Lisa Carlgren får Wallanderstipendiet


Nu får Lisa Carlgren Wallanderstipendiet för sin forskning om design thinking (DT) – som handlar om hur företag kan låta sitt innovationsarbete inspireras av hur designers tänker och arbetar. Stipendiet ger Lisa 1,5 miljoner kronor som innebär ytterligare tre års finansierad forskning.

Lisa Carlgren 690x330

Grattis Lisa! Hur känns det?
– Det känns såklart otroligt kul! Framförallt är jag stolt över att min avhandling höll måttet i den svåra konkurrensen om stipendiet. Jag skrev den under enorm tidspress eftersom den enbart bygger på de studier jag gjort efter min licentiatexamen 2011. Jag ser också detta som en bekräftelse för min forskargrupp där Maria Elmquist och Ingo Rauth ingår. Detta är ett kvitto på att vår forskning om DT ligger i framkant och är relevant.

Vad innebär stipendiet för dig?
– Det innebär en enorm frihet och stabilitet. Jag behöver inte förhålla mig till någon finansiär när det gäller innehållet i min forskning, utan kan plocka ut de bitar jag tycker är mest intressanta att studera ytterligare. En kollega sa till mig att “så här fri kommer du inte att vara igen förrän du pensionerar dig” – och en sådan möjlighet gäller det ju att förvalta. Stipendiet ger mig också möjlighet att fortsätta samarbetet med Ingo, Maria och forskningscentrumet Center for Business Innovation (CBI) vilket jag ser fram emot. Det kan också bli utlandsvistelser, till exempel på Stanford D. School där DT är stort.

Vilka satsningar kommer du göra nu?
– Min forskning bygger på studier på amerikanska och tyska företag som använder DT, vilket innebär att man låter innovationsarbetet inspireras av hur designers tänker och arbetar. För tillfället gör jag intervjuer på Ericsson vilket replikerar en av dessa studier. Nu får jag möjlighet att fortsätta undersöka kopplingen mellan design och innovationsförmåga, men jag har inte bestämt mig om det blir samarbete med de företag jag studerat tidigare eller om jag ska titta på helt nya. Jag har ett par uppslag att fördjupa mig i, till exempel kopplingen mellan vad som sker på strategisk nivå och gräsrotsnivå, och hur företag integrerar DT med sina existerande processer och metoder. Jag skulle också vilja utveckla och testa ett mätverktyg som utvärderar nyttan av att använda DT baserat på teorier om innovationsförmåga.

Vad hoppas du att forskningsresultaten ska leda till?
– Mitt mål är att utveckla praktiskt tillämpbar kunskap om implementering av DT i svenska företag. Vår forskning hittills visar att DT som arbetssätt kan bidra till ökad innovationsförmåga, men att det kan vara svårt att införa i stora företag. Jag hoppas att mina resultat ska underlätta för företag som vill implementera DT, att de ska hjälpa till att identifiera strukturella hinder och möjligheter att anpassa DT till företagens egen kontext och bidra med konkreta verktyg. Jag är dock inte religiös när det gäller DT och mitt mål är inte att trycka på någon ett koncept som de inte har bett om. Det kan gott vara så att jag slänger ut begreppet så småningom, men innehållet förtjänar att utforskas mer.

Fakta
Lisa Carlgren är teknologie doktor vid avdelningen för innovationsteknik på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Hon ingår även i forskningscentrumet Center for Business Innovation (CBI).

Lisa Carlgren

Bild: Nils Kumar