Kategori: Riksdag och regering

Abhilash fick diplom av regeringenChalmeristen Abhilash ”Abhi” Ram belönas med Global Swede Award av Sveriges handelsminister Ewa Björling.
Utmärkelsen går till internationella studenter som satt avtryck i frågor som rör innovation och entreprenörskap.
Abhi tog emot sitt diplom vid en högtidlig ceremoni på Utrikesdepartementet i Stockholm den 12 maj:
– Det kändes som om mitt leende hade fått ett pris, säger han.
Abhi har gjort en imponerande livsresa. När kompisarna stannade kvar i Indien valde han att genomföra sina masterstudier på Chalmers. Parallellt med studierna på masterprogrammet Micro Technology engagerade han sig i Chalmers internationella mottagningskommitté, Circ, där han såg till att nya internationella studenter fick en så bra studiestart som möjligt.

Viktig för studentrekryteringen
Den internationella studentrekryteringen på högskolan ligger Abhi varmt om hjärtat, och han är i dag verksam som projektassistent på Chalmers avdelning Kommunikation och marknad. Här fortsätter Abhi att vara en vital del av det viktiga rekryteringsarbetet.
Hans engagemang och talang uppmärksammas nu av Utrikesdepartementet, som utnämner Abhi till en av årets 21 mottagare av Global Swede Award, en utmärkelse som i år delas ut för fjärde året som ett led i att uppmuntra och belöna internationella studenter som valt att komma till Sverige för att studera.
– Det känns fantastiskt och helt overkligt. Inte ens i mina vildaste drömmar trodde jag att jag kunde få Global Swede of the Year Award. Jag minns att jag hörde om en annan pristagare häromåret och tänkte ”Åh, hon måste vara väldigt smart och mycket företagsam som lyckas vinna ett så fint pris!”. Och nu står jag själv här som en av 21 pristagare och del av en skara på kanske 100 personer som fått utmärkelsen, säger Abhi.

Först chock – sedan stolthet
Hans första reaktion när han fick beskedet var chock. Sen följde i tur och ordning en lätt förlägenhet, spänning och stolthet. Förlägenhet över att – i sina egna ögon – oförtjänt ha blivit nominerad av Chalmers. Spänning över vilka möjligheter nomineringen fört med sig. Och stolthet över att ha blivit utvald.

Den 12 maj fanns Abhi på plats på Utrikesdepartementet i Stockholm för att ta emot sin utmärkelse ur handelsminister Ewa Björlings hand:
– Jag stod där i ett rum fyllt med dignitärer, medarbetare på Utrikesdepartementet, Svenska Institutet, stolta gäster, föräldrar och de 20 andra vinnarna, som jag tyckte var mycket mer förtjänta av priset än jag på grund av saker de hade uppnått eller deras höga intellektuella kapacitet. Att stå i samma rum som dem fyllde mig med stor ödmjukhet, berättar han.
Samtidigt kände han en djup tacksamhet:
– Jag insåg att priset inte var ett erkännande för några medaljer jag vunnit i en tävling, bra betyg i skolan eller någon uppfinning jag kommit på. Det var ett erkännande av mitt positiva synsätt och mina ansträngningar. Mitt leende hade helt enkelt belönats med ett pris, precis så kändes det. Och det var ett pris väldigt få hade fått före mig.

Redan startat nätverk
Abhi tycker också att det medför ett ansvar att utnämnas till en Global Swede. Det finns normer han måste rätta sig efter, det finns mål att försöka uppnå, många utmaningar, men han tänker göra sitt allra bästa för att utmaningarna ska uppfyllas och överträffas.
– Jag har redan startat ett nätverk bland årets vinnare. Vinnaren från Göteborgs universitet – Hadeel – och jag planerar att inrätta ett alumninätverk för alla mottagare av priset.  Och vi diskuterar möjligheten att samla in pengar till de översvämningsdrabbade i Serbien tillsammans med Röda Korset, berättar Abhi.
Han ser utmärkelsen som en bekräftelse på att hans egen livshållning fungerar: det du ger får du tillbaka.
– Alla människor har bekymmer, och jag har alltid strävat efter att förbli positiv i mitt hjärta. Men priset är så klart mycket mer än så. En Global Swede har ett ansvar för att stärka Sveriges varumärke både utomlands och här hemma. I Sverige hajpar vi sällan någonting och nedvärderar varumärket. Som pristagare tror jag att vi kan hjälpa svenskarna att se sin egen storhet.

Väl omhändertagen
Han berättar målande och entusiastiskt om ceremonin på Utrikesdepartementet den 12 maj. Abhi kom till Stockholm redan dagen före tillsammans med sina föräldrar, som rest från Indien för att besöka sin son i Sverige.
De blev mycket väl omhändertagna på departementet, och fick lyssna till tal av handelsminister Ewa Björling, Svenska Institutets generaldirektör Annika Rembe och Hannah Akuffo från Sida. På plats fanns även Chalmers biträdande kommunikationschef Anna Näsbom. Hon var den som läste upp Abhis officiella nomineringstext.
Varje pristagare fick ta emot diplom från Ewa Björling och en gåva från Annika Rembe.
– Jag var för nervös för att lyssna på motiveringen, så jag försökte skoja lite med ministern och säga att allt kanske inte var sant, berättar Abhi.
Efter ceremonin och en avslutande fotografering bjöds alla deltagarna på lunch i en angränsande sal. Många bilder blev tagna och minnen för livet skapades. Pristagarna passade också på att ta selfies med ministern och de övriga.
– Maten var fantastisk, men jag var mer intresserad av att nätverka och gick runt för att få kontaktuppgifter till alla vinnarna. Jag vill starta en grupp på Facebook där vi kan fortsätta att diskutera och utbyta idéer med varandra, säger Abhi.

Text: Michael Nystås
Foto: Karin Nylund, Regeringskansliet

Abhis prismotivering >>>
Force and creativity are two characteristics that come to mind when thinking of Abhilash – he energises and stimulates his environment with his positive and reflective approach. Whether he is involved in language cafés, choirs, music, international reception committees or any other of his initiatives, it is always with a smile and determination. As a student, he is always top rank and contributes to the team effort of his Chalmers class. In his contribution to Chalmers international student recruitment, he is equally engaged and is a skilled ambassador for Sweden, Chalmers and global networks – and not least for himself.

Fakta
Genom diplomeringsceremonin Global Swede uppmärksammas utländska studenter som utbildat sig vid högskolor eller universitet i Sverige och som utmärkt sig inom områden relaterade till innovation och entreprenörskap. Förhoppningen och tanken bakom konceptet är att studenterna i framtiden dels kommer vara goda ambassadörer för en positiv bild av Sverige och samtidigt fungera som viktiga kontakter för svenskt näringsliv ute i världen.

Läs pressmeddelande från Utrikesdepartementet >>>
www.regeringen.se/sb/d/18334/a/240193

Se fler bilder från utdelningsceremonin >>>
www.flickr.com/photos/utrikesdepartementet/sets/72157644626298331

Läs tidigare inlägg om Abhilash >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2012/12/06/abhilash-slar-ett-slag-for-chalmers-i-ny-kortfilm

Chalmers sticker ut i granskning av utbildningarResultatet av Universitetskanslersämbetets stora granskning av svenska teknik- och ingenjörsutbildningar är nu offentliggjort.
Chalmers sticker ut i utvärderingen, med mycket hög kvalitet på 16 av 45 utbildningar. Ingen av civilingenjörsutbildningarna får omdömet bristande kvalitet.
– En av de utbildningar som sticker ut i den här fantastiska floran av resultat är vår femåriga utbildning i kemiteknik. Där får både kandidat-, master- och civilingenjörsdelarna omdömet mycket hög kvalitet. Det är extra roligt, eftersom arbetsmarknaden är god för dessa grupper, och vi behöver utbilda fler kemister i Sverige. Jag hoppas att det här resultatet leder till att fler väljer en utbildning inom kemi, säger Chalmers vicerektor för grundutbildningen, Maria Knutson Wedel.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har precis avslutat den mest omfattande utvärderingen av högre utbildning som gjorts hittills. Kvaliteten på drygt 360 teknik- och ingenjörsutbildningar har utvärderats. De har sedan fått ett av tre omdömen; mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Chalmers intar särställning
Enligt UKÄ intar Chalmers en särställning med sina positiva resultat. Sex av de 19 svenska civilingenjörsutbildningar som får omdömet mycket hög kvalitet finns vid Chalmers.
”Ett sannolikt skäl till framgången är att Chalmers tekniska högskola har haft en klar idé om Bolognareformen och konsekvent anpassat sina utbildningar inom ramen för den”, skriver de sex ordförandena i UKÄ:s bedömargrupper i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Av de granskade svenska utbildningarna bedöms 14 procent ha mycket hög kvalitet och 56 procent hög kvalitet, medan 30 procent har bristande kvalitet. Motsvarande siffror för Chalmers del är 36 procent med mycket hög kvalitet, 60 procent med hög kvalitet och 4 procent med bristande kvalitet.

Duktiga studenter, engagerade lärare
Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen på Chalmers, säger att det är väldigt glädjande att Chalmers har så många duktiga studenter, och så många engagerade lärare som hjälper dem att nå examensmålen.
Och hon lyfter fram flera positiva delresultat:
– En av de utbildningar som sticker ut i den här fantastiska floran av resultat är vår femåriga utbildning i kemiteknik. Där får både kandidat-, master- och civilingenjörsdelarna omdömet mycket hög kvalitet. Det är extra roligt, eftersom arbetsmarknaden är god för dessa grupper, och vi behöver utbilda fler kemister i Sverige. Jag hoppas att det här resultatet leder till att fler väljer en utbildning inom kemi, säger Maria Knutson Wedel.

Yrkesutbildningarna når målen
Andra positiva delresultat som hon nämner är att alla Chalmers yrkesutbildningar når målen, och att det allra nyaste högskoleingenjörsprogrammet bedöms hålla mycket hög kvalitet – den utbildningen inom ekonomi och produktionsteknik har bara funnits i några år.

Två masterprogram får omdömet bristande kvalitet
Två utbildningar på Chalmers har fått omdömet bristande kvalitet; masterutbildningarna inom datateknik och informationsteknik.
– När vi ser på resultaten i detalj, visar det hur svårt det trots allt är att genomföra Bolognareformen, säger Maria Knutson Wedel. Alltså att utforma en femårig utbildning som leder till tre olika examina. Men vi ser samtidigt att kandidat- och civilingenjörsdelarna inom samma utbildningar får omdömena hög eller mycket hög kvalitet. Därför tvivlar vi inte på att vi kan komma tillrätta även med masterdelarna. Dessutom kan vi ju hämta inspiration från andra chalmersutbildningar som har lyckats på alla nivåer.

Nu börjar arbetet med att analysera alla resultat i detalj, för att sedan vidta åtgärder i de fall där det behövs. Lärosätena har ett år på sig att åtgärda de utbildningar som har fått omdömet bristande kvalitet.

Text: Johanna Wilde
Foto: Oscar Mattsson, Peter Widing och Jan-Olof Yxell

Resultaten för Chalmers >>>
Utbildning och omdöme:
Automation och mekatronik, kandidat: Hög
Maskinteknik, kandidat: Hög
Teknisk design, kandidat: Hög
Bioteknik, kandidat: Mycket hög
Kemiteknik, kandidat: Mycket hög
Kemiteknik med fysik, kandidat: Mycket hög
Datateknik, kandidat: Mycket hög
Informationsteknik, kandidat: Hög
Elektroteknik, kandidat: Hög
Teknisk fysik, kandidat: Mycket hög
Samhällsbyggnadsteknik, kandidat: Hög
Arkitektur och teknik, kandidat: Hög
Industriell ekonomi, kandidat: Hög
Maskinteknik, master: Mycket hög
Teknisk design, master: Mycket hög
Bioteknik, master: Hög
Kemiteknik, master: Mycket hög
Energi- och miljöteknik, master: Mycket hög
Datateknik, master: Bristande
Informationsteknik, master: Bristande
Elektroteknik, master: Hög
Teknisk fysik, master: Hög
Automation och mekatronik, master: Hög
Samhällsbyggnadsteknik, master: Hög
Industriell ekonomi, master: Hög
Designingenjör, högskoleingenjör: Hög
Maskiningenjör, högskoleingenjör: Hög
Kemingenjör, högskoleingenjör: Hög
Dataingenjör, högskoleingenjör : Hög
Elektroingenjör, högskoleingenjör: Hög
Mekatronikingenjör, högskoleingenjör: Hög
Byggingenjör, högskoleingenjör: Hög
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör: Mycket hög
Maskinteknik, civilingenjör: Mycket hög
Teknisk design, civilingenjör: Mycket hög
Bioteknik, civilingenjör: Mycket hög
Kemiteknik, civilingenjör: Mycket hög
Kemiteknik med fysik, civilingenjör: Hög
Datateknik, civilingenjör: Hög
Informationsteknik, civilingenjör: Mycket hög
Automation och mekatronik, civilingenjör:    Hög
Elektroteknik, civilingenjör: Mycket hög
Teknisk fysik, civilingenjör: Hög
Väg och vatten, civilingenjör: Hög
Industriell ekonomi, civilingenjör: Hög

Läs Universitetskanslersämbetets pressmeddelande med resultaten för alla högskolor >>>
www.uk-ambetet.se/nyheter/entredjedelavteknikochingenjorsutbildningarnahallerintemattet.5.575a959a141925e81d17e0.html

Läs Universitetskanslersämbetets debattartikel i Göteborgs-Posten >>>
www.gp.se/nyheter/debatt/1.2156976-dags-att-rensa-i-mangfalden-av-teknikutbildningar

Fakta om utvärderingen >>>
Universitetskanslersämbetet granskar all högskoleutbildning utifrån hur studenterna, och därmed utbildningen, når de examensmål som är formulerade i högskoleförordningen. Utvärderingarna genomförs alltid av en grupp kolleger, en så kallad peer review, med representanter från akademin, yrkeslivet och studenter. För de 364 teknikutbildningarna vid 24 lärosäten som granskningen omfattat har drygt 200 bedömare varit inblandade, varav nästan hälften har varit professorer. Över 4 000 examensarbeten har granskats.
De utbildningar som har fått omdömet bristande kvalitet får nu sina examenstillstånd ifrågasatta. De berörda universiteten och högskolorna har ett år på sig att åtgärda bristerna. Om bristerna kvarstår efter uppföljningen om ett år förlorar lärosätet sitt examenstillstånd.

Chalmersforskare föreläser för Sveriges riksdag


Karl Palmås, docent inom innovation, entreprenörskap och samhällsförändring var i mitten av mars uppe i Stockholm och pratade inför riksdagen om det högaktuella ämnet ”vinst i välfärden”. Det är ett tema som har funnits på hans agenda sedan 2003 då han på allvar började intressera sig för frågan huruvida företag kan kombinera sociala mål med kommersiella verksamhetsprinciper.

Hej Karl, hur kommer det sig att du var i riksdagen?
– Jag var inbjuden av riksdagsledamöterna Annika Lillemets och Valter Mutt. De hade läst min rapport ”Den misslyckade välfärdsreformen: Därför floppade aktiebolag med begränsad vinst”, där jag förklarar varför reformen med aktiebolag som inte delar ut vinst inte har fungerat i Sverige. Rapporten publicerades av tankesmedjan Sektor3 tidigare i år. Jag föreläste i femtio minuter, sedan var det frågestund och därefter hölls ett panelsamtal med andra gäster.

Vad pratade du om?Karl Palmås 270x250
– Jag talade bland annat om olika varianter av icke-vinstutdelande företagsformer, såsom brittiska CIC (community interest company) och amerikanska L3C (low profit limited liability company), och om varför britterna började experimentera med sådana former för företagande. Det är ett tema som jag har intresserat mig för sedan min bok ”Den barmhärtiga entreprenören” kom ut 2003. I den undersöker jag om företag kan motverka social utslagning, samt leverera både rättvisa och effektiva offentliga tjänster genom att kombinera sociala mål med kommersiella verksamhetsprinciper.

Din tes är att privatiseringen inte har levererat det den ursprungligen utlovade – vad menar du med det?
– Ett av de främsta målen med privatisering är att man vill skapa organisationer som inte är toppstyrda från politiker utan låter de som befinner sig närmast verksamheten, exempelvis sjuksköterskor och läkare inom vården, att fatta beslut om driften. Erfarenheter från Storbritannien visar att det varit svårt att skapa sådant självbestämmande och exempelvis har politiker kommit att reglera dessa bolag allt hårdare – inte minst efter att diverse skandaler har uppdagats. Det är delvis på grund av detta som britterna skapade icke-vinstutdelande företag, som förhoppningsvis har högre offentlig legitimitet.

Vad hoppas du att ledamöterna som lyssnade på dig tar med sig?
– Min lite provocerande tes var att icke-vinstutdelning främst är ett sätt att skapa legitimitet för privata alternativ inom offentligfinansierad välfärd. Icke-vinstutdelning garanterar valfrihet, mångfald och framförallt självstyre åt utförare. Alternativet är en alltmer centralt planerad och detaljstyrd välfärdssektor.

Finns det planer på att göra något liknande igen?
Den lagstiftande församlingen har ännu inte hört av sig om uppföljning men det är inte omöjligt att jag kommer att delta i ett seminarium i Almedalen kring frågan.

Fakta: Karl Palmås bedriver sin forskning på avdelningen Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (MORE) vid Teknikens ekonomi och organisation.
Läs mer om Karl Palmås >>

Foto: Jan-Olof Yxell

Chalmers leder EU:s miljardsatsning på grafen– This is the X Factor for science.

Det sa EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes när hon offentliggjorde vinnarna i Europas största forskningssatsning någonsin på en presskonferens i Bryssel för en kort stund sedan.
Chalmers får nu EU:s förtroende att leda ett av de två flaggskeppen – ett gigantiskt forskningsinitiativ kring supermaterialet grafen. Finansieringen på upp till nio miljarder svenska kronor motsvarar tio års arbete för tusen forskare.
Befälhavare på flaggskeppet blir initiativtagaren Jari Kinaret, som är professor i fysik på Chalmers.
– Jag är hedrad och stolt över att Graphene har valts till det första flaggskeppet inom europeisk forskning, och kan försäkra att våra akademiska och industriella partners runt om i Europa är hängivet engagerade i projektet, säger han.

På bilden ser vi Jari Kinaret ta emot beskedet av Neelie Kroes under den direktsända presskonferensen.
– Det är inte kaffepengar det handlar om, slog EU-kommissionens vice ordförande fast i Bryssel alldeles nyss.
Som avslutning vände hon sig till EU-medborgarna:
– I dag finns det inte bara två vinnare. Det finns 500 miljoner vinnare!

Text: Michael Nystås och Christian Borg
Skärmillustration: Hanna Nordqvist

Läs mer i pressmeddelandet från Chalmers >>>
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/chalmers/pressrelease/view/chalmers-leder-eu-s-miljardsatsning-paa-grafen-831506

Chalmersforskare intog Almedalen


Många forskare från Chalmers åkte till Almedalen för att göra sina röster hörda bland 17000 besökare på Sveriges största demokratiska mötesplats. Frågor om logistik och transport samt hur man uppnår högre kvalitet vid upphandling inom vård och omsorg var några av ämnena som dryftades.

Från Institutionen för teknikens ekonomi och organisation fanns Henrik Eriksson, Maria Lindholm och Per Olof Arnäs på plats under Almedalsveckan som visade sig bli fylld av diskussioner, debatter, nätverkande och nya spännande kontakter.

Henrik Eriksson pratade kvalitet vid upphandling av vård och omsorg
Anledningen till att Henrik Eriksson åkte till Almedalen var att han fick en inbjudan från Kammarkollegiet som ville att han skulle hålla ett föredrag om hur man ska tänka kring kvalitet vid upphandling av vård och omsorg.

– I alltför många fall upphandlar man den leverantör som erbjuder det lägsta priset och tar inte hänsyn till den kvalitet man får på den upphandlade tjänsten. Att det blir så beror bland annat på att det saknas både kompetens och kunskap om vad kvalitet är och hur det kan integreras i upphandlingsprocessen. Mitt föredrag handlade om detta men även om att nyansera debatten om kvalitet i allmänhet, berättar Henrik.

Henrik menar att eftersom Almedalen har vuxit i betydelse så blir det allt viktigare att synas där och skapa samverkan. Han anser också att det är speciellt viktigt för ”göteborgare” eftersom all makt i normala fall är centrerad till Stockholm.

Läs hela intervjun med Henrik Eriksson

Maria Lindholm öppnade ögonen på en fullsatt publik
Maria Lindholm var i Almedalen för att prata godstransporter i städer och hur man uppnår en citylogistik i världsklass.

– Målet är att minska utsläppen från godstransporter i stadskärnor med upp till 70 % till år 2030, men det är ännu inte helt definierat hur man når dit. Nästa steg är att skapa en handlingsplan. I mitt föredrag pratade jag om hur komplext det kan vara att förklara vad begreppet egentligen innebär, berättar Maria.

Det fullsatta seminariet gästades av både myndigheter och näringsliv, precis som Maria hade hoppats på. Hon tror att seminariet blev en ögonöppnare, att hon visade att citylogistik och godstransporter i staden faktiskt är något som behöver uppmärksammas och arbetas med.

Läs hela intervjun med Maria Lindholm

Per Olof Arnäs twittrade flitigt
Per Olof Arnäs sammanfattade Almedalsveckan med orden ”nätverk, tillgänglighet och bredd”. Han var där för att prata logistik och transport och passade på att knyta många nya kontakter.

– Det finns ett stort allmänintresse för transportforskning och under de fem dagar som jag var på plats hölls många bra seminarier som kretsade kring transporter, trafik, energifrågor och miljö. Jag fick förmånen att diskutera transporter och transportforskning med flera olika riksdagsledamöter och vad Chalmers som ledande universitet skulle kunna bistå med i form av kunskap och fakta, säger Per Olof.

Han är en flitig användare av sociala medier och delade med sig av upplevelserna på Twitter under hela veckan, något han inte var ensam om.

– Efter fem dagar hade fler än 100000 inlägg om #almedalen postats på Twitter. Många politiker och en hel del representanter från näringslivet twittrar och som realtidskanal är detta oslagbart. Ofta postades händelser och nyheter först ut via Twitter och därefter i traditionella nyhetskanaler, berättar Per Olof.

Läs hela intervjun med Per Olof Arnäs

Foto: Jan-Olof Yxell

Läs mer om Chalmers medverkan i Almedalen
Läs mer om rapporteringen från Almedalen via Chalmers nyhetskanal på Twitter

Kåren på krigsstigen – startar upprop om CSN på Facebook


Jonas Otterheim. Foto: Chalmers Studentkår

Chalmers Studentkår kraftsamlar nu inför riksdagens beslut om studiemedlen den 21 juni.
Ett omfattande upprop på Facebook har i skrivande stund samlat 6 283 deltagare – en namninsamling som kommer att pågå in i det sista.
– När varken utskott eller departement lyssnar får vi själva försöka påverka riksdagsledamöterna. Vi kommer aldrig acceptera att regeringen försöker detaljstyra vår utbildning på det här sättet, säger kårordförande Jonas Otterheim till Alumnibloggen.
Facebookuppropet ”Övertyga riksdagen om att inte detaljstyra högskolorna genom CSN!” är ett sista försök att påverka riksdagen inför nästa veckas beslut om reglerna.
I vintras lovade utbildningsminister Jan Björklund i samband med en manifestation på Chalmers att studenter på utbildningar med högre studietakt får behålla sina studiemedel fullt ut, efter att tidigare ha blivit återbetalningsskyldiga.
Det var främst studenter på landets tekniska högskolor som hade drabbats av CSN:s regelverk. Nu visar det sig att regeringen backar något från Björklunds och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabunis löfte.
I en debattartikel i Ny Teknik den 24 maj skrev Jonas Otterheim och Martin Cederwall, ledare för utbildningsområdet kemi/fysik/matematik på Chalmers:

– Vi blev […] oerhört förvånade när vi insåg att regeringen trots högljudda protester från i stort sett samtliga remissinstanser valde att begränsa undantaget som införs till utbildningar som haft upplägget före 1 januari 2010.
På det nya uppropet på Facebook skriver studentkåren bland annat:
”Hjälp oss skapa opinion på Facebook! Riksdagen kommer den 21 juni ta beslut angående CSN-frågan och frångå Jan Björklunds löfte från november 2010. Utbildningsutskottet har idag, den 9 juni, berört frågan och både dem och utbildningsdepartementet bortser ifrån de remissvar som skickats in, som tydligt förklarade svagheterna med detta förslag.
Utskottet rekommenderar istället riksdagen att följa den proposition som regeringen har lagt. Därför behöver vi nu övertyga riksdagen om att de är på väg att ta fel beslut genom att få så stor uppslutning som möjligt i detta event!
Bjud in alla vänner ni har och hjälp oss övertyga riksdagen, så studenterna och utbildningarna inte blir drabbade!
Vi arbetar också parallellt med andra vägar för att uppmärksamma politikerna på frågan.”

Läs mer om uppropet och delta du också >>>
https://www.facebook.com/event.php?eid=205670369476328

Otterheim och Cederwall debatterar CSN i Ny Teknik– Undantaget som räddade studiestödet kommer bara att gälla för dem som läser gamla kurser. Björklund och Sabuni håller inte sitt löfte från i vintras om fullt studiestöd trots egen terminsindelning. De detaljstyr oss genom CSN.

Det skriver bland andra Chalmers kårordförande Jonas Otterheim och utbildningsområdesledare Martin Cederwall i en debattartikel i Ny Teknik.
I vintras lovade utbildningsminister Jan Björklund i samband med en manifestation på Chalmers att studenter på utbildningar med högre studietakt få behålla sina studiemedel fullt ut, efter att tidigare ha blivit återbetalningsskyldiga.
Det var främst studenter på landets tekniska högskolor som hade drabbats av CSN:s regelverk. Nu visar det sig att regeringen backar något från Björklunds och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabunis löfte.
– Vi blev […] oerhört förvånade när vi insåg att regeringen trots högljudda protester från i stort sett samtliga remissinstanser valde att begränsa undantaget som införs till utbildningar som haft upplägget före 1 januari 2010, skriver Martin Cederwall, som är ledare för utbildningsområdet kemi/fysik/matematik på Chalmers, och kårordförande Jonas Otterheim i Ny Teknik.
Artikeln, som publicerades i tisdags, är undertecknad av ytterligare tolv kårordföranden och rektorer på landets tekniska högskolor och universitet – bland andra KTH:s rektor Peter Gudmundson, LTU:s rektor, chalmeristen Johan Sterte, Karin Fälth Magnusson, tillförordnad rektor vid Linköpings universitet, och Anders Axelsson, rektor vid Lunds tekniska högskola.
I debattartikeln kräver de att begränsningen av undantaget till utbildningar startade före 1 januari 2010 tas bort, och ersätts av ett generellt undantag. Annars riskeras teknikutbildningarnas framtid och studiestödssystemets legitimitet, menar undertecknarna.
Kommentarerna till artikeln är redan många, och Alumnibloggens läsare är givetvis också välkomna att på Ny Tekniks webbplats ge sin åsikt i frågan. Följ bara länken här nedan.
Eller lämna din kommentar direkt i bloggen!
– Det är en väldigt viktig fråga för Chalmers, så det hade varit roligt att få fler alumner att se artikeln och reagera också, säger Jonas Otterheim till Alumnibloggen.

Bildtext: Så här glada miner hade utbildningsminister Jan Björklund och kårordförande Jonas Otterheim när ministern lovade att ändra reglerna. Nu är stämningen mer bister. Foto: Samuel Scheidegger, CFFC

Läs hela debattartikeln i Ny Teknik >>>
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3185522.ece

Läs om Jan Björklunds besök på Chalmers i november 2010 >>>
chalmersalumni.wordpress.com/2010/11/24/julklapp-i-forskott

Chalmers vicerektor Sven Engström och prodekanus Per Berglund, KTH, i debattartikel i Svenska Dagbladet: Kommer Björklund att leva upp till sitt löfte? >>>
www.svd.se/opinion/brannpunkt/kommer-bjorklund-att-leva-upp-till-sitt-lofte_6164213.svd

Svenska Dagbladet: CSN och högskolor har svårt att enas >>>
www.svd.se/nyheter/inrikes/csn-och-hogskolor-har-svart-att-enas_5685769.svd