Din teknikidé kan bli verklighet med hjälp av studenter


Snart genomför Chalmers ”Idea evaluation”, en kurs där studenterna på Chalmers entreprenörskola får lära sig utvärdera möjligheter för olika teknikidéer. David Andersson vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation är en av de kursansvariga och berättar att man nu är på jakt efter spännande och innovativa teknikidéer i behov av utvärdering. En av tidigare års idéer födde det framgångsrika startup-bolaget Imnus Emergency Housing som förbättrar levnadsförhållandena för människor i katastrofområden.

David AnderssonHej David! Snart genomförs kursen ”Idea evaluation”, vad handlar den om?
– Kursen ger en grund för studenter som vill lära sig att kritisk utvärdera innovativa teknikidéer ur olika perspektiv. Genom verkliga case tillämpar de olika verktyg för att utvärdera idéerna. Det rör sig om IP-frågor, marknadspotential och till stor del på vilket sätt idéerna är nyttiga för samhället och bidrar till hållbar utveckling. Målet med riktiga case är att låta studenterna få mer kontakt med verkligheten och interagera med forskare och innovatörer från industri och akademi.

Vem kan skicka in sin teknikidé?
– Det kan man göra vare sig man kommer från akademin eller från näringslivet. Vi tar kontinuerligt in idéer till kursen, men de flesta dyker upp nu under hösten. Fokus ligger på innovativa teknikidéer som är möjliga att ta patent på. Vi vet ju inte i nuläget var nästa banbrytande idé kommer ifrån, så bredden är mycket viktig för oss. På Chalmers är självklart forskare inom alla våra styrkeområden välkomna att skicka in idéer!

Vilken typ av hjälp kan man få till sin idé?
– Studenterna gör en utvärdering ur olika perspektiv, samt ger idéägaren rekommendationer för vad som bör vara nästa steg för att göra verklighet av idén. Slutresultatet är en rapport som idéägaren får möjlighet att använda i sitt vidare arbete med idén.

Vilken typ av idéer har ni fått in tidigare?
– Oj, det finns så många att välja på! Vi har fått idéer från flera stora svenska industriföretag, technology transfer-kontor i USA och forskaridéer ifrån samtliga större universitet och högskolor i Sverige. Idéerna har varit allt från grafen-innovationer och nya läkemedelssubstanser till förnybara bränslen och nya sätt att skydda kraftverksdammar. Stort och smått med andra ord, men överlag mycket spännande innovationer och idéer!

Har någon idé slagit igenom efter kursen?
– Ett aktuellt exempel är en idé som kom från Stora Enso och som nu via Encubator blivit startup-bolaget Imnus Emergency Housing. De hjälper människor på flykt och i katastrofområden, genom lätta byggnader som snabbt kan sättas upp som skydd i både katastrofområden och flyktingläger.

Så om man har en häftig idé och vill skicka in den, vad bör man tänka på och hur gör man?
– För det första kan man känna sig trygg med att veta att all information hanteras under sekretess och samtliga personer som hanterar idéerna har skrivit på sekretessavtal. Forskaren eller innovatören kan kontakta mig på davian@chalmers.se för mer information om processen, men vill man gå direkt på att sända in sin idé så finns all dokumentation på nätet. Det idéägaren behöver tänka på är att kunna vara tillgänglig för att svara på frågor under själva utvärderingen som pågår under januari och februari 2015.

Skicka in din idé

Imnus 830

Foto och illustration: Imnus Emergency Housing, privat