation och att vi ständigt vill utvecklas och lära av vår omgivning. Det finns säkert många chalmerister med bra idéer för vår verksamhet, och vi välkomnar dessa med öppen famn. Att arbeta tillsammans med oss innebär att man får stor möjlighet att påverka organisationen man arbetar i. När organisationen blir mer mogen och verksamheten är igång på allvar kommer vi behöva flera människor som organiserar och sköter det dagliga administrationsarbetet.

Berätta lite om bakgrunden! Vilka är ni som står bakom initiativet?
– Vi är tre chalmerister som står bakom initiativet. Mitt namn är Kristoffer Persson och till hösten börjar jag mitt tredje år på Industriell ekonomi. Det är jag som har det övergripande ansvaret i form av min roll som vd. Mina medgrundare och medarbetare är Gustav Bild, säljansvarig, och Nils Svensson, personalansvarig. Till hösten börjar Gustav sitt tredje år på Industriell ekonomi, medan Nils börjar sitt tredje år på Maskin. Vi studerade Tekniskt basår tillsammans, och det var där vi lärde känna varandra.
– Bakgrunden till initiativet ligger i att jag och Gustav drev ett annat företag i höstas, och att vi ställde ut på Gymnasiedagarna med det. När vi var där var det många rektorer som frågade om vi kunde hjälpa dem med vikarier. Frågorna gjorde att det började växa en idé i oss, en idé som vi funderade mycket på över det senaste jullovet. Vi kände att vi behövde vara tre personer för att det här skulle kunna bli bra, så vi valde då att berätta idén för Nils. Han tyckte också om idén och efter det har vi tre kört, berättar Kristoffer.

Vad har hänt under våren?
– Vi såg vilka värden vi kunde skapa för chalmerister, Chalmers, Göteborgs skolor och samhället, så vi bestämde oss för att skapa tjänsten. Vi tycker långsiktighet är viktigt, och för att kunna bygga det ansåg vi att Chalmers Studentkår skulle bli en bra företagsägare. Därför gick vi med idén till dem i februari. Ganska omgående kände vi att det fanns ett gemensamt intresse kring att arbeta vidare med initiativet. I dag äger Chalmers Studentkår hela företaget.
– Under våren har vi arbetat mycket med att knyta viktiga kontakter och förbereda inför sommarens hårda jobb. Vi har bland annat träffat kommunen, rektorer, byggt upp en styrelse, byggt en hemsida, tillverkat allt vårt marknadsföringsmaterial och skrivit texter till olika syften. Arbetet är fantastiskt roligt och utvecklande. I sommar har vi börjat rekrytera anställda och skriva avtal med skolor.
– Idén i sig är varken särskilt unik eller avancerad. Utmaningen och det utvecklande har varit att gå från tanke till handling. Jag vill utmana fler chalmerister att våga göra det. Många av mina studiekamrater reagerar förvånat när jag nämner att vi har fått förtroendet att starta upp ett nytt kårbolag. Finns det någon chalmerist där ute med en idé om hur vår verksamhet kan bli bättre, det kan vara allt från pedagogiska detaljer till affärsområden, håller jag tummarna för att de kommer och diskuterar idén med oss.

Hur verkar intresset?
– Signalerna vi fick från stadens skolor under våren var att efterfrågan var stor, och att det värde vi kunde skapa var efterlängtat. Eftersom vi inte har gjort så mycket väsen av oss på Chalmers trodde vi att knyta till oss medarbetare skulle bli det som var den största utmaningen. Där hade vi fel. Trots vår korta närvaro har vi redan fått in många anmälninga från chalmerister som vill arbeta tillsamans med oss till hösten. Det är kul att så många ser värdet i det vi erbjuder. Alldeles nyligen knöt vi dessutom till oss vår första kund, säger Kristoffer Persson.

Text: Michael Nystås
Foto: Noëlle Madsen, Chalmers Studentkår, och Lovis Göthberg

Bildtext översta bilden: Grundarna till Chalmers Studentkårs Kunskapssupport, fr v Gustav Bild, Kristoffer Persson och Nils Svensson.

Kontaktinformation >>>
Kristoffer Persson, vd, 070 544 77 35, kristoffer.persson@kunskapssupport.se

Läs mer om Kunskapssupport >>>
www.kunskapssupport.se

Följ Kunskapssupport på Facebook >>>
www.facebook.com/ckschalmers