Gå på djupet med dina värderingar på World Values DayEn heldag om värderingar och drivkrafter för studenter, alumner och yrkesverksamma.

Den 3 oktober är det för andra året i rad dags för World Values Day på Chalmers – i år förlagd till Kronhuset i Göteborg.
Vi erbjuder en mötesplats för studenter och näringslivsdeltagare kring värderingar, där samtalet om varför vi gör det vi gör står i centrum. Det är en upplevelsebaserad dag där deltagarna får en bättre självinsikt och ett sunt förhållningssätt till sin omvärld och sitt ledarskap, förklarar vice projektledaren Jakob Hedlund.

Han beskriver World Values Day som en inspirationsdag som vill så ett frö av nyfikenhet för dessa viktiga frågor.
– Dagen handlar mycket om ifrågasättande och ”nakenhet” inför sig själv och andra – att våga visa sig själv och våga ifrågasätta det man gör och fundera över de val man tar, såväl stora livsval som  små vardagsval. Det handlar om att fundera över den livsstil man lever och om den är i linje med vad man själv vill istället för att leva efter en livsstil som anses vara ”den rätta”, där arbeta-hårdare-så-blir-du-lyckligare-filosofin idag är vedertagen, säger Jakob Hedlund.
Han fortsätter:
– Vårt primära mål är att uppmärksamma människor på vad de egentligen mår bra av, vad de får  energi av, vad de värderar och hur man kan leva efter just dessa individuella värderingar istället efter vad någon annan – föräldrar, samhället, vänner, chefer – tycker att man ska leva efter. Vi upplever att många idag gör ”icke-val”, eller passiva val, i allt från små vardagsval som till exempel att prioritera högsta betyg i alla kurser med plugg sena kvällar framför ett bra socialt liv och en fika med en gammal vän, till stora livsval som till exempel utbildning och karriärsval. Istället vill vi uppmana till att tänka efter själv: Vem vill jag vara? Hur vill jag leva? Vad får jag energi från?
– Om man är säker på sina värderingar tror vi också att man kan göra mer aktiva val både i liten och stor skala, för man har en stabilare grund att stå på. Detta genererar i många fall ett driv och engagemang som har ett djupt fäste, och som är eftertraktat även på arbetsmarknaden. I våra möten med företag som NCC och SEB har vi ofta hört att de ofta saknar ett driv bland till exempel jobbsökande – allt ser perfekt ut på CV:et men personen i fråga vet inte varför den vill ha jobbet eller varför den gör vad de gör. Det saknas något, och därför tror vi att det är viktigt med värderingsarbete såväl i det privata som det professionella livet. Det är detta tomrum vi försöker fylla med ett forum för samtal om värderingar. Ifrågasättandet handlar alltså inte om att ge ett svar som är rätt för alla, utan som är rätt för den som ifrågasätter. I kontrast till arbeta-hårdare-så-blir-du-lyckligare-filosofin jobbar vi alltså mer med arbeta-med-det-Du-verkligen-vill-så-blir-du-lyckligare-filosofin.

Vilka vänder sig dagen till?
– Till alla! Oavsett om du jobbat med dessa frågor tidigare eller om du aldrig tidigare tänkt  på dem tycker vi att samtalet är viktigt. Chalmers har några av Sveriges mest drivna  studenter, många kommer i framtiden vara ledare inom olika branscher och vi tror att det är otroligt viktigt med värderingsdrivet ledarskap.

Vilken är din egen roll i arrangemanget?
– Jag är vice projektledare i projektgruppen som anordnar värderingsdagen i Göteborg. Initiativet finns även i Lund och Stockholm, där det hela startade för två år sedan.

Hur många är ni i projektgruppen?
– Vi är ett grymt bra team som arbetar hårt med anordningen av själva dagen: Anna Strandberg,  Louisa Swenne, Josefine Svegborn, Hanna Nähri, Sofie Papp och jag. Vi har även en grupp som jobbar mer kontinuerligt med återkommande månadsworkshops.

Hur länge har ni jobbat med förberedelserna?
– Vi i projektgruppen har jobbat tillsammans med detta sedan början av året. Det är otroligt  hur mycket jobb som ligger bakom ett enda heldagsevent! Under arbetets gång har det dock hänt mycket, vi har bland annat blivit en kårförening och haft många spännande möten med företag och studenter.

Nämn några höjdpunkter under World Values Day!
– Jag tror att vår keynote speaker Ashkan Safaee kommer att vara grymt inspirerande och  verkligen sätta en varm och härlig stämning redan från början. Alla inspirerande talare, workshopledare och deltagare kommer att göra dagen till något väldigt speciellt, och det ska bli otroligt spännande att se hur studenter och näringslivet kan mötas kring dessa frågor, avslutar Jakob Hedlund.

Text: Michael Nystås
Foto: World Values Day

Läs mer om World Values Day >>>
www.worldvaluesday.se

Anmäl dig till World Values Day >>>

One comment

  1. Pingback: World Values Day på Chalmers 3 okt | Innovationskontor V