Kategori: Karriär

Almost there!


A few weeks ago I made a post about my first interview in Swedish. The number of international students interested in Chalmers has been on the rise of late so therefore my expereince, I feel, can help find answer to the two most common questions among the international community at Chalmers; is it possible to work here after studies and can one learn enough Swedish in two years to do so? I would therefore continue to the second half of my story.

I got called for a second interview at Traifkverket Stockholm office. I reached there a night before, since I needed to be at their office at eigth in the morning. The day was divided into three sessions; two written tests, a presenation about ”An event that changed my life” and an interview. The day kicked off with a small presentation by Trafikverket about the recruitment process and the prospects of working with them. We were 15 students in total, and were split into two groups.

 

Trafikverket office in Stockholm

Trafikverket office in Stockholm

The first test was a rather simple personality test where you were supposed to rank eigth things-in descending order-that can describe you as a person. But each thing should be described in no more than a couple of words Then eigth things that other people think are your personality traits. It was a rather fruitful excercise which drives you in a mode of self analysis, like you would have never experienced before. It is tough to evaluate yourself and come up with adequate words to describe your own personality. This test was followed by a logical test. Now, this is where things got tough for me; the Swedish language in that test was very advanced for me and I felt so disappointed sitting there. I remember saying to myself ” I took a seven hour bus ride for this disastrous test, I am not going to make it !!!”. Well, I did not have much of a choice so I tried my best and answered as much as I could. There were 5 different texts, and after each text there were questions,  which were supposed to test your analytical and logical thinking pattern.

Then came the presentation. Perhaps the most inspisring part of the day was when each candidate was given a small tutorial about how can they make the presentation more impactful and personal. I found that very useful and many tips would stick with me for life. The four minute presentation went smooth, I felt I was in a good flow of speaking Swedish. The flow just carried on and I managed the post-presentation question answer session pretty well I tought. The questions were related to my personal life, and my goals for the future.

The last part of the day was another interview, where your performance from all the different tests you had done during the recruitment process were discussed. There were five 5 tests in total, and no surprise I scored terrible in the last one. But, this is where I tought I was treated fairly and I felt I was competing on a level playing field; the person doing the interview skipped this test in my evaluation, since he felt that it was not designed as a language test so it dose not reflect my competence in Swedish language and is thus to no avail. This was a confidence booster for me. I was very tired by then and was not as energetic as I was in the first interview. But I think I managed to express my ideas. The questions were again related to personal life, but were meant to dig in deeper into how I am as a person. Surprsingly, I was asked what the strengths and weaknesses of my dad were! Totally caught me off guard there, I did actually laughed for a moment and continued to answer!

Now, I await a final repsonse from Trafikverket. Wether I make the cut or not is not the most important aspect at this point. I think the experience has been very exciting and something that would help me evolve as a person and hopefully contribute in handling interviews successfully in the future! Lets hope for the best! Sorry, but I was so nervous I forgot to take pictures so there are not any in this post! 🙂

Supertalang, innovationsexpert och nu prefekt


Hon utsågs av Veckans affärer till en av Sveriges största supertalanger 2012, har mångårig erfarenhet inom akademin och ett nära samarbete med näringslivet där hon hjälper storföretag att utveckla innovationsförmåga. I somras blev hon biträdande professor med inriktning på innovation management och nu axlar hon rollen som prefekt för Teknikens ekonomi och organisation, en av Chalmers institutioner. Möt den glada och positiva ”doern” Maria Elmquist som under 2015 kommer att satsa fullt ut på strategiarbete.

Maria Elmqvist, CBI/Innovationsteknik

Hur var känslan när du fick beskedet att du blir prefekt?
– Jag blev jätteglad! Det är ett oerhört förtroende att få.

Vad lockade dig till att söka tjänsten?
– Jag blev nominerad och uppmanad att söka av flera kollegor på institutionen som jag har djupt förtroende för. Funderingarna gick mycket fram och tillbaka innan jag till slut lämnade in en ansökan. Jag har stor respekt för uppdraget men jag har egenskaper som jag tror kan bidra till arbetet med att utveckla vår institution. Jag vet att jag också kommer att lära mig mycket och jag gillar att utvecklas och drivs av att ta mig an nya utmaningar.

Vad ser du allra mest fram emot?
– Att få bidra till institutionens utveckling och att få lära känna många nya personer. Jag tycker också det ska bli roligt att driva det strategiska arbetet och ser fram emot att diskutera våra utmaningar med nya kontakter i näringslivet och i akademin.

Och vad tror du blir den största utmaningen?
– Min största utmaning är alltid att få tiden att räcka till! Som tvåbarnsmamma är jag rädd om min tid så jag måste bli ännu bättre på att fokusera och prioritera, speciellt eftersom min ambition är att fortsätta forska parallellt. Jag är involverad i två spännande projekt som jag inte vill släppa!

Hur är du som ledare?
– Jag är rak och säger vad jag tycker, men också lyssnande och empatisk.

Har du redan nu identifierat några viktiga satsningsområden?
– Nej, det är ett arbete vi behöver göra tillsammans på institutionen, även om jag såklart har några tidiga tankar. Vår största satsning under 2015 blir att arbeta mer uttalat med att utveckla en strategisk riktning för institutionen som helhet.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag studerade industriell ekonomi här på Chalmers med start 1995. När studierna var klara spenderade jag en kort tid på ett startup-bolag innan jag återvände som doktorand. Jag disputerade 2007 och gjorde sedan en post doc på Ecole de Mines i Paris. Sedan fick jag Wallanderstipendium för min avhandling och fick möjlighet att fortsätta forska på Chalmers. Våren 2010 blev jag docent och i somras befordrades jag till biträdande professor med inriktning på innovation management. Min forskning fokuserar främst på att förstå hur stora etablerade företag kan arbeta för att möjliggöra innovation, bland annat är jag intresserad av hur man kan använda kunskap från designområdet i traditionella industrier.

Visste du tidigt att det var en akademisk karriär som gällde?
– Jag trodde alltid att jag skulle arbeta på ett större internationellt företag men allt eftersom jag fått nya roller inom akademin har jag upptäckt att jag har ett av de bästa jobb som finns. Jag har ännu inte träffat på någon i industrin som verkar ha ett mer utvecklande jobb än det jag har! Kanske beror det på att min forskning alltid varit väldigt industrinära och att jag har fått arbeta med strategiska frågor inom organisationer och i ledningsgrupper på många stora företag. Jag har haft förmånen att vara involverad i flera forskningsprojekt med många olika kollegor, vilket har lett till oerhört spännande forskning, i alla fall i mina ögon.

Hur inledde du din första arbetsdag som prefekt?
– Jag påbörjade tjänsten den 1 januari men tjuvstartade lite innan jul genom att prata en hel del med min företrädare Per Svensson. Det är mycket som ska överlämnas och mycket att sätta sig in i. Men steg ett var nog ändå att utse viceprefekter och prata med alla avdelningschefer. Det jag lagt mest tankekraft på nu i början är hur vi praktiskt kan bedriva strategiarbetet under 2015.

Beskriv dig själv med tre ord!
– Glad, positiv, doer!

Maria Elmquist

Foto: Jan Olof Yxell

Erik Wallnér: Om att åka på utbyte och lära sig saker om Sverige


Erik Wallnér, chalmerist och tidigare ordförande i Chalmers Students for Sustainability (CSS), prövade under 2014 sina vingar genom ett årslångt utbyte inom det så kallade worldwide-programmet.
Erik skriver i dag exklusivt för Chalmeristbloggen om sina erfarenheter.
Häng med!

Montreal var destinationen och när jag väl kom hem så hade jag lärt känna en ny kultur, fått med mig ett språk på köpet och utökat min förståelse av Sverige som ingenjörsland. Idel bra erfarenheter skulle det visa sig. Montreal; hjärtat i franskspråkiga Kanada, Nordamerikas största studentstad, en mångkulturell smältdegel, hockey-galet, kulturvagga, Xavier Dolans och Arcade Fires hemort, osv. Jag kom dit en tropisk, gräsdoftande och rytmiskt pulserande sensommardag, med ett år på franskspråkigt universitet i åtagande. Efter tre år på Chalmers ville jag ha en färsk utmaning, lära känna en ny kultur och se Sverige utifrån.

 

Levde upp från dag ett
Montreal levde upp från dag ett och dygnets alla timmar – bio, konserter, utställningar, skidspår i centrum, underbara caféer (espresso ska smaka surt, kom ihåg var ni läste det först!), restauranger med billig mat från hela världen, franska croissant-fik, anlagda sjöar – som på vintern blev skridskobanor – och fantastiska säsongsvariationer. Höstens makalösa färgprakt gav en visuell förståelse för varför de placerat ett lönnlöv på sin flagga.

”Tävlingsmomenten lyste med sin närvaro”
Skolan, skulle det visa säg, var klassiskt nordamerikansk. Läxinlämningar varje vecka, rediga projektarbeten och i snitt ett par tentor i varje kurs gjorde terminen hektisk men lärorik. Allt betygsattes och tävlingsmomenten lyste med sin närvaro. Franska var som sagt lingua franca, och språkhegemonin förstärktes av det faktum att i princip alla utbytesstudenter antingen var fransoser eller franskspråkiga nord- och västafrikaner. I början klarade jag mig på knaggliga artighetsfraser, en hel del engelska (lärarna var okej med det), och framförallt, utbytesstudentens husgud Google Translate. När jag anlände kunde jag i stort sett introducera mig och namedroppa diverse djur på franska.

Chalmers hyllades som föregångare
På Chalmers hade jag tidigare under hösten påbörjat en masterutbildning i Hållbara energisystem. En bit in i terminen, när jag fått en känsla för de kurser jag valt, så började saker utkristalliseras. I en kurs om livscykelanalys hyllades Chalmers explicit som en föregångare (och jag blev varmt rekommenderad en lärobok skriven här). I en kurs om geotermisk energi blev det komiskt efter att läraren för n:te gången citerat en svensk forskare – och i en kurs om energisystemmodellering använde vi bara mjukvara framtagen på svenska universitet. Vidare togs svensk sophantering upp som ett positivt exempel som Quebec bör efterfölja (man kan ha invändningar, förstås) och fjärrvärme à svenskt vis citerades som ett effektivt sätt att gemensamt värma hus och städer. När man sen klev av tunnelbanan på väg hem från skolan kunde man reflektera över och minnas det subtilt vackra i nedgrävda elledningar.

Ovärderlig erfarenhet
Trots att jag mest ägnade våren åt att hälla romaner i bröstet, skida upp och ner för Mont Royal och åka på diverse helgresor till New York, Toronto och Boston, så hade jag fått en ovärderlig erfarenhet. Förutom att ha lärt mig studera i en ny kultur, börjat kunna ta mig fram på franska och gått igenom det karaktärsstärkande i att sitta trevande och stum längst bak i klassrummet – så hade jag även fått ovärderlig input gällande vad som gör svensk ingenjörskonst speciell och inspirerande.

Sverige är fantastiskt när det gäller gemensamma infrastrukturlösningar.
Den lyckliga korsningen mellan progressiv lagstiftning, framsynta företag och en välutbildad population har lett till en socio-teknisk kontext där vi tänker annorlunda än på många andra ställen kring teknik och vad man bör använda den till. I Quebec kändes det nästan obscent när jag hörde om hur i princip allt skräp deponeras; om hur hus mestadels värms upp av enskilda olje- eller gaspannor i källaren eller via direktverkande el; om hur industrier lät spillvärme spridas med vinden eller när jag insåg att de flesta hushåll extraisolerade sina fönster med plastfolie vintertid.

Mycket att lära av varandra
Jag är övertygad om att vi har mycket att lära oss av andra, men vi bör heller inte glömma att vi står ut när det gäller smart, modernt, och möjligtvis även ett embryo till miljövänligt, samhällsbyggande. Mitt utbytesår (nåväl, och en del förhandskunskap) har styrkt min övertygelse om att vi är sällsynt kapabla att både identifiera och sedan genomföra gemensamma tekniska projekt. Trots ringa 9.5 miljoner människor så finns det både egenvärde och en enorm symbolisk betydelse i det vi gör.

Sammanfattningsvis så hoppas jag att vi fortsätter att tänka på vad faktiskt teknik är – konsten att använda naturens lagar och förvandla dem till produkter som är nyttiga för människor och de ekologiska system som de verkar inom. Jag hoppas att Sverige kan fortsätta staka ut vägen mot ett mer hållbart samhälle, där resurser används effektivare och fördelas bättre; att svensk industri fortsätter att visa att produktion kan ske än mer energieffektivt och med minimala utsläpp; och att vi fortsätter att uppfinna och även testar nya sätt att transporteras, bo och konsumera.

För denna insikt har jag att tacka ett ögonöppnande utbytesår i Montreal.

Text och foto: Erik Wallnér

Foto på Erik Wallnér: Jan-Olof Yxell

Bildtexter, uppifrån och ner:
Erik Wallnér.
Mannen som planterade träd i den botaniska trädgården i Montreal.
Betong och quebekisk miljöaktivism.
En pärla till park i Le Plateau.
Häng i hipsteriga Mile-End.
Klassisk Montreal-mural med självständighets-kämpen René Lévasque nere till höger.

Ladda ner Eriks fullständiga reserapport [pdf, 21 mb] >>>

Läs en längre intervju med Erik Wallnér >>>
http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Erik-brinner-for-en-battre-varld.aspx

Välbesökt ceremoni för nyutexaminerade chalmerister


Våga chansa, vidareutvecklas och ta till vara på nätverk och kontakter. Det var några av råden till höstens nyutexaminerade chalmerister. De 194 examinanderna firades tillsammans med släkt och vänner i ett pyntat kårhus, lördag 22 november. Den välbesökta examensceremonin är en uppskattad tradition där Chalmers firar alla studenter som är klara med sina studier och på väg ut i arbetslivet.

Examensceremoni studenter

Rektor Karin Markides hälsade välkommen och uppmanade de blivande alumnerna att våga fortsätta vidareutveckla sin kunskap livet igenom.

– Idag får du examensbevis för en förmåga som du nu behärskar. Du kan söka, förstå, anlysera, kommunicera och inte minst använda kunskap för att lösa problem och ta till vara på nya möjligheter.

– Kontakterna med människor som ni upplevt under studietiden är det första steget mot ert professionella nätverk. De av er som vårdar och utvecklar de här nätverken väl kommer själva att se vilken glädje och nytta det kommer att ge just dig.

Examenesceremoni KM

Pedagogiska priset
Fyra av Chalmers mest uppskattade lärare uppmärksammades också under ceremonin. Årets vinnare av Chalmers pedagogiska pris Peter Almström, Cecilia Berlin, Marcus Holgersson och Olaf Landsiedel premierades för sin förmåga att inspirera studenter till aktivt lärande.  Förutom ära och diplom får även deras institutioner en summa om 30 000 kronor som tack för de pedagogiska insatserna.

Högtidlig diplomutdelning
Med hjälp av traditionsenliga fanfarer för varje examen och program delade programansvariga, vice rektor Maria Knutson Wedel och Karin Markides ut diplomet till alla examinander. I handen fick de bevis på att de genomfört något stort och nu är väl rustade för framtida utmaningar.

Examensceremoni AH

Håll utkik efter ”rocket ships”
Livet är för kort för tråkiga jobb, och det finns inget bättre tillfälle än nu att våga chansa. Alexander Hars, grundare av Let’s Deal och ceremonins alumni-talare, funderade på vad han själv hade velat höra när han tog examen från Chalmers år 2001.

Som nyutexaminerad Chalmerist kände han sig ”redo att ta sig an världen och mitt första jobb”. Men efter bara några månader insåg Alexander att jobbet inte var rätt. Han sade upp sig och startade sitt första företag. Nu vill han inspirera andra att våga ta chansen.

– För det första; livet är för kort för tråkiga jobb. Ditt jobb tar upp en stor del av ditt liv så du måste göra något som du är passionerad för och som du älskar. Det finns inget bättre tillfälle i livet än nu att ta en risk. De flesta av er har ännu inte en familj att försörja, dyra vanor, eller äger hus och bil.

– Mitt sista råd, och troligtvis det viktigaste, är att oavsett om du bestämmer dig för att starta företag eller inte, leta efter ”rocket ships”. När företag växer snabbt finns det mer saker att göra än människor att göra dem. Din karriär kommer på sätt och vis att sköta sig själv. Om du blir erbjuden en plats på en rymdraket fråga inte vilken plats – hoppa bara på.

Examensceremonin hölls första gången 1991 och firas varje läsår, på våren och hösten. De examina som Chalmers olika utbildningar leder till är: teknologie kandidat, teknologie master, högskoleingenjör, civilingenjör, arkitekt och sjöbefäl.

Text: Linda Genborg
Foto: Chalmers Film- & Fotocommitté (CFFC)

Prisade lärare gör studenten till en aktiv spelare
Gå med i Chalmers nätverk

De fick diplom >>> 
Adam Arvidsson, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
Adrian Gunnarsson, Civilingenjör, Kemiteknik (Civiling.)
Agnes Ramle Civilingenjör, Teknisk matematik
Albin Sunesson, Teknologie kandidat, Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggsektorn
Alexander Altby, Civilingenjör, Datateknik (Högskoleing.)
Alexander Hallner, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Alexandra Peric, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Alfred Nilsson, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
Anders Göransson, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Anders Vikman, Högskoleingenjör, Mekatronik (Högskoleing.)
Andreas Börjesson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Andreas Carlsson, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Andreas Svensson, Högskoleingenjör, Mekatronik (Högskoleing.)
Anna Engström, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Anna Furberg, Civilingenjör, Kemiteknik med fysik (Civiling.)
Anna Hedegärd, Civilingenjör , Bioteknik (Civiling.)
Anna Ittner, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Anna Lindecrantz, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Anna Segerberg, Högskoleingenjör, Design (Högskoleing.)
Anna-Maria Dénes, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Annie Hallman, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Anny Ida Paulina Olsson, Civilingenjör, Teknisk design (Civiling.)
Antti Stålnacke, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Arash Rouhani, Civilingenjör, Datateknik (Högskoleing.)
Axel Brown, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Axel Persson, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Axelia Hansson, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Carl Sjölund, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Caroline Janson, Civilingenjör, Kemiteknik (Civiling.)
Cecilia Janson,  Civilingenjör, Kemiteknik (Civiling.)
Cecilia Vidlund, Civilingenjör,  Elektroteknik (Civiling. )
Christian Bremer, Civilingenjör, Teknisk design (Civiling.)
Christian Hillman, Högskoleingenjör, Byggteknik (Högskoleing. )
Christian Larsson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Christoffer Fougstedt, Civilingenjör, Elektroteknik (Civiling. )
Christoffer Sundström, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Christopher Pavlic, Civilingenjör, Informationsteknik (Civiling.)
Damiano Ognissanti, Teknologie master, Computer Science
Daniel Kristensson, Teknologie master, Materials Engineering
Daniel Skog Lidander, Civilingenjör, Elektroteknik (Civiling. )
Daniel Åsljung , Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
David Andersson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Davor Pejic, Högskoleingenjör, Ekonomi och produktionsteknik (Högskoleing.)
Edoardo Trabaldo, Teknologie master, Nanotechnology
Effat Mizbanlighvan, Teknologie master, Software engineering
Emelie Dymling, Civilingenjör , Teknisk design (Civiling.)
Emelie Lindahl Wesén, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Emil Sandeman, Civilingenjör , Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Emma Johansson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Emma Zetterholm, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Emmy Stenqvist Karlsson, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Erik Andersson, Civilingenjör, Kemiteknik med fysik (Civiling.)
Erik Blomberg, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
Erik Eidmar, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Erik Jönsson, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Erik Ohlson, Civilingenjör, Elektroteknik (Civiling. )
Erik Ohlson, Civilingenjör, Teknisk design (Civiling.)
Evelina le Comte, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Fabian Fogelberg, Civilingenjör, Elektroteknik (Civiling. )
Fredrik Brosser, Civilingenjör, Datateknik (Civiling.)
Fredrik Espegren, Civilingenjör, Kemiteknik med fysik (Civiling.)
Fredrik Henningsen, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Fredrik Nordlander, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Fredrik Ramström, Civilingenjör, Informationsteknik (Civiling.)
Frida Henrysson, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Frida Holmquist, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Gunilla Bergenheim, Högskoleingenjör, Mekatronik (Högskoleing.)
Gustav Eriksson, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Hamza Zaheer , Teknologie master, Software Engineering
Hanna Pettersson, Högskoleingenjör, Design (Högskoleing.)
Hanna Ålgårdh, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Hannes Gustafsson, Teknologie kandidat, Informationsteknik
Hans Iverlund,  Teknologie master, Industrial Design Engineering
Heléne Jarlsson, Högskoleingenjör, Maskinteknik (Högskoleing. )
Henrik Palmgren, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Ida Wernström, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Isak Wahnström, Civilingenjör, Teknisk design (Civiling.)
Jakob Steinwall, Civilingenjör , Maskinteknik (Civiling. )
Jenny Jeppsson, Teknologie master, Sustainable Energy Systems
Jessica Olinsson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Jimmy Björkman, Civilingenjör, Elektroteknik (Civiling. )
Joakim Andersson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Joakim Hedström, Civilingenjör, Kemiteknik (Civiling.)
Joakim Jansson, Civilingenjör , Teknisk fysik (Civiling.)
Joel Andersson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Joel Laestadius, Civilingenjör, Teknisk design (Civiling.)
Johan Arvidson, Civilingenjör, Teknisk fysik
Johan Friberg, Civilingenjör, Elektroteknik (Civiling. )
Johan Gustafsson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Johan Hultman, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Johan Löfgren, Civilingenjör, Automation och mekatronik (Civiling. )
Johan Sandström, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Johan Robert Berg, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Johanna Ternström, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
Johannes Laurell Håkansson, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
John Renulf, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Jon Wingborg, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Jonas Attertun, Teknologie master, Systems, Control and Mechatronics
Jonas Kilsmark , Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Jonas Larsson, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Jonas Sjöholm, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Jonatan Hedin, Teknologie master, Management and Economics of Innovation
Jonathan Daugaard, Civilingenjör, Informationsteknik (Civiling.)
Jonathan Rydberg, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Jonathan Wickman, Teknologie master, International Project Management
Joshua Michael Qvist Safonovs, Civilingenjör, Automation och mekatronik (Civiling. )
Julia Matwinska, Teknologie master, Design and Construction Project Management
Junko Johansson, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Karin Källström, Högskoleingenjör, Kemiteknik (Högskoleing. )
Karl Gustavsson, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
Karolina Hagegård, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Kim Pham, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Krister Blom, Sjöingenjör, Sjöutbildningar
Lai Jee Lim, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Laila Olsson, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Lilly Ma, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Linda Institoris, Högskoleingenjör, Elektroteknik (Högskoleing.)
Linn M. Skagerlind, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Linnéa Hemdal, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Linnéa Johansson, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Lisa Regina Maria Toller, Civilingenjör, Kemiteknik med fysik (Civiling.)
Lovisa Pettersson, Högskoleingenjör, Kemiteknik (Högskoleing. )
Magnus Dannerstedt, Högskoleingenjör, Datateknik (Högskoleing.)
Magnus Flink, Civilingenjör, Teknisk design (Civiling.)
Malin Björk, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Marcus Andersson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Marcus Gustafsson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Marcus Johansson, Civilingenjör, Informationsteknik (Civiling.)
Maria Ludvigsson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Maria Nilsson, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Maria Steinmetz, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Marika Källman, Civilingenjör , Industriell ekonomi (Civiling.)
Mathias Pettersson, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Max Lönn, Teknologie master, Supply chain management
Md. Ahasan Habib, Teknologie master, Computer Science and Engineering
Micaela Nilsson, Teknologie master, Industrial Design Engineer
Michail Mavromatis, Teknologie master, Design and Construction Project Management
Mikael Ahlstedt, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Mohamed Fathy Sharaf, Teknologie Master, Elektroteknik/Electric Power Engineering
Muhammad Ahmer, Teknologie master, Systems, Control and Mechatronics
Niclas Johansson, Teknologie master, Design and Construction Project Management
Nigul Ilves, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
Niklas Jonsson, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Niklas Lindblad, Civilingenjör, Informationsteknik (Civiling.)
Niklas Ohlsson , Teknologie master, Systems, Control and Mechatronics
Niklas Ulvinge, Civilingenjör, Datateknik (Civiling.)
Noor Musa, Civilingenjör, Elektroteknik (Civiling. )
Ola Brown, Civilingenjör, Maskinteknik (Högskoleing. )
Ola Vingren, Högskoleingenjör, Mekatronik (Högskoleing.)
Olle Svensson, Högskoleingenjör, Datateknik (Högskoleing.)
Oscar Carlsson, Civilingenjör, Datateknik (Civiling.)
Oskar Danielsson, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
Paula Lloveras, Arkitekt, Arkitektur
Paulina, Wallentin Andersson, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Petrus Sigvardsson, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Raja Muhammad Shamayel Ullah, Teknologie master, Networks and Distributed Systems
Rasmus Hofwimmer, Civilingenjör, Elektroteknik (Civiling. )
Rasmus Jonsson, Civilingenjör, Kemiteknik (Civiling.)
Rikard Edland, Civilingenjör, Kemiteknik med fysik (Civiling.)
Rikard Lundmark, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
Rita Berggren, Civilingenjör, Industriell ekonomi (Civiling.)
Robin Andrén,  Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Robin Törnquist, Högskoleingenjör, Datateknik (Högskoleing.)
Saara Franzelius, Arkitekt, Arkitektur
Samuel Lunde, Civilingenjör, Teknisk design (Civiling.)
Sandra Schleeh, Högskoleingenjör, Byggteknik (Högskoleing. )
Sara Asmoarp, Högskoleingenjör, Design (Högskoleing.)
Sara Berlin, Civilingenjör, Kemiteknik med fysik (Civiling.)
Sebastian Marklund, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Simon Andersson, Teknologie magister, Communication engineering
Simon de Fine Licht, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
Simon Lindberg, Civilingenjör, Kemiteknik med fysik (Civiling.)
Simon Lindqvist, Civilingenjör, Kemiteknik (Civiling.)
Sofia Holmberg, Högskoleingenjör, Kemiteknik (Högskoleing. )
Sofia Larsson, Civilingenjör, Informationsteknik (Civiling.)
Sofia Sideri, Teknologie master, Structural Engineering and Building Technology
Sofia Wagnborg, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Sofie Tressing, Högskoleingenjör, Mekatronik (Högskoleing.)
Sofie Weidenlöv, Civilingenjör, Automation och mekatronik (Civiling. )
Stefan Hoffsten, Sjöingenjör,  Sjöutbildningar
Stephanie Bergqvist, Civilingenjör, Maskinteknik (Civiling. )
Suheib Aboamir, Teknologie master, Design for sustainable development
Sukhdeep Singh, Civilingenjör, Bioteknik (Civiling.)
Tatjana Karpenja, Teknologie master, Environmentally Sustainable Process Technologies
Therese Örnmark, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Tina Roth, Teknologie master, Sound and Vibration
Tobias Dannerstedt, Civilingenjör, Teknisk fysik (Civiling.)
Tobias Jungbark, Civilingenjör, Maskinteknik (Högskoleing. )
Tobias Stellert, Sjöingenjör, Sjöutbildningar
Tomas Ohlson, Civilingenjör, Datateknik (Civiling.)
Tove Karlsson, Civilingenjör, Kemiteknik (Civiling.)
Victoria Liljedahl, Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad (Civiling.)
Zixin Zhang, Teknologie master, Communication Engineering

Wavetube vann EU:s största tävling för klimatsmarta affärsidéer


Nyligen avgjordes finalen av den europeiska affärsidétävlingen Clean Launchpad där hela 400 företag deltog. Vinnande ur striden gick vågkraftsföretaget Wavetube som startats på Chalmers entreprenörskola. Grundaren Sara West och hennes kollega Alexander Torstenfelt får nu 10 000 euro och varsin plats på Climate-KIC Accelerator, världens första affärsskola för cleantech-företagare. Wavetubes lösning för utvinning av el ur havsvågor ska nu drivas mot fullskalig kommersialisering. Det handlar om att hela tiden ifrågasätta och prova, något Sara West lärde sig under studietiden.

Congreso en Valencia de Climate Kic. final  de CleanLaunchpad.

Grattis till vinsten! Hur känns det?
– Det känns fantastiskt roligt och givande! Det är ett stort framsteg för oss att exponeras i en miljö som samlar många intressenter inom klimatområdet och där inte bara Wavetube kan uppmärksammas utan vågkraft i allmänhet. Energi- och miljöteknik är rätt i tiden, så vi är väldigt glada att få vara med i början på denna resa.

Hur gick tävlingen till?
– Efter att ha gått vidare i den första deltävlingen följde ett intensivt tävlande bestående av två heldagar med workshops där vi arbetade mycket med affärscaset av vår lösning. Vårt resultat i Sverigefinalen, som ägde rum i Göteborg, gjorde att vi fick representera Sverige i europafinalen i Spanien. Av samtliga 400 idéer som presenterades i Valencia lyckades Wavetube knipa förstaplatsen!

Berätta om er framgångsrika affärsidé!
– Vi utvecklar en lösning som producerar förnybar el ur havsvågor. Den ska vara så enkel, robust och tillförlitlig som möjligt för att kunna motstå de krafter som uppstår ute till havs. Systemet består av en sluten kapsel där komponenter är skyddade från saltvattnet. Inuti finns tre ihopkopplade tuber och mellan dem flyttas en vattenmassa som driver turbiner i det mittersta magasinet. Det kan liknas med vattenkraft tillämpad på havsytan.

Hur föddes idén?
– Wavetube uppstod som ett innovationsprojekt vid Chalmers entreprenörskola i samarbete med företagsinkubatorn Encubator. Jag fick möjlighet att arbeta med Wavetube under mitt sista år som student och valde att fortsätta med det efter examen.

Varför tror du att juryn föll för just er lösning?
– Vågkraft har i dagsläget inte kommit lika långt i utvecklingen som sol- och vindkraft. Många lösningar har misslyckats visa på funktionalitet och överlevnad när de placerats till havs. Jag tror att vår lösning skiljer sig just för att den är specifikt designad för att kunna klara tuffa miljöer och även minskar kostnader för underhåll och service, vilket i slutändan reducerar energipriset per kWh. Lyckas vi genomföra alla steg kommer detta att få stor genomslagskraft.

Ni vann 10 000 euro för att gå vidare med affärsidén, vad händer härnäst?
– För varje utvecklingssteg vi tar reducerar vi både tekniska och kommersiella risker. Vårt närmsta steg är att utföra omfattande tester i en vågtankbassäng i Belfast på Nordirland. Detta blir det slutliga steget innan vi går från labbmiljö till riktiga tester ute till havs. Det är ett stort och resurskrävande steg där vi kommer att samarbeta med en industripartner för att förverkliga kommande steg mot en fullskalig vågkraftspark. I dagsläget finansieras vi av VINNOVA och nu även av Climate-KIC Accelerator som är världens första affärsskola för cleantech-företagare. Genom vinsten fick jag och min kollega Alexander Torstenfeldt varsin plats där.

Vilka är dina förväntningar på Climate-KIC Accelerator?
– Vi vill främst få hjälp med att förfina affärsmodellen och erbjudandet till våra kunder. Parallellt kommer vi att fortsätta demonstrera och utveckla tekniken. Genom Climate-KIC Accelerator får vi tillgång till ett brett kompetensnätverk, individuell affärscoachning och kontakt med potentiella partners och kunder. Det är en unik möjlighet för oss att exponeras globalt och skaffa den erfarenhet vi behöver för att nå ut till marknaden, förhoppningsvis snabbare än våra konkurrenter.

Vad var det bästa med utbildningen på Chalmers entreprenörskola?
– Att ständigt utsättas för utmaningar som låg utanför ens bekvämlighetzon. Det man teoretiskt lärde sig fick man direkt tillämpa i projektet man arbetade med. Wavetube har än idag nära samarbete med Chalmers och med andra startup-företag som arbetats fram där.

Kom något från studietiden till nytta i tävlingen?
– Att våga. Att våga prova och lita på sig själv. Ingen kan det här så bra som du själv. Och att ständigt ifrågasätta och kommunicera med andra. Att ha roligt helt enkelt!

Wavetube

Text: Caroline Örmgård
Bild: Creative Commons/Bo Norrman

Pristagare stärker Chalmers attraktionskraftLi Wei får Chalmersstiftelsens pris 2014 för sina utmärkta studieresultat och för sitt arbete med att stärka Chalmers attraktionskraft, som Avancez-stipendiat.

– Jag är glad över att kunna hjälpa till att sprida Chalmers goda rykte bland internationella studenter, inte minst i Kina där Chalmers är ganska okänt, sa Li Wei när priset delades ut i Chalmers kårhus den 27 september.
Under prisutdelningen avslutades också de internationella studenternas fem veckor långa mottagningsperiod. I år har cirka 900 internationella studenter kommit hit för att stanna mellan en termin och upp till två år.

Bra balans mellan teori och praktik
Under sina två år på Chalmers masterprogram Wireless, Photonics and Space Engineering, lyfte Li Wei fram Chalmers fördelar i olika sammanhang, bland annat i en film om masterprogrammet och i olika tidningsintervjuer.
– I Kina består studierna mest av teoretisk klassrumsundervisning. Därför uppskattar jag blandningen av teoretiska moment och praktiska projekt på Chalmers. En annan fördel är den avslappnade och jämställda relationen mellan lärare och studenter, där man som student kan diskutera och ifrågasätta en professors argumenterande, säger Li Wei, som nu arbetar på Silicon Labs, ett amerikanskt bolag i Oslo.

Verksamhet för internationella studenter
Li Wei får ett personligt pris på 25 000 kronor och 100 000 kronor för att stötta en chalmersverksamhet som riktar sig till internationella studenter. Hälften ska satsas i en internationell fond där chalmersstudenter kan söka pengar för att dela med sig av traditioner från sina hemländer. Resterande 50 000 ska gå till att organisera Chalmers International Reception Committee, CIRC, på ett mer effektivt sätt, i takt med att de internationella studenterna blir fler.

Mer synliga för att kunna konkurrera
Syftet med årets pris är att uppmärksamma Chalmers ägarstiftelses satsning på att rekrytera internationella studenter. Sedan 2011 har Stiftelsen Chalmers tekniska högskola bidragit med över 31 miljoner kronor till de så kallade Avancez-stipendierna som gör att Chalmers kan rekrytera studenter som Li Wei.
– Vi lever i en global värld och behöver vara mer synliga om vi ska kunna konkurrera om de internationella toppstudenterna, säger Torbjörn Lundh som sitter i styrelsen för stiftelsen och är biträdande professor i matematik.
Han tycker att det är extra roligt att årets stipendiat kommer från Kina med tanke på William Chalmers starka band med just Kina.

Text: Ragnhild Larsson
Foto: Peter Widing

FAKTA
Varje år sedan 2006 delar Chalmers ägarstiftelse ut ett pris till en person inom chalmerssfären för att uppmärksamma olika aktiviteter som främjar högskolans utveckling.

I priskommittén ingår:
Bitr.prof Torbjörn Lundh, stiftelsestyrelsen och fakulteten, ordförande
Prof Claes Niklasson, Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING)
Magnus Hallgårde, Chalmers Studentkår
Jens Hansson, högskolans antagningsenhet
Mattias Königsson, stiftelsekansliet, sekreterare

Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t h.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t h.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing _W2_6987_800x543 Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing _W2_6971_800x536 _W2_6968_800x523 _W2_6966_800x523 Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t v.©Foto: Peter Widing

Din teknikidé kan bli verklighet med hjälp av studenter


Snart genomför Chalmers ”Idea evaluation”, en kurs där studenterna på Chalmers entreprenörskola får lära sig utvärdera möjligheter för olika teknikidéer. David Andersson vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation är en av de kursansvariga och berättar att man nu är på jakt efter spännande och innovativa teknikidéer i behov av utvärdering. En av tidigare års idéer födde det framgångsrika startup-bolaget Imnus Emergency Housing som förbättrar levnadsförhållandena för människor i katastrofområden.

David AnderssonHej David! Snart genomförs kursen ”Idea evaluation”, vad handlar den om?
– Kursen ger en grund för studenter som vill lära sig att kritisk utvärdera innovativa teknikidéer ur olika perspektiv. Genom verkliga case tillämpar de olika verktyg för att utvärdera idéerna. Det rör sig om IP-frågor, marknadspotential och till stor del på vilket sätt idéerna är nyttiga för samhället och bidrar till hållbar utveckling. Målet med riktiga case är att låta studenterna få mer kontakt med verkligheten och interagera med forskare och innovatörer från industri och akademi.

Vem kan skicka in sin teknikidé?
– Det kan man göra vare sig man kommer från akademin eller från näringslivet. Vi tar kontinuerligt in idéer till kursen, men de flesta dyker upp nu under hösten. Fokus ligger på innovativa teknikidéer som är möjliga att ta patent på. Vi vet ju inte i nuläget var nästa banbrytande idé kommer ifrån, så bredden är mycket viktig för oss. På Chalmers är självklart forskare inom alla våra styrkeområden välkomna att skicka in idéer!

Vilken typ av hjälp kan man få till sin idé?
– Studenterna gör en utvärdering ur olika perspektiv, samt ger idéägaren rekommendationer för vad som bör vara nästa steg för att göra verklighet av idén. Slutresultatet är en rapport som idéägaren får möjlighet att använda i sitt vidare arbete med idén.

Vilken typ av idéer har ni fått in tidigare?
– Oj, det finns så många att välja på! Vi har fått idéer från flera stora svenska industriföretag, technology transfer-kontor i USA och forskaridéer ifrån samtliga större universitet och högskolor i Sverige. Idéerna har varit allt från grafen-innovationer och nya läkemedelssubstanser till förnybara bränslen och nya sätt att skydda kraftverksdammar. Stort och smått med andra ord, men överlag mycket spännande innovationer och idéer!

Har någon idé slagit igenom efter kursen?
– Ett aktuellt exempel är en idé som kom från Stora Enso och som nu via Encubator blivit startup-bolaget Imnus Emergency Housing. De hjälper människor på flykt och i katastrofområden, genom lätta byggnader som snabbt kan sättas upp som skydd i både katastrofområden och flyktingläger.

Så om man har en häftig idé och vill skicka in den, vad bör man tänka på och hur gör man?
– För det första kan man känna sig trygg med att veta att all information hanteras under sekretess och samtliga personer som hanterar idéerna har skrivit på sekretessavtal. Forskaren eller innovatören kan kontakta mig på davian@chalmers.se för mer information om processen, men vill man gå direkt på att sända in sin idé så finns all dokumentation på nätet. Det idéägaren behöver tänka på är att kunna vara tillgänglig för att svara på frågor under själva utvärderingen som pågår under januari och februari 2015.

Skicka in din idé

Imnus 830

Foto och illustration: Imnus Emergency Housing, privat

Honoured with the Rune Andersson ScholarshipOskar Kvarnström, Jeanna Perman Sundelin and Ann-Sofie Hörlin have been awarded the Rune Andersson Scholarship 2014.
They received their awards of about half a million SEK each at a formal ceremony in the House of William Chalmers.

There is always a celebration when Chalmers is awarding the Rune Andersson Scholarship. The chandeliers are twinkle in the House of William Chalmers, there are lit candles on the tables, the scholarship recipients and their families are beaming and donor, Chalmers Alumni and industry legend Rune Andersson, is all smiles as he mingles.

The best students
Karin Markides, President and CEO of Chalmers, was the first speaker at the award ceremony.
– This is one of the finest celebrations at Chalmers, she said.
Markides thanked Rune Andersson for his generosity:
– It’s amazing that we have alumni who truly understand the value of what Chalmers students can contribute to society given the opportunity. Ever since I became the president in 2006, I have been very interested in how we can manage to deliver absolutely the best education and absolutely the best students.
The president pointed out that the scholarship is an important part of this effort.
– The understanding of what an engineer can accomplish in society by adding additional skills in leadership and economics is central. You know this and that honours you, she said as she expressed both hers and the University’s thanks to Rune Andersson.

Shared his long experience
As is his wont, the donor himself held a speech in which he talked about his 40 years at the top of Swedish industry.
– When I started, technology factors dominated basic industry. But much has happened since then and today marketing costs are completely dominating. Both areas have to work in balance. One disturbing trend I’ve noticed over the past 20 years is that venture capital firms have taken over many Swedish companies. A strange situation, and one I don’t think is particular healthy. Time now has to be spent on both short term marketing and long term technology development, said Rune Andersson.
According to him, venture capital firms are not interested in the long term, since they know before they even take over a company that they will sell it within a few years.
– This situation undermines any incentives to start long term projects. Nevertheless, I’m hoping we can manage to run a large percentage of long term oriented companies in Sweden.
Rune Andersson continued:
– Regardless of the industry you’re in, a two pronged attack is vital – comprising both commercial and  technical expertise. Both are equally important and that’s why I founded this scholarship. I believe the chance to supplement your education is important.

The three key persons of the day
This was followed by the award giving with focus on the three key persons of the day: Oskar Kvarnström, Ann-Sofie Hörlin and Jeanna Perman Sundelin. They received flowers and diplomas, which were handed out by Karin Markides and Rune Andersson.

Jeanna Perman Sundelin has a master’s degree in Biotechnology from 2005 and a Ph.D. from the University of Gothenburg. She works in the life science area and has now been awarded SEK 500,000 to complement her already excellent education with an MBA at the prestigious Cambridge University.
– I’ve always enjoyed studying. I enjoyed natural science and I had fun studying at Chalmers. I hope I will be able to pass that forward and be part of building up new life science companies. I want to thank you for this amazing opportunity that I now have, thanks this scholarship, said Jeanna Perman Sundelin.

Oskar Kvarnström (F11) was awarded a scholarship of SEK 466,000. He graduated in 2011 with a master’s degree in Engineering Physics and was active in various student associations during his time at Chalmers. Kvarnström is currently working as a consultant within process energy, energy policy and business development, and now aiming for a Global Energy MBA at Warwick Business School in the UK.
– I concentrated on sustainable energy during my last year at Chalmers and feel that it’s what I want to work with now, when the world needs to make the switch. I have very strong technical skills, but feel I’m missing out the marketing part and financial side, he explained.
Oskar Kvarnström started his MBA in May.
– I accept this scholarship with great gratitude and will do my very best to continue to be a good ambassador for Chalmers in the future.

Ann-Sofie Hörlin (V98) has a master’s degree in Civil Engineering and works as Sustainability Manager at Braathens Aviation, in a role with great emphasis on the environment, ethics and economics.
She was awarded SEK 498,000 to study for an MBA at Stockholm School of Economics.
– I’ve dreamt about an MBA for quite some time and thanks to the scholarship, that dream can now come true, said Ann-Sofie Hörlin in her acceptance speech.

The ceremony on September 3rd was led by Marianne Gyllensten, Development Officer at Chalmers, who took the opportunity to thank Sirpa Pöyhönen, who for many years have been an important cog in the machine for Friends of Chalmers and is now retiring.
– Without your “sisu” we will be feeling rather flat, said Marianne Gyllensten.

Awarded for the eighth time
Rune Andersson Scholarship was awarded for the eighth time this year. So far, Andersson has donated a total of SEK 13.5 million to the scholarship carrying his name at Chalmers. The scholarship is for continuing studies in economics or law and is open to people with a degree from Chalmers and some years of work experience.
The majority of those awarded the scholarship – now an exclusive group of 25 persons – have chosen to sharpen up their Chalmers degree with an MBA from abroad.
Each scholarship is worth approximately SEK 500,000.

Text: Michael Nystås
Photo: Jan-Olof Yxell

???????????????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????

Gå på djupet med dina värderingar på World Values DayEn heldag om värderingar och drivkrafter för studenter, alumner och yrkesverksamma.

Den 3 oktober är det för andra året i rad dags för World Values Day på Chalmers – i år förlagd till Kronhuset i Göteborg.
Vi erbjuder en mötesplats för studenter och näringslivsdeltagare kring värderingar, där samtalet om varför vi gör det vi gör står i centrum. Det är en upplevelsebaserad dag där deltagarna får en bättre självinsikt och ett sunt förhållningssätt till sin omvärld och sitt ledarskap, förklarar vice projektledaren Jakob Hedlund.

Han beskriver World Values Day som en inspirationsdag som vill så ett frö av nyfikenhet för dessa viktiga frågor.
– Dagen handlar mycket om ifrågasättande och ”nakenhet” inför sig själv och andra – att våga visa sig själv och våga ifrågasätta det man gör och fundera över de val man tar, såväl stora livsval som  små vardagsval. Det handlar om att fundera över den livsstil man lever och om den är i linje med vad man själv vill istället för att leva efter en livsstil som anses vara ”den rätta”, där arbeta-hårdare-så-blir-du-lyckligare-filosofin idag är vedertagen, säger Jakob Hedlund.
Han fortsätter:
– Vårt primära mål är att uppmärksamma människor på vad de egentligen mår bra av, vad de får  energi av, vad de värderar och hur man kan leva efter just dessa individuella värderingar istället efter vad någon annan – föräldrar, samhället, vänner, chefer – tycker att man ska leva efter. Vi upplever att många idag gör ”icke-val”, eller passiva val, i allt från små vardagsval som till exempel att prioritera högsta betyg i alla kurser med plugg sena kvällar framför ett bra socialt liv och en fika med en gammal vän, till stora livsval som till exempel utbildning och karriärsval. Istället vill vi uppmana till att tänka efter själv: Vem vill jag vara? Hur vill jag leva? Vad får jag energi från?
– Om man är säker på sina värderingar tror vi också att man kan göra mer aktiva val både i liten och stor skala, för man har en stabilare grund att stå på. Detta genererar i många fall ett driv och engagemang som har ett djupt fäste, och som är eftertraktat även på arbetsmarknaden. I våra möten med företag som NCC och SEB har vi ofta hört att de ofta saknar ett driv bland till exempel jobbsökande – allt ser perfekt ut på CV:et men personen i fråga vet inte varför den vill ha jobbet eller varför den gör vad de gör. Det saknas något, och därför tror vi att det är viktigt med värderingsarbete såväl i det privata som det professionella livet. Det är detta tomrum vi försöker fylla med ett forum för samtal om värderingar. Ifrågasättandet handlar alltså inte om att ge ett svar som är rätt för alla, utan som är rätt för den som ifrågasätter. I kontrast till arbeta-hårdare-så-blir-du-lyckligare-filosofin jobbar vi alltså mer med arbeta-med-det-Du-verkligen-vill-så-blir-du-lyckligare-filosofin.

Vilka vänder sig dagen till?
– Till alla! Oavsett om du jobbat med dessa frågor tidigare eller om du aldrig tidigare tänkt  på dem tycker vi att samtalet är viktigt. Chalmers har några av Sveriges mest drivna  studenter, många kommer i framtiden vara ledare inom olika branscher och vi tror att det är otroligt viktigt med värderingsdrivet ledarskap.

Vilken är din egen roll i arrangemanget?
– Jag är vice projektledare i projektgruppen som anordnar värderingsdagen i Göteborg. Initiativet finns även i Lund och Stockholm, där det hela startade för två år sedan.

Hur många är ni i projektgruppen?
– Vi är ett grymt bra team som arbetar hårt med anordningen av själva dagen: Anna Strandberg,  Louisa Swenne, Josefine Svegborn, Hanna Nähri, Sofie Papp och jag. Vi har även en grupp som jobbar mer kontinuerligt med återkommande månadsworkshops.

Hur länge har ni jobbat med förberedelserna?
– Vi i projektgruppen har jobbat tillsammans med detta sedan början av året. Det är otroligt  hur mycket jobb som ligger bakom ett enda heldagsevent! Under arbetets gång har det dock hänt mycket, vi har bland annat blivit en kårförening och haft många spännande möten med företag och studenter.

Nämn några höjdpunkter under World Values Day!
– Jag tror att vår keynote speaker Ashkan Safaee kommer att vara grymt inspirerande och  verkligen sätta en varm och härlig stämning redan från början. Alla inspirerande talare, workshopledare och deltagare kommer att göra dagen till något väldigt speciellt, och det ska bli otroligt spännande att se hur studenter och näringslivet kan mötas kring dessa frågor, avslutar Jakob Hedlund.

Text: Michael Nystås
Foto: World Values Day

Läs mer om World Values Day >>>
www.worldvaluesday.se

Anmäl dig till World Values Day >>>

Studentidéer för framtidens hållbara flyg kan ge 30 000 euroStudentlag från svenska universitet och högskolor har nu chansen att vara med och skapa framtidens flyg och samtidigt vinna 30 000 euro.
Nya koncept och lösningar för hur vårt flygande kan se ut i framtiden ska skapas i den europeiska flygplanstillverkarens fjärde upplaga av studenttävlingen Fly Your Ideas.

Målen med Airbus tävling Fly Your Ideas är att inspirera studenter till att utveckla kreativa idéer för mer hållbara flygresor, och även att identifiera framtida talanger i branschen.

Tävlingen, som genomförs i samarbete med UNESCO, är öppen för lag om tre till fem studenter som studerar till en kandidatexamen, master- eller doktorsexamen inom något akademiskt ämnesområde.

Fly Your Ideas är inte begränsad till någon typ av studier, utan studenter från alla nationaliteter och alla vetenskapsgrenar – från teknik och ekonomi till marknadsföring och design – kan delta. Inriktningen på bidragen ska passa in i någon av de sex utmaningarna: Energi, Effektivitet, Ekonomiskt sund tillväxt, Växande flygtrafik, Passagerarupplevelse och Samverkan med omvärlden.

Registreringen är nu öppen på www.airbus-fyi.com och här finns även mer information om tävlingen. De deltagande lagen kan lämna in sina bidrag fram till och med den 1 december 2014, varefter de bästa bidragen väljs ut till en andra runda. Fem lag går till den slutliga finalen som hålls i samband med flygmässan på Le Bourget i juni 2015.

Deltagarna i Fly Your Ideas har möjlighet att jobba med Airbus innovatörer för att utveckla sina idéer under tävlingen. Det vinnande laget av ”Fly Your Ideas” får dels prissumman 30 000 euro, dels kommer Airbus-experter under en vecka till respektive skola för föreläsningar och workshops. Det finns även ett andra- och tredjepris på 15 000 euro vardera.

Under de tre tidigare tävlingsomgångarna har över 600 universitet och högskolor från mer än 100 länder deltagit. I 2011 års tävling tog sig ett lag från Handelshögskolan i Stockholm hela vägen till finalen.

Kontakter:
Alizée Genilloud, +33 6-33 79 59 13,  alizee.genilloud@airbus.com
Kirsten Williamson,  press@airbus-fyi.com
Jessica Sanford, +46 76-578 11 98,  jessica@wisecomm.se  (Airbus PR Skandinavien)