Kategori: Näringsliv

Innovation Playground för företag som är nyfikna på design


Nu bjuder ett av Chalmers forskarteam in svenska storföretag till Innovation Playground om Design Thinking. Det är en tvådagars workshop som fokuserar på hur företag kan utveckla sin innovationsförmåga med hjälp av Design Thinking, det vill säga att inspireras av hur designers tänker, arbetar och angriper problem.

Ingos skiss

​Innovation Playground är ett workshopformat där företag får testa att på olika sätt att utveckla sin innovationsförmåga och först ut är Design Thinking (DT). Workshopen organiseras av ett forskarteam från Chalmers bestående av Lisa Carlgren, Maria Elmquist och Ingo Rauth, som tillsammans har bred erfarenhet av DT både genom forskning och praktiskt utövande.

Ingo och Lisa Innovation Playground 200x250– Vi arrangerade en pilotversion av Innovation Playground för första gången i vintras, även då på tema DT, och i juni kör vi en ny omgång. Målet är att sprida kunskap och låta företag utforska DT genom praktiska övningar. Vi berättar även om vår forskning som visar hur storföretag gör, till exempel det kaliforniska sjukvårdsföretaget Kaiser Permanente som har tio års erfarenhet av att arbeta med DT, berättar Lisa.

Två intensiva dagar
I förra workshopen kom deltagarna från Ericsson, Volvo AB och SKF. Lisa är hemlighetsfull kring exakt vilka case företagen fick prova på för att inte avslöja för mycket inför nästa workshop.

– Jag kan dock berätta att de först fick bekanta sig med metoden och därefter blev det en utmanande övning. Dessutom fick de hemläxa där de skulle intervjua medarbetare i den egna organisationen. I nästa workshop med nya deltagare kommer vi att uppdatera casen och ha ännu fler exempel på hur andra företag använder DT, förklarar Lisa.

Responsen från deltagarna var mycket positiv och ett av företagen har till och med tagit initiativ att implementera DT i sin utvecklingsorganisation och ligger nu i startgroparna för att introducera begreppet för sina anställda.

Visar på flera fördelar med DT
Lisa C 200x250Forskningen som teamet utfört visar att upplevelsen av att använda DT kan föra med sig oväntade positiva effekter som påverkar utvecklingen av innovationsförmåga på lång sikt.

– Det handlar om personlig utveckling och lärande, mer motiverade medarbetare, mindre hierarkiska arbetssätt – vilka är bidragande faktorer till att det blir lättare att attrahera duktiga och kreativa medarbetare, säger Lisa.

Andra resultat visar på ökat kundfokus med större hänsyn till kundens behov. Genom att snabbt bygga prototyper och testa dem på kunder går det att upptäcka dåliga idéer och överge dem i en tidig fas.

– Ett typiskt problem vi sett i våra studier är en riktig paradox – företag implementerar DT för att bli mer innovativa, men när man sedan med hjälp av arbetssättet kommer fram till innovativa idéer så får de inte plats och kan inte utvecklas inom den befintliga strukturen, berättar Lisa.

Ingen färdigförpackad lösning
För företag som vill sprida DT i större skala eller påverka företagskulturen är det enligt Lisa viktigt att ha en ledning som engagerar sig och backar upp beslutet. Dessutom krävs tålamod och förståelse för att det kan ta tid att bygga kompetens. Hon lyfter även eldsjälar som tror på konceptet som en viktig framgångsfaktor.

– En förutsättning för att lyckas är en slags grundförståelse för att innovation är något annat än produktutveckling. Men allra viktigast är det att inse att DT inte behöver vara en färdigförpackad grej som pluggas in i företaget – man måste se till de egna behoven och anpassa konceptet till kontexten, förklarar Lisa.

Nästa omgång är den 2 och 4 juni och då kommer Lisa och hennes kollegor att vara laddade till tänderna med lärdomarna från den första upplagan av Innovation Playground. De utlovar två spännande och intensiva dagar.

Mer om Innovation Playground

Är du och ditt företag intresserade av att delta i Innovation Playground? Kontakta Lisa Carlgren via lisa.carlgren@chalmers.se eller +46 31 772 81 86 för att diskutera möjligheterna.

Fakta
Lisa Carlgren, Maria Elmquist och Ingo Rauth tillhör alla avdelningen Innovationsteknik vid Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. De är också engagerade i forskningscentrumet Center for Business Innovation.

Foto: Maria Elmquist
Illustration: Ingo Rauth

Ny forskning tillskriver Sverige masugnen


Masugnen är en svensk innovation – det avslöjas i den nysläppta boken ”Järnet och Sveriges medeltida modernisering”, som baseras på resultat från ett tioårigt forskningsprojekt lett av chalmersprofessorn Bengt Berglund.

Bengt Berglund 690x370

Ett team på tolv personer bestående av arkeologer, ekonomer, historiker, metallurger och vegetationshistoriker har med samlad kraft lyckats konstatera att masugnar fanns i Sverige redan på 1100-talet, och mycket tyder på att de till och med uppfanns tidigare än så. Förut har man utgått ifrån att masugnen var en tysk innovation som uppfanns på 1300-talet, till stor del baserat på gamla skriftliga källor.

– Vi har bland annat sammanställt en databas där vi, utifrån mätningar av slagg i marken på platser där det funnits verksamhet av järnhantering med masugn, lyckats se hur mycket järn som framställts genom årens lopp. Den här typen av mätningar har gjorts på många platser i Europa men det är bara i Sverige vi kan se att järn hanterades i masugnar så här tidigt, berättar Bengt Berglund som är professor i teknik- och vetenskapshistoria vid Chalmers.

Orterna växte med masugnarna
Forskningen vittnar om hur järntillverkningen spelade en stor roll för Sveriges modernisering – hur landskapen vid det tidiga tillfället öppnades upp, hur nya träd och sädesslag infördes och hur masugnsorterna växte och fick fast befolkning.

– Sverige var tidiga med att ge sig in på en internationell marknad då vi producerade ett överskott av järn redan på vikingatiden. Med masugnstekniken kunde vi snabbt svara på efterfrågan från andra länder, som bland annat behövde järn för att producera vapen, och än idag exporteras två tredjedelar av allt järn som framställs i Sverige, förklarar Bengt.

Stort genomslag i media
Boken är ett av Jernkontorets, den svenska stålindustrins branschorganisation, största projekt någonsin. Den gavs ut den 18 februari och har redan sålt i hundratals exemplar. Forskningen har fått stort genomslag i media och bland andra SVT har intervjuat Bengt.

– Boken vänder sig både till nördar inom branschen och till en stor allmänhet som antingen arbetar med järn och masugnar eller kanske ägnar sig åt det på fritiden, menar Bengt.

Bok på gång om AB Volvo
De senaste fyra åren har en stor del av Bengts tid spenderats med att göra en företagsekonomisk analys av de trettio första åren av AB Volvos historia, alltså år 1926-56. Forskningen har utmynnat i ett bokmanuskript som han hoppas kunna ge ut senare under året.

– Det finns mycket att lära genom att studera teknikhistoria. Till stor del gjorde man på samma sätt som man gör idag när man bildade bolag och många av faktorerna för att lyckas med att starta företag ser likadana ut, även om det idag finns andra förutsättningar, säger Bengt.

Fakta
Bengt Berglund är professor i teknik- och vetenskapshistoria vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Bengt Berglund
Intervju med Bengt i SVT

18 februari är det dags att byta perspektiv


Förra hållbarhetsdagens tema ”Människan i fokus” blev en dag där vi diskuterade och reflekterade kring samhällskonsekvenser och etiska frågor kopplade till Chalmers och ingenjörens ansvar. Den här gången är det dags att inte bara vidga – utan helt skifta våra perspektiv.

Vi människor måste ha förmåga att byta perspektiv för att lyckas ta oss an de globala utmaningarna, och för att vi ska kunna ta till oss och förstå hållbar utveckling. Både genom förmågan att se till alla dess dimensioner och titta in i den hållbara framtiden men också att förstå och se till de spännande relationerna som sker mellan dimensionerna. Det är genom nya perspektiv vi kan förändra vår världsbild och bilden av oss själva. Över gränser, från stort till smått, mellan praktik och forskning, men också genom att resa i tiden. Vi ses på Chalmers hållbarhetsdag den 18 februari.

Skicka in dina förslag till parallella programmet >>

Chalmeristbloggpuff

Wavetube vann EU:s största tävling för klimatsmarta affärsidéer


Nyligen avgjordes finalen av den europeiska affärsidétävlingen Clean Launchpad där hela 400 företag deltog. Vinnande ur striden gick vågkraftsföretaget Wavetube som startats på Chalmers entreprenörskola. Grundaren Sara West och hennes kollega Alexander Torstenfelt får nu 10 000 euro och varsin plats på Climate-KIC Accelerator, världens första affärsskola för cleantech-företagare. Wavetubes lösning för utvinning av el ur havsvågor ska nu drivas mot fullskalig kommersialisering. Det handlar om att hela tiden ifrågasätta och prova, något Sara West lärde sig under studietiden.

Congreso en Valencia de Climate Kic. final  de CleanLaunchpad.

Grattis till vinsten! Hur känns det?
– Det känns fantastiskt roligt och givande! Det är ett stort framsteg för oss att exponeras i en miljö som samlar många intressenter inom klimatområdet och där inte bara Wavetube kan uppmärksammas utan vågkraft i allmänhet. Energi- och miljöteknik är rätt i tiden, så vi är väldigt glada att få vara med i början på denna resa.

Hur gick tävlingen till?
– Efter att ha gått vidare i den första deltävlingen följde ett intensivt tävlande bestående av två heldagar med workshops där vi arbetade mycket med affärscaset av vår lösning. Vårt resultat i Sverigefinalen, som ägde rum i Göteborg, gjorde att vi fick representera Sverige i europafinalen i Spanien. Av samtliga 400 idéer som presenterades i Valencia lyckades Wavetube knipa förstaplatsen!

Berätta om er framgångsrika affärsidé!
– Vi utvecklar en lösning som producerar förnybar el ur havsvågor. Den ska vara så enkel, robust och tillförlitlig som möjligt för att kunna motstå de krafter som uppstår ute till havs. Systemet består av en sluten kapsel där komponenter är skyddade från saltvattnet. Inuti finns tre ihopkopplade tuber och mellan dem flyttas en vattenmassa som driver turbiner i det mittersta magasinet. Det kan liknas med vattenkraft tillämpad på havsytan.

Hur föddes idén?
– Wavetube uppstod som ett innovationsprojekt vid Chalmers entreprenörskola i samarbete med företagsinkubatorn Encubator. Jag fick möjlighet att arbeta med Wavetube under mitt sista år som student och valde att fortsätta med det efter examen.

Varför tror du att juryn föll för just er lösning?
– Vågkraft har i dagsläget inte kommit lika långt i utvecklingen som sol- och vindkraft. Många lösningar har misslyckats visa på funktionalitet och överlevnad när de placerats till havs. Jag tror att vår lösning skiljer sig just för att den är specifikt designad för att kunna klara tuffa miljöer och även minskar kostnader för underhåll och service, vilket i slutändan reducerar energipriset per kWh. Lyckas vi genomföra alla steg kommer detta att få stor genomslagskraft.

Ni vann 10 000 euro för att gå vidare med affärsidén, vad händer härnäst?
– För varje utvecklingssteg vi tar reducerar vi både tekniska och kommersiella risker. Vårt närmsta steg är att utföra omfattande tester i en vågtankbassäng i Belfast på Nordirland. Detta blir det slutliga steget innan vi går från labbmiljö till riktiga tester ute till havs. Det är ett stort och resurskrävande steg där vi kommer att samarbeta med en industripartner för att förverkliga kommande steg mot en fullskalig vågkraftspark. I dagsläget finansieras vi av VINNOVA och nu även av Climate-KIC Accelerator som är världens första affärsskola för cleantech-företagare. Genom vinsten fick jag och min kollega Alexander Torstenfeldt varsin plats där.

Vilka är dina förväntningar på Climate-KIC Accelerator?
– Vi vill främst få hjälp med att förfina affärsmodellen och erbjudandet till våra kunder. Parallellt kommer vi att fortsätta demonstrera och utveckla tekniken. Genom Climate-KIC Accelerator får vi tillgång till ett brett kompetensnätverk, individuell affärscoachning och kontakt med potentiella partners och kunder. Det är en unik möjlighet för oss att exponeras globalt och skaffa den erfarenhet vi behöver för att nå ut till marknaden, förhoppningsvis snabbare än våra konkurrenter.

Vad var det bästa med utbildningen på Chalmers entreprenörskola?
– Att ständigt utsättas för utmaningar som låg utanför ens bekvämlighetzon. Det man teoretiskt lärde sig fick man direkt tillämpa i projektet man arbetade med. Wavetube har än idag nära samarbete med Chalmers och med andra startup-företag som arbetats fram där.

Kom något från studietiden till nytta i tävlingen?
– Att våga. Att våga prova och lita på sig själv. Ingen kan det här så bra som du själv. Och att ständigt ifrågasätta och kommunicera med andra. Att ha roligt helt enkelt!

Wavetube

Text: Caroline Örmgård
Bild: Creative Commons/Bo Norrman

Pristagare stärker Chalmers attraktionskraftLi Wei får Chalmersstiftelsens pris 2014 för sina utmärkta studieresultat och för sitt arbete med att stärka Chalmers attraktionskraft, som Avancez-stipendiat.

– Jag är glad över att kunna hjälpa till att sprida Chalmers goda rykte bland internationella studenter, inte minst i Kina där Chalmers är ganska okänt, sa Li Wei när priset delades ut i Chalmers kårhus den 27 september.
Under prisutdelningen avslutades också de internationella studenternas fem veckor långa mottagningsperiod. I år har cirka 900 internationella studenter kommit hit för att stanna mellan en termin och upp till två år.

Bra balans mellan teori och praktik
Under sina två år på Chalmers masterprogram Wireless, Photonics and Space Engineering, lyfte Li Wei fram Chalmers fördelar i olika sammanhang, bland annat i en film om masterprogrammet och i olika tidningsintervjuer.
– I Kina består studierna mest av teoretisk klassrumsundervisning. Därför uppskattar jag blandningen av teoretiska moment och praktiska projekt på Chalmers. En annan fördel är den avslappnade och jämställda relationen mellan lärare och studenter, där man som student kan diskutera och ifrågasätta en professors argumenterande, säger Li Wei, som nu arbetar på Silicon Labs, ett amerikanskt bolag i Oslo.

Verksamhet för internationella studenter
Li Wei får ett personligt pris på 25 000 kronor och 100 000 kronor för att stötta en chalmersverksamhet som riktar sig till internationella studenter. Hälften ska satsas i en internationell fond där chalmersstudenter kan söka pengar för att dela med sig av traditioner från sina hemländer. Resterande 50 000 ska gå till att organisera Chalmers International Reception Committee, CIRC, på ett mer effektivt sätt, i takt med att de internationella studenterna blir fler.

Mer synliga för att kunna konkurrera
Syftet med årets pris är att uppmärksamma Chalmers ägarstiftelses satsning på att rekrytera internationella studenter. Sedan 2011 har Stiftelsen Chalmers tekniska högskola bidragit med över 31 miljoner kronor till de så kallade Avancez-stipendierna som gör att Chalmers kan rekrytera studenter som Li Wei.
– Vi lever i en global värld och behöver vara mer synliga om vi ska kunna konkurrera om de internationella toppstudenterna, säger Torbjörn Lundh som sitter i styrelsen för stiftelsen och är biträdande professor i matematik.
Han tycker att det är extra roligt att årets stipendiat kommer från Kina med tanke på William Chalmers starka band med just Kina.

Text: Ragnhild Larsson
Foto: Peter Widing

FAKTA
Varje år sedan 2006 delar Chalmers ägarstiftelse ut ett pris till en person inom chalmerssfären för att uppmärksamma olika aktiviteter som främjar högskolans utveckling.

I priskommittén ingår:
Bitr.prof Torbjörn Lundh, stiftelsestyrelsen och fakulteten, ordförande
Prof Claes Niklasson, Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING)
Magnus Hallgårde, Chalmers Studentkår
Jens Hansson, högskolans antagningsenhet
Mattias Königsson, stiftelsekansliet, sekreterare

Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t h.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t h.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing _W2_6987_800x543 Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing _W2_6971_800x536 _W2_6968_800x523 _W2_6966_800x523 Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, i mitten.©Foto: Peter Widing Stiftelsens pris tilldelas Li Wei, t v.©Foto: Peter Widing

Din teknikidé kan bli verklighet med hjälp av studenter


Snart genomför Chalmers ”Idea evaluation”, en kurs där studenterna på Chalmers entreprenörskola får lära sig utvärdera möjligheter för olika teknikidéer. David Andersson vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation är en av de kursansvariga och berättar att man nu är på jakt efter spännande och innovativa teknikidéer i behov av utvärdering. En av tidigare års idéer födde det framgångsrika startup-bolaget Imnus Emergency Housing som förbättrar levnadsförhållandena för människor i katastrofområden.

David AnderssonHej David! Snart genomförs kursen ”Idea evaluation”, vad handlar den om?
– Kursen ger en grund för studenter som vill lära sig att kritisk utvärdera innovativa teknikidéer ur olika perspektiv. Genom verkliga case tillämpar de olika verktyg för att utvärdera idéerna. Det rör sig om IP-frågor, marknadspotential och till stor del på vilket sätt idéerna är nyttiga för samhället och bidrar till hållbar utveckling. Målet med riktiga case är att låta studenterna få mer kontakt med verkligheten och interagera med forskare och innovatörer från industri och akademi.

Vem kan skicka in sin teknikidé?
– Det kan man göra vare sig man kommer från akademin eller från näringslivet. Vi tar kontinuerligt in idéer till kursen, men de flesta dyker upp nu under hösten. Fokus ligger på innovativa teknikidéer som är möjliga att ta patent på. Vi vet ju inte i nuläget var nästa banbrytande idé kommer ifrån, så bredden är mycket viktig för oss. På Chalmers är självklart forskare inom alla våra styrkeområden välkomna att skicka in idéer!

Vilken typ av hjälp kan man få till sin idé?
– Studenterna gör en utvärdering ur olika perspektiv, samt ger idéägaren rekommendationer för vad som bör vara nästa steg för att göra verklighet av idén. Slutresultatet är en rapport som idéägaren får möjlighet att använda i sitt vidare arbete med idén.

Vilken typ av idéer har ni fått in tidigare?
– Oj, det finns så många att välja på! Vi har fått idéer från flera stora svenska industriföretag, technology transfer-kontor i USA och forskaridéer ifrån samtliga större universitet och högskolor i Sverige. Idéerna har varit allt från grafen-innovationer och nya läkemedelssubstanser till förnybara bränslen och nya sätt att skydda kraftverksdammar. Stort och smått med andra ord, men överlag mycket spännande innovationer och idéer!

Har någon idé slagit igenom efter kursen?
– Ett aktuellt exempel är en idé som kom från Stora Enso och som nu via Encubator blivit startup-bolaget Imnus Emergency Housing. De hjälper människor på flykt och i katastrofområden, genom lätta byggnader som snabbt kan sättas upp som skydd i både katastrofområden och flyktingläger.

Så om man har en häftig idé och vill skicka in den, vad bör man tänka på och hur gör man?
– För det första kan man känna sig trygg med att veta att all information hanteras under sekretess och samtliga personer som hanterar idéerna har skrivit på sekretessavtal. Forskaren eller innovatören kan kontakta mig på davian@chalmers.se för mer information om processen, men vill man gå direkt på att sända in sin idé så finns all dokumentation på nätet. Det idéägaren behöver tänka på är att kunna vara tillgänglig för att svara på frågor under själva utvärderingen som pågår under januari och februari 2015.

Skicka in din idé

Imnus 830

Foto och illustration: Imnus Emergency Housing, privat

Honoured with the Rune Andersson ScholarshipOskar Kvarnström, Jeanna Perman Sundelin and Ann-Sofie Hörlin have been awarded the Rune Andersson Scholarship 2014.
They received their awards of about half a million SEK each at a formal ceremony in the House of William Chalmers.

There is always a celebration when Chalmers is awarding the Rune Andersson Scholarship. The chandeliers are twinkle in the House of William Chalmers, there are lit candles on the tables, the scholarship recipients and their families are beaming and donor, Chalmers Alumni and industry legend Rune Andersson, is all smiles as he mingles.

The best students
Karin Markides, President and CEO of Chalmers, was the first speaker at the award ceremony.
– This is one of the finest celebrations at Chalmers, she said.
Markides thanked Rune Andersson for his generosity:
– It’s amazing that we have alumni who truly understand the value of what Chalmers students can contribute to society given the opportunity. Ever since I became the president in 2006, I have been very interested in how we can manage to deliver absolutely the best education and absolutely the best students.
The president pointed out that the scholarship is an important part of this effort.
– The understanding of what an engineer can accomplish in society by adding additional skills in leadership and economics is central. You know this and that honours you, she said as she expressed both hers and the University’s thanks to Rune Andersson.

Shared his long experience
As is his wont, the donor himself held a speech in which he talked about his 40 years at the top of Swedish industry.
– When I started, technology factors dominated basic industry. But much has happened since then and today marketing costs are completely dominating. Both areas have to work in balance. One disturbing trend I’ve noticed over the past 20 years is that venture capital firms have taken over many Swedish companies. A strange situation, and one I don’t think is particular healthy. Time now has to be spent on both short term marketing and long term technology development, said Rune Andersson.
According to him, venture capital firms are not interested in the long term, since they know before they even take over a company that they will sell it within a few years.
– This situation undermines any incentives to start long term projects. Nevertheless, I’m hoping we can manage to run a large percentage of long term oriented companies in Sweden.
Rune Andersson continued:
– Regardless of the industry you’re in, a two pronged attack is vital – comprising both commercial and  technical expertise. Both are equally important and that’s why I founded this scholarship. I believe the chance to supplement your education is important.

The three key persons of the day
This was followed by the award giving with focus on the three key persons of the day: Oskar Kvarnström, Ann-Sofie Hörlin and Jeanna Perman Sundelin. They received flowers and diplomas, which were handed out by Karin Markides and Rune Andersson.

Jeanna Perman Sundelin has a master’s degree in Biotechnology from 2005 and a Ph.D. from the University of Gothenburg. She works in the life science area and has now been awarded SEK 500,000 to complement her already excellent education with an MBA at the prestigious Cambridge University.
– I’ve always enjoyed studying. I enjoyed natural science and I had fun studying at Chalmers. I hope I will be able to pass that forward and be part of building up new life science companies. I want to thank you for this amazing opportunity that I now have, thanks this scholarship, said Jeanna Perman Sundelin.

Oskar Kvarnström (F11) was awarded a scholarship of SEK 466,000. He graduated in 2011 with a master’s degree in Engineering Physics and was active in various student associations during his time at Chalmers. Kvarnström is currently working as a consultant within process energy, energy policy and business development, and now aiming for a Global Energy MBA at Warwick Business School in the UK.
– I concentrated on sustainable energy during my last year at Chalmers and feel that it’s what I want to work with now, when the world needs to make the switch. I have very strong technical skills, but feel I’m missing out the marketing part and financial side, he explained.
Oskar Kvarnström started his MBA in May.
– I accept this scholarship with great gratitude and will do my very best to continue to be a good ambassador for Chalmers in the future.

Ann-Sofie Hörlin (V98) has a master’s degree in Civil Engineering and works as Sustainability Manager at Braathens Aviation, in a role with great emphasis on the environment, ethics and economics.
She was awarded SEK 498,000 to study for an MBA at Stockholm School of Economics.
– I’ve dreamt about an MBA for quite some time and thanks to the scholarship, that dream can now come true, said Ann-Sofie Hörlin in her acceptance speech.

The ceremony on September 3rd was led by Marianne Gyllensten, Development Officer at Chalmers, who took the opportunity to thank Sirpa Pöyhönen, who for many years have been an important cog in the machine for Friends of Chalmers and is now retiring.
– Without your “sisu” we will be feeling rather flat, said Marianne Gyllensten.

Awarded for the eighth time
Rune Andersson Scholarship was awarded for the eighth time this year. So far, Andersson has donated a total of SEK 13.5 million to the scholarship carrying his name at Chalmers. The scholarship is for continuing studies in economics or law and is open to people with a degree from Chalmers and some years of work experience.
The majority of those awarded the scholarship – now an exclusive group of 25 persons – have chosen to sharpen up their Chalmers degree with an MBA from abroad.
Each scholarship is worth approximately SEK 500,000.

Text: Michael Nystås
Photo: Jan-Olof Yxell

???????????????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????

Gå på djupet med dina värderingar på World Values DayEn heldag om värderingar och drivkrafter för studenter, alumner och yrkesverksamma.

Den 3 oktober är det för andra året i rad dags för World Values Day på Chalmers – i år förlagd till Kronhuset i Göteborg.
Vi erbjuder en mötesplats för studenter och näringslivsdeltagare kring värderingar, där samtalet om varför vi gör det vi gör står i centrum. Det är en upplevelsebaserad dag där deltagarna får en bättre självinsikt och ett sunt förhållningssätt till sin omvärld och sitt ledarskap, förklarar vice projektledaren Jakob Hedlund.

Han beskriver World Values Day som en inspirationsdag som vill så ett frö av nyfikenhet för dessa viktiga frågor.
– Dagen handlar mycket om ifrågasättande och ”nakenhet” inför sig själv och andra – att våga visa sig själv och våga ifrågasätta det man gör och fundera över de val man tar, såväl stora livsval som  små vardagsval. Det handlar om att fundera över den livsstil man lever och om den är i linje med vad man själv vill istället för att leva efter en livsstil som anses vara ”den rätta”, där arbeta-hårdare-så-blir-du-lyckligare-filosofin idag är vedertagen, säger Jakob Hedlund.
Han fortsätter:
– Vårt primära mål är att uppmärksamma människor på vad de egentligen mår bra av, vad de får  energi av, vad de värderar och hur man kan leva efter just dessa individuella värderingar istället efter vad någon annan – föräldrar, samhället, vänner, chefer – tycker att man ska leva efter. Vi upplever att många idag gör ”icke-val”, eller passiva val, i allt från små vardagsval som till exempel att prioritera högsta betyg i alla kurser med plugg sena kvällar framför ett bra socialt liv och en fika med en gammal vän, till stora livsval som till exempel utbildning och karriärsval. Istället vill vi uppmana till att tänka efter själv: Vem vill jag vara? Hur vill jag leva? Vad får jag energi från?
– Om man är säker på sina värderingar tror vi också att man kan göra mer aktiva val både i liten och stor skala, för man har en stabilare grund att stå på. Detta genererar i många fall ett driv och engagemang som har ett djupt fäste, och som är eftertraktat även på arbetsmarknaden. I våra möten med företag som NCC och SEB har vi ofta hört att de ofta saknar ett driv bland till exempel jobbsökande – allt ser perfekt ut på CV:et men personen i fråga vet inte varför den vill ha jobbet eller varför den gör vad de gör. Det saknas något, och därför tror vi att det är viktigt med värderingsarbete såväl i det privata som det professionella livet. Det är detta tomrum vi försöker fylla med ett forum för samtal om värderingar. Ifrågasättandet handlar alltså inte om att ge ett svar som är rätt för alla, utan som är rätt för den som ifrågasätter. I kontrast till arbeta-hårdare-så-blir-du-lyckligare-filosofin jobbar vi alltså mer med arbeta-med-det-Du-verkligen-vill-så-blir-du-lyckligare-filosofin.

Vilka vänder sig dagen till?
– Till alla! Oavsett om du jobbat med dessa frågor tidigare eller om du aldrig tidigare tänkt  på dem tycker vi att samtalet är viktigt. Chalmers har några av Sveriges mest drivna  studenter, många kommer i framtiden vara ledare inom olika branscher och vi tror att det är otroligt viktigt med värderingsdrivet ledarskap.

Vilken är din egen roll i arrangemanget?
– Jag är vice projektledare i projektgruppen som anordnar värderingsdagen i Göteborg. Initiativet finns även i Lund och Stockholm, där det hela startade för två år sedan.

Hur många är ni i projektgruppen?
– Vi är ett grymt bra team som arbetar hårt med anordningen av själva dagen: Anna Strandberg,  Louisa Swenne, Josefine Svegborn, Hanna Nähri, Sofie Papp och jag. Vi har även en grupp som jobbar mer kontinuerligt med återkommande månadsworkshops.

Hur länge har ni jobbat med förberedelserna?
– Vi i projektgruppen har jobbat tillsammans med detta sedan början av året. Det är otroligt  hur mycket jobb som ligger bakom ett enda heldagsevent! Under arbetets gång har det dock hänt mycket, vi har bland annat blivit en kårförening och haft många spännande möten med företag och studenter.

Nämn några höjdpunkter under World Values Day!
– Jag tror att vår keynote speaker Ashkan Safaee kommer att vara grymt inspirerande och  verkligen sätta en varm och härlig stämning redan från början. Alla inspirerande talare, workshopledare och deltagare kommer att göra dagen till något väldigt speciellt, och det ska bli otroligt spännande att se hur studenter och näringslivet kan mötas kring dessa frågor, avslutar Jakob Hedlund.

Text: Michael Nystås
Foto: World Values Day

Läs mer om World Values Day >>>
www.worldvaluesday.se

Anmäl dig till World Values Day >>>

Studentidéer för framtidens hållbara flyg kan ge 30 000 euroStudentlag från svenska universitet och högskolor har nu chansen att vara med och skapa framtidens flyg och samtidigt vinna 30 000 euro.
Nya koncept och lösningar för hur vårt flygande kan se ut i framtiden ska skapas i den europeiska flygplanstillverkarens fjärde upplaga av studenttävlingen Fly Your Ideas.

Målen med Airbus tävling Fly Your Ideas är att inspirera studenter till att utveckla kreativa idéer för mer hållbara flygresor, och även att identifiera framtida talanger i branschen.

Tävlingen, som genomförs i samarbete med UNESCO, är öppen för lag om tre till fem studenter som studerar till en kandidatexamen, master- eller doktorsexamen inom något akademiskt ämnesområde.

Fly Your Ideas är inte begränsad till någon typ av studier, utan studenter från alla nationaliteter och alla vetenskapsgrenar – från teknik och ekonomi till marknadsföring och design – kan delta. Inriktningen på bidragen ska passa in i någon av de sex utmaningarna: Energi, Effektivitet, Ekonomiskt sund tillväxt, Växande flygtrafik, Passagerarupplevelse och Samverkan med omvärlden.

Registreringen är nu öppen på www.airbus-fyi.com och här finns även mer information om tävlingen. De deltagande lagen kan lämna in sina bidrag fram till och med den 1 december 2014, varefter de bästa bidragen väljs ut till en andra runda. Fem lag går till den slutliga finalen som hålls i samband med flygmässan på Le Bourget i juni 2015.

Deltagarna i Fly Your Ideas har möjlighet att jobba med Airbus innovatörer för att utveckla sina idéer under tävlingen. Det vinnande laget av ”Fly Your Ideas” får dels prissumman 30 000 euro, dels kommer Airbus-experter under en vecka till respektive skola för föreläsningar och workshops. Det finns även ett andra- och tredjepris på 15 000 euro vardera.

Under de tre tidigare tävlingsomgångarna har över 600 universitet och högskolor från mer än 100 länder deltagit. I 2011 års tävling tog sig ett lag från Handelshögskolan i Stockholm hela vägen till finalen.

Kontakter:
Alizée Genilloud, +33 6-33 79 59 13,  alizee.genilloud@airbus.com
Kirsten Williamson,  press@airbus-fyi.com
Jessica Sanford, +46 76-578 11 98,  jessica@wisecomm.se  (Airbus PR Skandinavien)

De får Rune Anderssons stipendium 2014Oskar Kvarnström, Jeanna Perman Sundelin och Ann-Sofie Hörlin belönas med Rune Anderssons stipendium 2014.
De tog emot sina utmärkelser på omkring en halv miljon kronor vardera i samband med en högtidlig ceremoni i Chalmersska huset.

Det är alltid finstämd fest när Chalmers delar ut Rune Anderssons stipendium. Det glittrar i takkronorna i Chalmersska huset, det brinner ljus på borden, stolta stipendiater och anhöriga skiner ikapp och donatorn, chalmeristen och industrilegendaren Rune Andersson, går omkring och myser.

De bästa studenterna
Karin Markides, Chalmers rektor och vd, var utdelningsceremonins första talare.
– Det här är en av de finaste högtider vi har på Chalmers, sa hon.
Markides tackade Rune Andersson för hans generositet:
– Det är fantastiskt att vi har alumner som verkligen förstår värdet av vad Chalmers studenter kan göra för samhället om de får extra möjligheter. Ända sen jag kom hit som rektor 2006 har jag varit väldigt intresserad av hur vi ska få Chalmers att leverera den absolut bästa utbildningen och de absolut bästa studenterna.
Rektorn menade att stipendiet är en viktig komponent i det arbetet.
– Kunskapen om vad en ingenjör kan göra i samhället genom att addera ytterligare kunskaper inom ledarskap och ekonomi är central. Du har verkligen sett det och det hedrar dig, sa hon och framförde sitt och högskolans tack till Rune Andersson.

Delade med sig av sin långa erfarenhet
Även donatorn själv höll sin vana trogen ett anförande där han delade med sig av sina 40 år i toppen av svenskt näringsliv.
– När jag började var tekniken det absolut dominerande i basindustrin. Men sen dess har mycket hänt. I dag är istället kostnaderna för marknadsföring helt dominerande. Det gäller att ha balans på båda områdena. En oroande utveckling jag sett de senaste 20 åren är att riskkapitalbolag gått in och tagit över väldigt många svenska företag. Det är en underlig form som jag inte tror är särskilt hälsosam. Man måste ägna tid åt både den kortsiktiga marknadsföringen och den långsiktiga teknikutvecklingen, sa Rune Andersson.
Enligt honom är riskkapitalbolagen inte intresserade av långsiktighet eftersom de redan innan de går in i ett företag vet att de kommer att sälja det inom några år.
– Det ger inga större incitament att starta några långsiktiga projekt. Jag hoppas att vi kan behålla en stor andel långsiktiga företag i Sverige.
Rune Andersson fortsatte:
– Oavsett vilken bransch man är i är det oerhört viktigt att man har båda angreppspunkterna – den kommersiella och det tekniska kunnandet. Båda är lika viktiga och det var därför jag instiftade det här stipendiet. Jag tror att det är viktigt att man får en chans till att komplettera sin utbildning.

Dagens huvudpersoner
Därefter vidtog själva utdelningen och allt fokus hamnade på dagens tre huvudpersoner: Oskar Kvarnström, Ann-Sofie Hörlin och Jeanna Perman Sundelin. De fick ta emot blommor och diplom av Karin Markides och Rune Andersson.

Jeanna Perman Sundelin har en masterexamen i bioteknik från 2005 och har även doktorerat vid Göteborgs universitet. Hon är verksam inom life science-området och tilldelas nu 500 000 kronor för att komplettera sin redan gedigna utbildning med en MBA på anrika Cambridge University.
– Jag har alltid haft väldigt roligt när jag har studerat. Det var roligt med naturvetenskap, det var roligt när jag läste på Chalmers. Jag hoppas kunna fortsätta sprida det och vara med och bygga upp nya life science-företag. Jag vill tacka för den fantastiska möjlighet som jag får nu med det här stipendiet, sa Jeanna Perman Sundelin.

Oskar Kvarnström (F11) tilldelas ett stipendium på 466 000 kronor. Han är civilingenjör i teknisk fysik med en examen från 2011 och var under hela studietiden aktiv i olika kårföreningar. Kvarnström är i dag verksam som konsult inom processenergi, energistrategi och affärsutveckling, och siktar nu på att ta en Global Energy MBA på Warwick Business School i Storbritannien.
– Jag inriktade mig mot hållbara energisystem under mina sista år på Chalmers och känner att det är vad jag vill jobba med nu när hela världen måste ställa om. Jag har en väldigt bra teknisk grundkompetens, men har känt att jag saknat marknadsbitarna och förståelsen för den ekonomiska sidan, förklarade han.
Oskar Kvarnström påbörjade sin MBA-utbildning redan i maj.
– Jag tar emot stipendiet med stor tacksamhet och kommer att göra mitt allra bästa för att fortsätta att vara en god ambassadör för Chalmers även i framtiden.

Ann-Sofie Hörlin (V98) har en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad och är verksam som hållbarhetschef inom Braathens Aviation, i en roll med stor tyngdpunkt på miljö, etik och ekonomi.
Hon tilldelas nu 498 000 kronor för att läsa en MBA på Handelshögskolan i Stockholm.
– Jag har haft MBA-drömmen ganska länge och tack vare stipendiet går den nu i uppfyllelse, sa Ann-Sofie Hörlin i sitt tacktal.

Ceremonin den 3 september leddes av Marianne Gyllensten, development officer på Chalmers, som även passade på att avtacka Sirpa Pöyhönen, mångårig spindel i nätet för Chalmers Vänner, som nu går i pension.
– Utan din sisu kommer vi att stå oss slätt, sa Marianne Gyllensten.

Åtta år – 25 stipendiater
Rune Anderssons stipendium delades i år ut för åttonde gången. Totalt har Andersson hittills donerat 13,5 miljoner kronor till ett stipendium i sitt namn på Chalmers. Stipendiet kan sökas för fortbildande studier i ekonomi eller juridik av den som har en chalmersexamen och några års arbetslivserfarenhet.
De flesta av dem som fått stipendiet – en exklusiv skara på numera 25 personer – har valt att vässa sin chalmersutbildning med en MBA utomlands.
Varje stipendium är på omkring 500 000 kronor.

Text: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????