Ny bok tar pulsen på svenska innovationssatsningar


I den nyutgivna debattantologin Position Sverige tar 22 författare, utifrån olika perspektiv, pulsen på hur Sverige ska få ut mer av sina innovationssatsningar. Förutom politiker, debattörer och företagsledare ger också forskare sin syn på varför innovation är en ödesfråga för Sveriges framtida välfärd, bland dem chalmersprofessorn Sofia Börjesson (M88). Hon tipsar alla som är intresserade av innovation i Sverige att ta med sig boken i hängmattan i sommar. Den kommer även att presenteras vid ett seminarium under Almedalsveckan.

Position Sverige till bloggen

Sofia Börjesson med Position Sverige till bloggen

Hej Sofia! Vem vänder sig boken till?
– Det är spännande läsning för de allra flesta som är intresserade av innovation i Sverige! När jag blev tillfrågad att medverka berättade bokens redaktör, Mats Ögren Wanger, att den vänder sig till politiker, media, företagsledare och andra beslutsfattare som kan öppna vägar för ökad innovation och hållbarhet och därmed ett mer konkurrenskraftigt Sverige. Jag skulle själv vilja lägga till oss forskare på den listan.

Vet du varför man valt ut just dessa 22 författare?
– Man ville ha en mix av forskare, politiker, företagsledare och debattörer med olika bakgrund och olika plattformar. Vi som medverkar blir med våra olika utgångspunkter ambassadörer för ett angeläget samhällsämne, i det här fallet innovation, hållbarhet och arbetsmarknad. Jag är självklart mycket glad att få medverka.

Varför ska man ha med sig just den här boken i hängmattan i sommar?
– Det är valår i år och idag talar precis alla om innovation – det är nästan så man inte vill prata mer om innovation för att rädda begreppet från att urholkas! Men likväl, Position Sverige presenterar ett antal perspektiv, många gånger kritiska, till varför innovationsfrågan är av central betydelse för Sveriges framtida välfärd.

Vilka insikter bjuder ditt kapitel läsaren på?
– Det handlar om den forskning som jag bedriver tillsammans med Maria Elmquist, min kollega här på Chalmers, och där stora industriella företags innovationsförmåga, eller rentav oförmåga till innovation, är i fokus. I kapitlet pekar jag särskilt på företagsledningens roll – att vilja och kunna leda innovationsarbete på strategisk nivå är en förutsättning för att det mer operativa innovationsarbetet ska fungera. Ledningen har en central roll att möjliggöra, förespråka och stå bakom att innovation blir något mer än bara prat. Och att det blir något annat än Forskning och Utveckling (FoU) vilket det ofta blandas samman med. Här menar jag att även styrelserna har en roll då de tillsätter VD.

Boken debatterar hur Sverige ska få ut mer av sina innovationssatsningar. Vad bör man tänka på?
– Att man i företagen inte minst förstår skillnaden mellan forskning, utveckling och innovation och agerar därefter! En annan sak är kunskap om komplexiteten i innovation, inte minst bland chefer och beslutsfattare i offentlig verksamhet. Offentliga organisationer har stor möjlighet att påverka innovation på samhällsnivå och särskilt när det krävs parallella innovationer eller innovation på systemnivå. Då spelar offentlig upphandling en stor roll och här tror jag det finns ett betydande kunskapsbehov.

Finns det några snabba genvägar?
– Nej, det finns inga genvägar. Att bygga innovationsförmåga, att arbeta med förändring och i synnerhet systemberoende förändring är komplext och då krävs framför allt två saker – tid och samverkan. Detta säger jag med inspiration från Johan Bergenäs kapitel i Position Sverige – ”Om du vill komma fort fram skall du gå själv, om du skall komma långt skall du gå tillsammans med andra”. Fantastiskt bra formulerat.

 

Fakta
Sofia Börjesson är professor vid avdelningen för innovationsteknik på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Hon är också föreståndare för forskningscentrumet Center for Business Innovation (CBI).

Position Sverige presenteras vid ett seminarium i Visby under Almedalsveckan den 1 juli kl 15.00 – 17.00 på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6. Där medverkar några av författarna – bland andra Gustav Fridolin, Stefan Fölster, Annie Lööf, Anna Ryott och Johan Rockström under ledning av bokens redaktör Mats Ögren Wanger.

Position Sverige
Författarna presenterar boken i Almedalen
Sofia Börjesson

En kommentar

  1. Ping: Ny bok tar pulsen på svenska innovationssatsningar | Innovationskontor V