800 internationella studenter välkomnadesTill höstens terminsstart har 800 nya internationella studenter kommit till Chalmers.
Det är högre siffror än någonsin tidigare.
– Det är all time high för oss, utbrast prorektor Mats Viberg, när han inledde Welcome day den 26 augusti.

– Det är inspirerande att se så många här, sa han och hoppades att studenterna ska inspireras av lärarna och de gränsöverskridande projekt som finns på masterprogrammen och skapa något nytt. Vi ser fram emot positiva synergieffekter, avslutade han.

Vill ha återkoppling
Vicerektor Maria Knutson Wedel fokuserade i sitt tal på hur studenterna under sin utbildning kommer att växa in i en professionell roll, genom teamwork och genom att ta ansvar i stora projekt.
Men hon efterfrågade också återkoppling från alla i hörsalen RunAn i Chalmers kårhus:
– Hjälp mig att förbättra utbildningarna ytterligare. Kom tillbaka till oss och berätta: blev det som du tänkte dig? Eller upplevde du, som jag gjorde på 80-talet, att det blev ännu bättre än du förväntade dig, sa hon.

Sombrerometoden och Chilidieten
Gustavo Perrusquía, som är ansvarig för de internationella utbytesavtalen på Chalmers, värnade om studenternas trivsel och välmående genom att presentera Sombrerometoden och Chilidieten.
– Har du en dålig dag, ta på dig min sombrero och du känner dig som Superwoman eller Superman igen. Ser du mig på campus med sombreron på, krama mig, för då behöver jag det som mest.
Chilidieten fyller dig med energi, gör dig glad och passionerad.
– Ät en till två chilis om dagen och du håller dig i form, rekommenderade upphovsmannen Gustavo Perrusquía.

Omfattande välkomstprogram
International Reception Committee (CIRC) är en grupp masterstudenter, vars hårda arbete med att planera och genomföra den internationella mottagningen är mycket uppskattat. På det omfattande välkomstprogrammet står först och främst att få en phadder (som man kan fråga om allt). Men också att lära känna båda campus dess traditioner och historia, spårvagnsrally i stan, en swedish sittning, bastubad och mycket, mycket mer.

Text: Åsa Ekvall
Foto: Jan-Olof Yxell
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????