Här får 20-metersteleskopet nytt skalDen 12 augusti började arbetet med att byta ut radomen på 20-metersteleskopet vid Onsala rymdobservatorium vid Chalmers.

Två veckor senare var det dags för det mest spännande momentet då radomens nya kalott – bestående av 50 av totalt 620 trekantiga paneler – installerades.
20-metersteleskopet har använts till observationer för radioastronomi och geovetenskaper ända sedan 1976. Det används fortfarande flitigt av forskare men dess 38 år gamla skyddstäcke hade börjat bli gammalt.

En komplicerad operation
Därför var det nödvändigt att ömsa skinn och byta teleskopets skyddstäcke, bestående av hela 620 triangelformade paneler i glasfiberarmerad plast. En komplicerad operation, inte minst beroende av gynnsamma väderförhållanden.
Nu har alltså de 50 paneler som sitter överst på den vita bollen framgångsrikt bytts ut. Totalvikten för dessa paneler är två ton.
– Under åtta veckor byts sedan de resterande 570 panelerna ut en i taget, förklarar Hans Olofsson, professor i radioastronomi på Chalmers och projektledare för radombytet.

Lockar tusentals besökare
Onsala rymdobservatorium ligger i norra Halland, 45 km söder om Göteborg. Den mystiska vita bollen är ett välkänt landmärke i området och lockar tusentals besökare varje år.
Radomuppgraderingen är det största som hänt på observatoriet sedan dess del av jätteteleskopet Lofar byggdes 2011.
På ett par av bilderna syns Lofar-stationen bortom den öppna radomen.

54 meter hög lyftkran
Panelerna lyftes på plats med hjälp av en 54 meter hög, grön lyftkran. Under arbetet fick 20-metersteleskopets parabol riktas om för att skydda den när man arbetade med olika delar av radomen.
Stora delar av arbetet utförs av ett arbetslag från det amerikanska företaget Essco, som också installerade radomen då teleskopet byggdes. Arbetet beräknas pågå en bit in i oktober månad.
Sedan 12 augusti har arbetslaget installerat nya paneler en i taget. Nu när den nya kalotten är på plats fortsätter de alltså tills alla 620 paneler bytts ut.

Text: Robert Cumming och Michael Nystås
Foto: Peter Widing, Robert Cumming, Lars Wennerbäck och Roger Hammargren

Se fler bilder från radombytet på Flickr >>>
www.flickr.com/photos/onsala/sets/72157646515111850

Läs tidigare artikel inför bytet av radom >>>
www.chalmers.se/sv/institutioner/rss/nyheter/Sidor/Radioteleskop-vid-Onsala-rymdobservatorium-omsar-skinn-i-augusti.aspx

Fakta om Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är Sveriges nationella anläggning för radioastronomi. Observatoriet förser forskare med utrustning för studier av jorden och resten av universum. I Onsala, 45 km söder om Göteborg, drivs två radioteleskop och en station i teleskopnätverket Lofar samt utrustning för GNSS, havsnivåmätningar, gravimetri, seismologi och atmosfärsforskning. Observatoriet medverkar även i flera internationella projekt. Institutionen för rymd- och geovetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet. Verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet.

För närvarande bygger observatoriet också en ny mareografstation som ska komplettera observatoriets GNSS-mareograf som mäter havsnivån med hjälp av signaler från GPS-satelliter.

År 2015 byggs Onsalas tvillingteleskop, två 12-meters antenner som kommer att används för att mäta jordens rörelser.
www.chalmers.se/rss/oso-sv
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? team_leader_eric_lindqvist ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ready_for_the_swap lifting_up ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 20m_telescope_during_upgrade