En hälsning från studentkårens nye ordförande: Därför är vi i ständig förändring


Philip Radtke är ny ordförande för Chalmers Studentkår sedan den 1 juli.
Här skriver han en särskild hälsning till alla chalmerister, exklusivt för Chalmeristbloggen:

Du har säkert minnen från fritidsanläggningen i Härryda – vår rekreationsplats som förvärvades 1937 för att ge oss chalmerister en paus från stadens brus och skolans hårda studier. Antalet teknologer har sedan dess mångdubblats och idag är vi runt 11 000.
Här berättar jag nu hur vi ska möjliggöra för dagens och framtidens chalmerister att fortsatt få chansen att ta en paus.

Mitt namn är Philip Radtke och jag sitter som kårordförande för verksamhetsåret 2014/2015.
För mig började chalmerstiden år 2010 när jag startade mina studier vid byggingenjörsprogrammet. Nu fyra år senare har jag fortsatt mina studier vid avdelningen för teknisk akustik.

Detta var ofattbart den första dagen på Götaplatsen. Min plan var att lägga tre år på studier för att sedan börja jobba. Det skulle vara fullt fokus på att läsa, tentera samt skriva examensarbete. Ack, vad fel jag hade. Det är så mycket mer än bara studier som erbjuds och då oftast i regi av studentkåren.

Det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom studentkåren, vare sig det var ett år sedan examen eller om det var 30 år sedan. Världen är föränderlig och det är även vi, vi arbetar hela tiden mot förbättring och det är min motivation!

Ett av de största projekten i dagsläget är det som heter ”Kårhus på landet”. Vår fritidsanläggning är i stort behov av upprustning och fullmäktige antog förra hösten en vision för området.

Det har inkommit förslag på projektet där modell och mer information finns att beskåda vid kårexpeditionen i kårhuset på campus Johanneberg alternativt via bit.ly/karhus_pa_landet.

Till sist vill jag även tacka er. Det är faktiskt ni som byggt upp verksamheten och organisationen till vad den är i dag. Önskar ni att, utan skyldigheter, bidra med stöd för vår verksamhet finns det möjlighet att bli stödmedlem.
Mer information finns på bit.ly/bli_stodmedlem

Med vänliga chalmeristhälsningar

Philip Radtke, v10

Foto: Mattias Alm, CFFC.se