Kategori: Karin Markides

Honoured with the Rune Andersson ScholarshipOskar Kvarnström, Jeanna Perman Sundelin and Ann-Sofie Hörlin have been awarded the Rune Andersson Scholarship 2014.
They received their awards of about half a million SEK each at a formal ceremony in the House of William Chalmers.

There is always a celebration when Chalmers is awarding the Rune Andersson Scholarship. The chandeliers are twinkle in the House of William Chalmers, there are lit candles on the tables, the scholarship recipients and their families are beaming and donor, Chalmers Alumni and industry legend Rune Andersson, is all smiles as he mingles.

The best students
Karin Markides, President and CEO of Chalmers, was the first speaker at the award ceremony.
– This is one of the finest celebrations at Chalmers, she said.
Markides thanked Rune Andersson for his generosity:
– It’s amazing that we have alumni who truly understand the value of what Chalmers students can contribute to society given the opportunity. Ever since I became the president in 2006, I have been very interested in how we can manage to deliver absolutely the best education and absolutely the best students.
The president pointed out that the scholarship is an important part of this effort.
– The understanding of what an engineer can accomplish in society by adding additional skills in leadership and economics is central. You know this and that honours you, she said as she expressed both hers and the University’s thanks to Rune Andersson.

Shared his long experience
As is his wont, the donor himself held a speech in which he talked about his 40 years at the top of Swedish industry.
– When I started, technology factors dominated basic industry. But much has happened since then and today marketing costs are completely dominating. Both areas have to work in balance. One disturbing trend I’ve noticed over the past 20 years is that venture capital firms have taken over many Swedish companies. A strange situation, and one I don’t think is particular healthy. Time now has to be spent on both short term marketing and long term technology development, said Rune Andersson.
According to him, venture capital firms are not interested in the long term, since they know before they even take over a company that they will sell it within a few years.
– This situation undermines any incentives to start long term projects. Nevertheless, I’m hoping we can manage to run a large percentage of long term oriented companies in Sweden.
Rune Andersson continued:
– Regardless of the industry you’re in, a two pronged attack is vital – comprising both commercial and  technical expertise. Both are equally important and that’s why I founded this scholarship. I believe the chance to supplement your education is important.

The three key persons of the day
This was followed by the award giving with focus on the three key persons of the day: Oskar Kvarnström, Ann-Sofie Hörlin and Jeanna Perman Sundelin. They received flowers and diplomas, which were handed out by Karin Markides and Rune Andersson.

Jeanna Perman Sundelin has a master’s degree in Biotechnology from 2005 and a Ph.D. from the University of Gothenburg. She works in the life science area and has now been awarded SEK 500,000 to complement her already excellent education with an MBA at the prestigious Cambridge University.
– I’ve always enjoyed studying. I enjoyed natural science and I had fun studying at Chalmers. I hope I will be able to pass that forward and be part of building up new life science companies. I want to thank you for this amazing opportunity that I now have, thanks this scholarship, said Jeanna Perman Sundelin.

Oskar Kvarnström (F11) was awarded a scholarship of SEK 466,000. He graduated in 2011 with a master’s degree in Engineering Physics and was active in various student associations during his time at Chalmers. Kvarnström is currently working as a consultant within process energy, energy policy and business development, and now aiming for a Global Energy MBA at Warwick Business School in the UK.
– I concentrated on sustainable energy during my last year at Chalmers and feel that it’s what I want to work with now, when the world needs to make the switch. I have very strong technical skills, but feel I’m missing out the marketing part and financial side, he explained.
Oskar Kvarnström started his MBA in May.
– I accept this scholarship with great gratitude and will do my very best to continue to be a good ambassador for Chalmers in the future.

Ann-Sofie Hörlin (V98) has a master’s degree in Civil Engineering and works as Sustainability Manager at Braathens Aviation, in a role with great emphasis on the environment, ethics and economics.
She was awarded SEK 498,000 to study for an MBA at Stockholm School of Economics.
– I’ve dreamt about an MBA for quite some time and thanks to the scholarship, that dream can now come true, said Ann-Sofie Hörlin in her acceptance speech.

The ceremony on September 3rd was led by Marianne Gyllensten, Development Officer at Chalmers, who took the opportunity to thank Sirpa Pöyhönen, who for many years have been an important cog in the machine for Friends of Chalmers and is now retiring.
– Without your “sisu” we will be feeling rather flat, said Marianne Gyllensten.

Awarded for the eighth time
Rune Andersson Scholarship was awarded for the eighth time this year. So far, Andersson has donated a total of SEK 13.5 million to the scholarship carrying his name at Chalmers. The scholarship is for continuing studies in economics or law and is open to people with a degree from Chalmers and some years of work experience.
The majority of those awarded the scholarship – now an exclusive group of 25 persons – have chosen to sharpen up their Chalmers degree with an MBA from abroad.
Each scholarship is worth approximately SEK 500,000.

Text: Michael Nystås
Photo: Jan-Olof Yxell

???????????????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????

De får Rune Anderssons stipendium 2014Oskar Kvarnström, Jeanna Perman Sundelin och Ann-Sofie Hörlin belönas med Rune Anderssons stipendium 2014.
De tog emot sina utmärkelser på omkring en halv miljon kronor vardera i samband med en högtidlig ceremoni i Chalmersska huset.

Det är alltid finstämd fest när Chalmers delar ut Rune Anderssons stipendium. Det glittrar i takkronorna i Chalmersska huset, det brinner ljus på borden, stolta stipendiater och anhöriga skiner ikapp och donatorn, chalmeristen och industrilegendaren Rune Andersson, går omkring och myser.

De bästa studenterna
Karin Markides, Chalmers rektor och vd, var utdelningsceremonins första talare.
– Det här är en av de finaste högtider vi har på Chalmers, sa hon.
Markides tackade Rune Andersson för hans generositet:
– Det är fantastiskt att vi har alumner som verkligen förstår värdet av vad Chalmers studenter kan göra för samhället om de får extra möjligheter. Ända sen jag kom hit som rektor 2006 har jag varit väldigt intresserad av hur vi ska få Chalmers att leverera den absolut bästa utbildningen och de absolut bästa studenterna.
Rektorn menade att stipendiet är en viktig komponent i det arbetet.
– Kunskapen om vad en ingenjör kan göra i samhället genom att addera ytterligare kunskaper inom ledarskap och ekonomi är central. Du har verkligen sett det och det hedrar dig, sa hon och framförde sitt och högskolans tack till Rune Andersson.

Delade med sig av sin långa erfarenhet
Även donatorn själv höll sin vana trogen ett anförande där han delade med sig av sina 40 år i toppen av svenskt näringsliv.
– När jag började var tekniken det absolut dominerande i basindustrin. Men sen dess har mycket hänt. I dag är istället kostnaderna för marknadsföring helt dominerande. Det gäller att ha balans på båda områdena. En oroande utveckling jag sett de senaste 20 åren är att riskkapitalbolag gått in och tagit över väldigt många svenska företag. Det är en underlig form som jag inte tror är särskilt hälsosam. Man måste ägna tid åt både den kortsiktiga marknadsföringen och den långsiktiga teknikutvecklingen, sa Rune Andersson.
Enligt honom är riskkapitalbolagen inte intresserade av långsiktighet eftersom de redan innan de går in i ett företag vet att de kommer att sälja det inom några år.
– Det ger inga större incitament att starta några långsiktiga projekt. Jag hoppas att vi kan behålla en stor andel långsiktiga företag i Sverige.
Rune Andersson fortsatte:
– Oavsett vilken bransch man är i är det oerhört viktigt att man har båda angreppspunkterna – den kommersiella och det tekniska kunnandet. Båda är lika viktiga och det var därför jag instiftade det här stipendiet. Jag tror att det är viktigt att man får en chans till att komplettera sin utbildning.

Dagens huvudpersoner
Därefter vidtog själva utdelningen och allt fokus hamnade på dagens tre huvudpersoner: Oskar Kvarnström, Ann-Sofie Hörlin och Jeanna Perman Sundelin. De fick ta emot blommor och diplom av Karin Markides och Rune Andersson.

Jeanna Perman Sundelin har en masterexamen i bioteknik från 2005 och har även doktorerat vid Göteborgs universitet. Hon är verksam inom life science-området och tilldelas nu 500 000 kronor för att komplettera sin redan gedigna utbildning med en MBA på anrika Cambridge University.
– Jag har alltid haft väldigt roligt när jag har studerat. Det var roligt med naturvetenskap, det var roligt när jag läste på Chalmers. Jag hoppas kunna fortsätta sprida det och vara med och bygga upp nya life science-företag. Jag vill tacka för den fantastiska möjlighet som jag får nu med det här stipendiet, sa Jeanna Perman Sundelin.

Oskar Kvarnström (F11) tilldelas ett stipendium på 466 000 kronor. Han är civilingenjör i teknisk fysik med en examen från 2011 och var under hela studietiden aktiv i olika kårföreningar. Kvarnström är i dag verksam som konsult inom processenergi, energistrategi och affärsutveckling, och siktar nu på att ta en Global Energy MBA på Warwick Business School i Storbritannien.
– Jag inriktade mig mot hållbara energisystem under mina sista år på Chalmers och känner att det är vad jag vill jobba med nu när hela världen måste ställa om. Jag har en väldigt bra teknisk grundkompetens, men har känt att jag saknat marknadsbitarna och förståelsen för den ekonomiska sidan, förklarade han.
Oskar Kvarnström påbörjade sin MBA-utbildning redan i maj.
– Jag tar emot stipendiet med stor tacksamhet och kommer att göra mitt allra bästa för att fortsätta att vara en god ambassadör för Chalmers även i framtiden.

Ann-Sofie Hörlin (V98) har en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad och är verksam som hållbarhetschef inom Braathens Aviation, i en roll med stor tyngdpunkt på miljö, etik och ekonomi.
Hon tilldelas nu 498 000 kronor för att läsa en MBA på Handelshögskolan i Stockholm.
– Jag har haft MBA-drömmen ganska länge och tack vare stipendiet går den nu i uppfyllelse, sa Ann-Sofie Hörlin i sitt tacktal.

Ceremonin den 3 september leddes av Marianne Gyllensten, development officer på Chalmers, som även passade på att avtacka Sirpa Pöyhönen, mångårig spindel i nätet för Chalmers Vänner, som nu går i pension.
– Utan din sisu kommer vi att stå oss slätt, sa Marianne Gyllensten.

Åtta år – 25 stipendiater
Rune Anderssons stipendium delades i år ut för åttonde gången. Totalt har Andersson hittills donerat 13,5 miljoner kronor till ett stipendium i sitt namn på Chalmers. Stipendiet kan sökas för fortbildande studier i ekonomi eller juridik av den som har en chalmersexamen och några års arbetslivserfarenhet.
De flesta av dem som fått stipendiet – en exklusiv skara på numera 25 personer – har valt att vässa sin chalmersutbildning med en MBA utomlands.
Varje stipendium är på omkring 500 000 kronor.

Text: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????

Successful inauguration of AstazeroA dream came true for Swedish traffic safety researchers when Astazero, the most advanced testing facility for active safety, opened on August 21.
Sweden can now take a leading position in the development of the future’s automotive technology.
Last time Secretary of State Håkan Ekengren visited Hällered outside of Borås, he wore a safety helmet, stood on a cliff and watched excavators and bulldozers working in the wilderness. Just 1.5 years later he returned to inaugurate Astazero, the first full-scale test environment for the future’s traffic safety solutions in the world. It cost half a billion to build and covers an area of two million square metres.

”We have reached a milestone”
”It may be hard to imagine the big change automated cars will bring about for traffic and safety, but what is clear is that we have now reached a milestone. This facility will contribute to the development of more convenient and safer traffic, it will contribute to saving millions of lives,” said Håkan Ekengren before cutting the blue and yellow ribbon.

Chalmers owns Astazero together with the SP Technical Research Institute of Sweden. In her speech President Karin Markides (above) thanked government, industry and academia for the cooperation that made the facility possible in just a few years.

Emphasizes Chalmers collaborations
Anna Dubois, professor and Transport Area of Advance Director, also wanted to take this opportunity to emphasize Chalmers collaboration with other players – something that has strengthened since the vehickle and traffic safety center Safer was established at Chalmers in 2006 and has received an extra boost by the government’s strategic investment in transportation research since in 2010.
”This has enabled the mobilization of a growing number of research disciplines in the area, which in turn has led to accelerated development, particularly in active safety”, she said.

Sweden can become a world leader
The same is true for research on self-driving cars, and automated transportation systems. Astazero now becomes that extra asset that gives Sweden the chance to become a world leader in the development.
”Many areas of knowledge are needed in order to develop the future’s transportation system. Many of these are present at Chalmers, and investments in transportation research and education has encouraged collaborations between them. Today, researchers are using virtual simulation and miniature vehicle labs and for the next step, they can now conduct testing and further development in full scale at Astazero”, said Anna Dubois and continued:
”This also gives our students more opportunities to participate in research. Education tied research in collaboration with industry is central to our educational programs.”

Hundreds attended the opening
During the inauguration show at Astazero’s huge high velocity race track, several hundred visitors were given an idea of how far the development of safety solutions has come today. An automatic break system saved the life of the child test dummy “Urban”, a car about to hit another car while changing lanes was redirected by an automatic blind spot system and an electronic stabilization system prevented a large truck from overturning in a curve. Through a video link, the audience could also see how a completely self driving car went for a drive on the 5.7 kilometre long road.

Text: Lasse Nicklason
Photo: Dick Gillberg

Caption for the picture at the top of the article: Håkan Ekengren, Secretary of State, cutting the ribbon held by kindergarteners from Hestra Midgård. Maria Khorsand (obscured), Linda Nyberg, Karin Markides and Astazeros CEO Pether Wallin are watching.

Read more about Astazero >>>
www.astazero.com

Film Photographers from TT and GP captures close-ups of a tuned Volvo V60 in action.

When the test dummy Urban shows up on the street of Astazero’s own Harlem, the car breaks automatically.

Volvo Trucks shows how easily a truck can tip over on a highway exit, without their new stabilization system.

Lyckad invigning av AstazeroEn dröm gick i uppfyllelse för svenska trafiksäkerhetsforskare när Astazero, världens mest avancerade testanläggning för aktiv säkerhet, invigdes den 21 augusti.
Nu kan Sverige inta en ledande position i utvecklingen av framtidens fordonsteknik.
Senast statssekreterare Håkan Ekengren besökte Hällered utanför Borås stod han på en klippa med skyddshjälm och såg hur grävmaskiner och bulldozers arbetade i vad som han då tyckte var vildmark. Bara 1,5 år senare är han tillbaka för att inviga Astazero, världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhetslösningar. Den har kostat en halv miljard att bygga och täcker en yta på två miljoner kvadratmeter.

”Vi har nått en milstolpe”
– Det är kanske svårt att föreställa sig den stora förändring automatiserade bilar kommer att innebära för trafik och säkerhet, men vad som är klart är att vi nu nått en milstolpe. Denna anläggning kommer att bidra till utvecklingen av bekvämare och säkrare trafik, den kommer att bidra till att miljontals liv räddas, sa Håkan Ekengren innan han klippte det blågula invigningsbandet.
Chalmers äger Astazero tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. I sitt tal tackade rektor Karin Markides (ovan) stat, näringsliv och akademi för det samarbete som gjort anläggningen möjlig på bara några få år.

Betonar Chalmers samverkan
Anna Dubois, professor och ledare för styrkeområde transport på Chalmers, ville också passa på att betona Chalmers samverkan med andra aktörer – något som stärkts sedan trafiksäkerhetscentrumet Safer etablerades hos Chalmers 2006 och som fått en extra boost av regeringens strategiska satsning på transportforskning sedan 2010.
– Detta har möjliggjort mobilisering av allt fler forskningsdiscipliner till området, som i sin tur har inneburit att utvecklingen accelererat, inte minst inom aktiv säkerhet, säger hon.

Sverige kan bli världsledande
Detsamma gäller forskningen kring självkörande bilar och automatiserade transportsystem. Astazero blir nu den extra krydda som gör att Sverige har chansen att bli världsledande i utvecklingen.
– Det behövs många kunskapsområden för att utveckla framtidens transportsystem. På Chalmers finns många av dessa och satsningarna på transportforskning och utbildning har stimulerat samarbeten mellan dem. Idag använder forskarna virtuell simulering och miniatyrfordonslabb och i nästa steg kan de nu bedriva tester och vidareutveckling i full skala på AstaZero, säger Anna Dubois och fortsätter:
– Det här ger också våra studenter ännu fler möjligheter att delta i forskningen. Forskningsnära utbildning i samverkan med industrin är helt centralt i våra utbildningar.

Hundratals deltog i invigningen
Under invigningens uppvisningar på Astazeros jättelika högshastighetsbana fick de flera hundra besökarna en uppfattning om hur långt utvecklingen av säkerhetslösningar kommit idag. Automatiska inbromsningsystem räddade livet på testdockebarnet ”Urban”, en bil som höll på att köra in i en annan vid ett ”filbyte” styrdes undan av ett automatisk blindspotsystem och ett elektroniskt stabiliseringssystem förhindrade att ett stort lastbilsekipage välte i en kurva. På videolänk fick publiken dessutom se hur en helt och hållet självstyrande bil tog en vända på områdets 5,7 kilometer långa landsvägsbana.

Text: Lasse Nicklason
Foto: Dick Gillberg

Läs mer om Astazero >>>
www.astazero.com

??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ???????????????????

Studentmottagning med glatt humör trots molnRegnet hängde i luften men det var med glatt humör som 2 300 nya studenter hälsades välkomna till Chalmers den 19 augusti.

– Jag tror att ni känner den inbjudande värmen och glömmer bort det där andra vädret, sa rektor Karin Markides i sitt tal från kårhusets glastunga.

Den stora mottagningsdagen är ett av Chalmers främsta kännemärken och sätter sin prägel på Göteborg under de fyra närmaste veckorna. Redan tidigt på morgonen samlades de nyantagna på Götaplatsen för diverse lustifikationer och utdelning av persedlar, som t-shirtar, Snobben-öron och Asterix-vingar.
Efter uppvärmning och repetition av sektionsramsor tågade de nya chalmeristerna under ordnade former bakom fanborgen upp till Teknologgården.

Personliga minnen
Där hälsades de officiellt välkomna av rektor Karin Markides, kårordförande Philip Radtke och Mottagningskommitténs ordförande Lea Jerre. De båda sistnämnda delade med sig av några personliga minnen från sin egen mottagningstid.
– För fyra år sen stod jag också här. Jag var väldigt målmedveten – jag visste exakt vad jag skulle göra: Jag skulle studera i tre år, bli byggnadsingenjör. Jag skulle ha ett schyst bygge, några ritningar under armen, åka ut till bygget i en schyst bil, peka på ritningarna, alla skulle vara glada, jag skulle sätta mig i bilen och käka Riesen, för det hade jag sett på tv, sa Philip Radtke.

Han fortsatte:
– Nu har det gått fyra år. Jag har ingen schyst bil, jag har inga ritningar, men däremot väldigt många glada människor runtomkring mig.
Och han pratade om vikten av att engagera sig i kåren och bygga upp ett kontaktnät av människor på olika utbildningar och sektioner.
– Våga prova på olika saker, det finns nånting för alla. Våga stanna upp och tänka till. Vägen ändras hela tiden. Det här är en tid som är en gång i livet, så ta tillfället i akt, sa Philip Radtke.
Dagen till ära ledde han till sist avtäckningen av en ny och blank skylt på kårhusets fasad. Med texten ”Chalmers kårhus”.

”Vadå chalmerist?”
Mottagningskommitténs ordförande Lea Jerre inledde med att se tillbaka på sin egen första dag:
– Chalmerist var ett ord som kändes lite overkligt för mig när jag stod där ni står i dag. ”Vadå chalmerist? Jag har ju precis kommit hit”, tänkte jag. Men så är det. Ni är alla nya chalmerister, sa hon.
Hon berättade sedan om vad som väntar under de kommande veckorna och rekommenderade de nya studenterna att ta vara på tiden.
– Min egen mottagning var helt fantastisk. Jag fick med mig många otroliga minnen, men det absolut bästa jag fick med mig var alla fantastiska vänner jag fick. Njut av tiden och ta in så många intryck du kan, men tänk på att det alltid är upp till dig själv vad du vill vara med på, sa Lea Jerre.

Hon framförde också en lugnande förhoppning om att det om fyra veckor inte längre kommer att kännas främmande att kalla sig chalmerist:
– Innebörden kommer förmodligen att variera från person till person. Det är precis så det ska vara. För mig betyder nämligen chalmerist att man kan vara precis hur man vill. Och det är det som mottagningen är till för att visa – att Chalmers är en plats för alla.

40 miljoner i extra kvalitetspeng
Karin Markides gratulerade studenterna till att ha valt det bästa universitetet, och passade på att lyfta fram några av de aktuella undersökningar där Chalmers placerat sig högt – som Sifos anseendemätning (Chalmers #1), International Student Barometer (#1 i Europa), Leidenrankningen om näringslivssamverkan (#3 i världen) och Universitetskanslersämbetets utvärdering (35 % av utbildningarna fick högsta betyg).
– Som bonus efter Universitetskanslersämbetets utvärdering fick Chalmers 40 miljoner kronor extra i kvalitetspeng. De pengarna är till er för att modernisera bland annat laboratorier och nätbaserat stöd, sa Markides och rev ner applåder och jubel.

Hon uppmanade också studenterna att ta kontakt med henne om de vill prata om saker de inte är nöjda med.
– Men det viktigaste är att du snabbt hittar din egen trivselfaktor, hur du ska lyckas med dina studier och några bra vänner som du ska ha hela livet. Så är det här, chalmerist är man för livet, sa Karin Markides.

Det regn som hängde i luften kom strax hällande ner. Men så länge chalmeristerna stod samlade på Teknologgården höll det uppe.
Naturligtvis.

Text: Michael Nystås
Foto: Johanna Olovsson, Oscar Eliasson, CFFC.se

Se fler av CFFC:s bilder från mottagningsdagen >>>
cffc.se/bilder/2014/forsta_dagen

Läs mer om mottagningen på Chalmers >>>
student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/nystudent/Sidor/Forsta_veckan.aspx

FAKTA
2 648 nya studenter är antagna till Chalmers grundutbildningar höstterminen 2014. Alla utbildningsplatser är fyllda, och de mest sökta programmen är arkitektur och teknik, arkitektutbildningen, teknisk design, industriell ekonomi och tekniskt basår.

Antalet förstahandssökande till Chalmers grundutbildningar var i år 6 030, en minskning på knappt 6 % från föregående år.

Den 1 september har de internationella studenterna sitt upprop och då väntas ytterligare drygt 1 000 studenter skriva in sig för studier på något av Chalmers masterprogram. Det exakta antalet internationella studenter är klart först efter uppropet, men årets preliminära antagningssiffror till masterprogrammen visar en ökning på 52 % bland de betalande internationella studenterna.

Faktasammanställning: Carolina Eek Jaworski
terminsstart_140819b

terminsstart_140819c

Markides kan bli rektor i LundChalmers nuvarande rektor Karin Markides kan bli ny rektor för Lunds universitet.

Hon är en av fyra slutkandidater som nu ska presenteras för universitetskollegiet.
Så sent som i juni meddelade Markides att hon avgår som rektor för Chalmers nästa sommar.
– Jag har haft glädjen att få leda Chalmers under åtta år, och det har varit en fantastisk tid. I min roll som rektor har jag själv gång på gång upplevt den stora respekt som Chalmers åtnjuter, som lärosäte med djup och bredd väl integrerat i samhällets utveckling. Och jag har ytterligare ett inspirerande år fullt med utmaningar framför mig, sa hon i samband med beskedet.

När Lunds universitets rektor Per Eriksson slutar seglar nu Karin Markides namn upp som en av fyra slutkandidater som vaskats fram under ledning av universitetets styrelseordförande Margot Wallström.
Det var en enig beredningsgrupp som den 18 juni föreslog Markides som en av de fyra. Övriga kandidater är prorektor Eva Wiberg, professor i italienska och Per Erikssons ställföreträdare, professor Pär Omling, tidigare generaldirektör för Vetenskapsrådet, rektors strategiska rådgivare, samt professor Torbjörn von Schantz, prorektor och rektors ställföreträdare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Per Eriksson avgår vid årsskiftet. Hans efterträdare ska vara utsedd senast den 19 september.

Foto: Oscar Mattsson

Läs mer om rektorsvalet i Lund >>>
www.sydsvenskan.se/lund/de-ska-presenteras-infor-rektorsvalet

Läs också >>>
Karin Markides lämnar Chalmers 2015
chalmeristbloggen.wordpress.com/2014/06/19/karin-markides-lamnar-chalmers-2015

Sommarnumret av Chalmers magasin ute nuLagom till midsommar landar årets andra nummer av Chalmers magasin på hallgolvsmattan hos närmare 40 000 läsare över hela världen.
Här skriver chefredaktören Ann-Christine Nordin själv om delar av innehållet i nya Chalmers magasin:
När magasinets läsare hör av sig om vem de helst vill läsa om under 2014, nämner flera Gro Harlem Brundtland. Nu är hon med! Och ger sin syn på hur hon tycker definitionen ”Hållbar utveckling”, som via Brundtlandrapporten etablerades globalt 1987, står sig nu.
Olle Häggström är forskaren som tar sig an tredje uppgiften på ett alldeles eget sätt, bland annat genom sin blogg.
Direkt efter midsommar går startskottet för Graphene Week på Chalmers. I det här numret berättar vi om grafenutställningen på Universeum och om hur supermaterialet kan komma att användas av läkemedelsindustrin.

Du kan naturligtvis ta del av hela tidningen online >>>
http://chalmeriana.lib.chalmers.se/chalmersmagasin/cm14_2

Läs tidigare nummer av Chalmers magasin >>>
chalmeriana.lib.chalmers.se/cm.html