Innovation Playground för företag som är nyfikna på design


Nu bjuder ett av Chalmers forskarteam in svenska storföretag till Innovation Playground om Design Thinking. Det är en tvådagars workshop som fokuserar på hur företag kan utveckla sin innovationsförmåga med hjälp av Design Thinking, det vill säga att inspireras av hur designers tänker, arbetar och angriper problem.

Ingos skiss

​Innovation Playground är ett workshopformat där företag får testa att på olika sätt att utveckla sin innovationsförmåga och först ut är Design Thinking (DT). Workshopen organiseras av ett forskarteam från Chalmers bestående av Lisa Carlgren, Maria Elmquist och Ingo Rauth, som tillsammans har bred erfarenhet av DT både genom forskning och praktiskt utövande.

Ingo och Lisa Innovation Playground 200x250– Vi arrangerade en pilotversion av Innovation Playground för första gången i vintras, även då på tema DT, och i juni kör vi en ny omgång. Målet är att sprida kunskap och låta företag utforska DT genom praktiska övningar. Vi berättar även om vår forskning som visar hur storföretag gör, till exempel det kaliforniska sjukvårdsföretaget Kaiser Permanente som har tio års erfarenhet av att arbeta med DT, berättar Lisa.

Två intensiva dagar
I förra workshopen kom deltagarna från Ericsson, Volvo AB och SKF. Lisa är hemlighetsfull kring exakt vilka case företagen fick prova på för att inte avslöja för mycket inför nästa workshop.

– Jag kan dock berätta att de först fick bekanta sig med metoden och därefter blev det en utmanande övning. Dessutom fick de hemläxa där de skulle intervjua medarbetare i den egna organisationen. I nästa workshop med nya deltagare kommer vi att uppdatera casen och ha ännu fler exempel på hur andra företag använder DT, förklarar Lisa.

Responsen från deltagarna var mycket positiv och ett av företagen har till och med tagit initiativ att implementera DT i sin utvecklingsorganisation och ligger nu i startgroparna för att introducera begreppet för sina anställda.

Visar på flera fördelar med DT
Lisa C 200x250Forskningen som teamet utfört visar att upplevelsen av att använda DT kan föra med sig oväntade positiva effekter som påverkar utvecklingen av innovationsförmåga på lång sikt.

– Det handlar om personlig utveckling och lärande, mer motiverade medarbetare, mindre hierarkiska arbetssätt – vilka är bidragande faktorer till att det blir lättare att attrahera duktiga och kreativa medarbetare, säger Lisa.

Andra resultat visar på ökat kundfokus med större hänsyn till kundens behov. Genom att snabbt bygga prototyper och testa dem på kunder går det att upptäcka dåliga idéer och överge dem i en tidig fas.

– Ett typiskt problem vi sett i våra studier är en riktig paradox – företag implementerar DT för att bli mer innovativa, men när man sedan med hjälp av arbetssättet kommer fram till innovativa idéer så får de inte plats och kan inte utvecklas inom den befintliga strukturen, berättar Lisa.

Ingen färdigförpackad lösning
För företag som vill sprida DT i större skala eller påverka företagskulturen är det enligt Lisa viktigt att ha en ledning som engagerar sig och backar upp beslutet. Dessutom krävs tålamod och förståelse för att det kan ta tid att bygga kompetens. Hon lyfter även eldsjälar som tror på konceptet som en viktig framgångsfaktor.

– En förutsättning för att lyckas är en slags grundförståelse för att innovation är något annat än produktutveckling. Men allra viktigast är det att inse att DT inte behöver vara en färdigförpackad grej som pluggas in i företaget – man måste se till de egna behoven och anpassa konceptet till kontexten, förklarar Lisa.

Nästa omgång är den 2 och 4 juni och då kommer Lisa och hennes kollegor att vara laddade till tänderna med lärdomarna från den första upplagan av Innovation Playground. De utlovar två spännande och intensiva dagar.

Mer om Innovation Playground

Är du och ditt företag intresserade av att delta i Innovation Playground? Kontakta Lisa Carlgren via lisa.carlgren@chalmers.se eller +46 31 772 81 86 för att diskutera möjligheterna.

Fakta
Lisa Carlgren, Maria Elmquist och Ingo Rauth tillhör alla avdelningen Innovationsteknik vid Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. De är också engagerade i forskningscentrumet Center for Business Innovation.

Foto: Maria Elmquist
Illustration: Ingo Rauth