Ingenjörsföreningen bygger sammanhållning


Chalmersska Ingenjörsföreningen, CING, är Sveriges största alumniförening. Ordförande Jan-Olof Ohlsson skulle gärna se att ännu fler Chalmersalumner blev medlemmar.

Jan-Olof Ohlsson E80, CINGs styrelse 2014Lite kort, vad är Chamersska Ingenjörsföreningen?
– Det är en förening för oss som har gått på Chalmers. Den bildades redan 1907 och fungerar som en sammanhållande länk för chalmerister över hela världen, samt som en koppling till Chalmers. Vi har ett stort antal lokalföreningar både i Sverige och utomlands. Idag har vi cirka 13 000 medlemmar.

Vad jobbar ni med?
– Vi vill bygga en stark organisation som kan gynna både medlemmarna och Chalmers. Vi bygger gemenskap mellan chalmerister, bygger nätverk och verkar för att stärka varumärket Chalmers. Vi jobbar nära och åt samma håll som Chalmers. Att Chalmers är ett starkt varumärke gynnar Chalmers såväl som alla individer som gått på Chalmers.

Vem är du och varför är du engagerad i CING?
– Jag är chalmerist med lång erfarenhet av ledningsverksamhet, främst inom IT och organisation. Jag brinner för Chalmers – redan under studietiden var jag väldigt engagerad, både i kårstyrelsen, Alliansorkestret och Chalmersspexet. Jag fortsatte att jobba ideellt även efter jag blev klar, till exempel har jag varit med och gjort band fem av Chalma Mater, det historiska verket om Chalmers. Jag har också varit med i nyuppsättningar av spex vilket så småningom tog mig in i CING:s styrelse. Våren 2014 tog jag över som ordförande.

Varför ska man vara med i CING?
– För att bidra till att göra CING starkare. Som medlem kan man delta i våra aktiviteter på olika ställen. Man får vår tidning Avançons och dessutom en katalog över samtliga utexaminerade chalmerister, det vill säga 54 000 personer. CING har också inflytande – vi träffar Chalmers rektor och ledning regelbundet och har kontakter på höga positioner inom svenskt näringsliv.

Vad betyder lokalföreningarna?
– De är viktiga när man kommer ny på en ort. Genom lokalföreningen kommer man i kontakt med andra chalmerister i närheten. Man lär känna, stärker och fungerar som mentorer för varandra. Det handlar om praktiska tips, råd och dåd och givetvis också om att ha trevligt ihop. Vill man starta en ny lokalförening hjälper vi givetvis till härifrån.

 

Text: Ingela Roos