Ny föreståndare för Northern LEAD


Maria Lindholm tar nu över som centrumföreståndare för forskningscentrumet Northern LEAD efter Dan Andersson som styrt skutan sedan starten 2008. Fler samarbeten inom och utanför centrumet samt vidgade vyer står närmast på agendan för centrumet när Maria får bestämma.

LindholmMaria690x330

Hej Maria, vad innebär din nya roll?
– Det håller jag just nu på att försöka lista ut! Det är en riktigt rolig utmaning att ta sig an och jag ser fram emot det kommande året som innebär en utvecklingsperiod för centrumet. Det finns många forskare inom Northern LEAD och mitt jobb som centrumföreståndare handlar bland annat om att hitta möjligheter till samarbeten dem emellan samt att försöka hitta potentiella synergier. Men det handlar till exempel också om att se till att arbetet inom de olika plattformarna fungerar bra och att upprätthålla en gemensam forskningsagenda inom centrumet.

Vad ser du mest fram mot med ditt nya uppdrag?
– Jag ser verkligen fram emot att lära känna hela nätverket med fantastiska forskare som finns inom Northern LEAD och att tillsammans med dem jobba fram ett bra förslag på hur verksamheten kan utvecklas under året för att kunna fortsätta och bli ännu bättre än vad den redan är.

Hur ska Northern LEAD utvecklas under ditt ledarskap?
– Jag hoppas på att kunna skapa fler samarbeten inom Northern LEAD. Dels med fler institutioner och avdelningar som på olika sätt har koppling till vår logistikforskning, dels mellan forskare inom Northern LEAD. Jag vill gärna hjälpa till att bygga upp ytterligare någon plattform inom nya områden där forskare med olika inriktningar kan samlas kring en fråga, på samma sätt som det går till inom exempelvis Transportinköpspanelen och Urban Freight Platform. Jag hoppas också på att kunna sprida positiv energi samt glädje i samarbete och utmaningar!

Vilka utmaningar och viktiga fokusområden ser du?
– Den största utmaningen består i att lyckas med informationsspridning och informationsdelning. Att alla forskare inom Northern LEAD ska känna att det finns en nytta och en möjlighet att dela med sig av information och på så sätt även lyckas med att hitta möjliga nya samarbeten. Forskning sker ju såklart huvudsakligen inom det egna specifika intresseområdet och det gäller att få fler forskare att lyfta blicken och se vad vidgade vyer kan ge för utveckling.

Vilket område forskar du själv på?
– Jag disputerade för ett par år sedan på avdelningen för logistik och transport på Chalmers. Mitt forskningsområde var och är Godstransporter i städer, framförallt med fokus på hur kommuner kan jobba med godstransporter för att på sikt gå mot en mer hållbar stad. Detta har nu utvecklats till att mer och mer fokusera på olika samarbeten mellan intressenter, så kallade godsnätverk. Det är ett verkligt spännande område och det gör också att jag får möjlighet att träffa och diskutera just gods i städer med väldigt många olika typer av aktörer. Jag är även ordförande för godsnätverket i Göteborg, som Trafikkontoret är värd för. Sedan jag disputerade har jag framförallt arbetat med Transporteffektivitet inom Closer vid Lindholmen Science Park – även där handlar arbetet mycket om samarbeten och nätverkande.

Och privat då, vem är Maria Lindholm?
– Förutom yrkesmässigt inom transportområdet, driver jag också ett aktivt jord- och skogsbruk utanför Alingsås, tillsammans med min man och min pappa. Jag och min man har tre pojkar som nu är 5, 6 och 8 år gamla. Tiden som jag inte är på jobbet i Göteborg, spenderar jag helst hemma på gården eller i skogen tillsammans med familjen – eller för mig själv. Det är ett fantastiskt sätt att samla tankarna och bygga upp energi, att vara ute i skogen.

Foto: Oscar Mattsson