18 februari är det dags att byta perspektiv


Förra hållbarhetsdagens tema ”Människan i fokus” blev en dag där vi diskuterade och reflekterade kring samhällskonsekvenser och etiska frågor kopplade till Chalmers och ingenjörens ansvar. Den här gången är det dags att inte bara vidga – utan helt skifta våra perspektiv.

Vi människor måste ha förmåga att byta perspektiv för att lyckas ta oss an de globala utmaningarna, och för att vi ska kunna ta till oss och förstå hållbar utveckling. Både genom förmågan att se till alla dess dimensioner och titta in i den hållbara framtiden men också att förstå och se till de spännande relationerna som sker mellan dimensionerna. Det är genom nya perspektiv vi kan förändra vår världsbild och bilden av oss själva. Över gränser, från stort till smått, mellan praktik och forskning, men också genom att resa i tiden. Vi ses på Chalmers hållbarhetsdag den 18 februari.

Skicka in dina förslag till parallella programmet >>

Chalmeristbloggpuff